ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TAMAMLANMIŞ PROJELER

ÜNİVERSİTE DIŞI DESTEKLİ PROJELER

Proje Adı

Proje No ve Yıl

Destekleyen Kurum/Kuruluş

1 Eskişehir Koşullarında Mevsim İçi Azotlu Gübre Sistemlerinin Ekmeklik Buğdayın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması 107G086, 2012

TÜBİTAK

2

Azotlu Gübrelerden Amonyak Gazı Uçması Şeklinde Cereyan Eden Azot Kayıplarının Belirlenmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirler Üzerine Araştırmalar.

TOAG-899,1992-1995

TÜBİTAK

3

Konya Bölgesinde Fasulye ( Phaseolus Vulgaris L.) Ve Nohut ( Cicer Arietinum L.) Ekim Alanlarında Simbiyotik Azot Fiksasyonu Bakımından Durum Tespiti Ve Etkin Rhizobium Irklarının İzolasyonu

TOGTAG-2041, 1999-2003

TÜBİTAK

4

Orta Anadolu Bölgesinde Hibrit Mısır Çeşitlerinin Bor Toksisitesi Ve Noksanlığına Tepkilerinin Belirlenmesi

TOGTAG-3097, 2003-2006

TÜBİTAK

5

Türkiye’de Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Çinko Ve Bor Uygulamalarına Tepkilerinin, Besin Değerlerinde Meydana Gelen Değişimlerin Ve Genetik Akrabalık Derecelerinin Belirlenmesi.

105O251, 2005-2007

TÜBİTAK

6

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Kompost Tesisinde Üretilen Kompostun Bitki Yetiştiriciliğinde Ve Çim Sahalarda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

105G148, 2007-2010

TÜBİTAK

7

Ayırma Prosesi İle Ayrıştırılmış Katı Ve Sıvı Ahır Gübresinin Farklı Uygulama Şekillerinin Toprak Özellikleri Ve Mısır Verimine Etkileri

2007-2009

TÜBİTAK

8

Bitkilerde (Buğday Ve Nohut) Mikroelement Alım Mekanizmalarının Moleküler Genetik Yöntemlerle Araştırılması,

TOVAG-104O547, 2010

TÜBİTAK

9

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitleri (Triticum Durum) İle Çorak Çimi’nde (Puccinellia Distans) Bor Toksisitesinin Bazı Temel Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi

TOVAG-108O559, 2009

TÜBİTAK

10

Türkiye Jurinea Cass. (Asteraceae) Cinsinin Morfolojik, Moleküler, Sitogenetik Ve Palinolojik Revizyonu,

TBAG-105T355, 2009

TÜBİTAK

11

Türkiye’de Yetiştirilen Yerel Ve Ticari Bodur Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Çinko Ve Bor Uygulamalarına Tepkileri Ve Genetik Akrabalık Derecelerinin Belirlenmesi,

2008

TÜBİTAK

12

Farklı Orijinli Lüpen (Lupinus Sp.) Genotiplerinde Kirece Dayanıklılığın Ve Genetik Akrabalık İlişkilerinin Araştırılması,

TOVAG-105O2512007

TÜBİTAK

13

Buğdaydan Direnç Geni Analoglarının İzolasyonu, Bayg-Nato A2 Yurtdışı Burs Projesi

2000

TÜBİTAK

14

Bolu- Yeniçağa Peatinin Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak İyileştirilmesi Üzerinde Bir Araştırma.

1999

TÜBİTAK

15

Organik Bir Sahanın 14C Yaş Tayini İle Oluşumunun İncelenmesi Ve Tarımsal Potansiyelinin Bitki Yetiştirme Ortamında Süs Bitkisi Kullanılarak Belirlenmesi

2008

TÜBİTAK

16

Türkiye’de Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Çinko Ve Bor Uygulamalarına Tepkilerinin, Besin Değerlerinde Meydana Gelen Değişimlerin Ve Genetik Akrabalık Derecelerinin Belirlenmesi.

105O251, 2005-2007

TÜBİTAK

17

Azotlu Gübrelerden Amonyak Uçması Şeklinde Cereyan Eden Azot Kayıplarının Belirlenmesi Ve Bu Kayıpların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler Üzerinde Bir Araştırma.

899

TÜBİTAK

18

Makarnalık Buğday Çeşitleri (Triticum Durum) İle Çorak Çimi’nde (Puccinellia Distans) Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi

108O559, 2008-2010

TÜBİTAK

19

Bitkilerde (Buğday Ve Nohut) Mikroelement Alım Mekanizmalarının Moleküler Genetik Yöntemlerle Araştırılması, Kariyer Planlama Projesi,

104O547, 2005-2010

TÜBİTAK

20

İleri Tarım Teknolojilerinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar İçin Altyapı Projesi.

2007-01

DPT

21

Orta Güney Anadolu Bölgesi Tarım Topraklarında Bitkilerce Alınabilir Bor Miktarının Belirlenmesi, Bor Noksanlığı Ve Toksitesinin Çözümü Üzerine Araştırmalar

DPT, 1999K120560,

DPT

25

IAEA/No.10767/R0/Regular Budget Fund, P.I. M.S.Akkaya.

2001

IAEA (International Atomic Energy Agency)

26

Enrichment Of Plant Genome(S) İn Simple Sequence Repeat Markers, Research Grant Agreement No. 96-052 RG/BIO/AS, P.I. M.S.Akkaya.

1998

TWAS (The Third World Academy of Sciences)

27

Turhan, M., Şeker, C., Uyanöz, Pomzanın Toprağın Fiziksel Özelliklerine Şeker Pancarının Çıkışı İle Verim Ve Kalitesine Etkisi.

2004-2007

Türkiye Şeker Fab. A.Ş. Şeker Enst.

28

Şeker, C., Turhan, M., Bazı Organik Ve İnorganik Gübrelerin Şeker Pancarının Verim Ve Kalitesi İle Toprak Özelliklerine Etkisi.

2001-2006

Türkiye Şeker Fab. A.Ş. Şeker Enst.

29

Konya Ovasında Şeker Pancarının Verim Ve Kalitesi Üzerine NPK, Çinko Ve Bor Gübrelemesinin Etkisi

1988-2001

Konya Pancar Eki. Koop.

30

Konya Ovasında Şeker Pancarının NPK İhtiyacının Belirlenmesi

1988-2000

Konya Pancar Eki. Koop.

31

Konya Ovasında Değişik Azotlu, Fosforlu Ve Kompoze Gübrelerin Şeker Pancarının Verim Ve Kalitesine Etkisi

1998-2000

Konya Pancar Eki. Koop.

32

Konya Ovasında Değişik Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim Ve Kaliteleri Üzerine Farklı Gübrelerin Etkileri

1998-2000

Konya Pancar Eki. Koop.