ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
DEVAM EDEN PROJELER

ÜNİVERSİTE DESTEKLİ PROJELER

Proje Adı

Proje No ve Yıl

Destekleyen Kurum/Kuruluş

1

Artan Dozlarda Uygulanan Potasyum ve Magnezyumun Ayçiçeğinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri

9201108, 2009-

BAP

2

Potasyum Uygulamalarının Sera Koşullarında Yetiştirilen Sırık Domatesin (Lycopersicon esculentum L. Var. Şimşek) Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri

2010-

BAP

3

Konya İli Taşkent İlçesi Kiraz Bahçelerinde Beslenme Problemleri ile Çözüm Yolları ve Toprakların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.

8401049, 2008

BAP

4

Bakteri Aşılama ve Mangan, Molibden, Çinko Uygulamalarının Yunus 90 Fasulye Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

 

BAP

5

Konya İli Taşkent İlçesi Kiraz Bahçelerinde Beslenme Problemleri ile Çözüm Yolları ve Toprakların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

8401049, 2008

BAP

6

Taze ve Olgunlaşmış Tavuk Gübresinin Biyo-Fiziksel Yarayışlılığına Zeolit Kullanımının Etkisi

 

BAP

7

Konya Ovasındaki Çayır-Mera Alanlarında Doğal Mikorizal Potansiyelin Belirlenmesi

9401071, 2008

BAP

8

Kavun ve Fasulye Bitkilerinde VAM’ ın Kolonizasyonu ve Bitkilerde Vejetatif Büyüme, Beslenme Düzeyi ve Bazı Bitki Hastalıklarının Gelişmesi Üzerine Etkileri

2002-

BAP

9

Farklı yaşlardaki volkanik materyal üzerinde oluşan toprakların ayrışma oranlarının belirlenmesi.

2013

BAP

10

Farklı Nohut Çeşitlerine Uygulanan Çinkonun Verime ve Antraknoz Hastalığına Etkileri

2004

BAP

11

Konya İl Merkezi ve Civarında Ağır Metal Kirliliğinin Bitkilerle İyileştirme Yöntemi ile Uzaklaştırılmasının Araştırılması

2009

BAP