ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
ANALİZ TALEP FORMU

 

       
   
 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK GÜBRE BİTKİ BESLEME ARAŞTIRMA LABORATUVARI

İstanbul Yolu Kampüs SELÇUKLU/KONYA

Tel: (0332) 223 29 63; 223 29 44         Faks: (0332) 241 01 08

 

 

 

ANALİZ TALEP FORMU

 

 

 

Analizi Talep Eden         :

 

Talep Edenin Adresi      :

 

Telefon / Faks / e-mail   :

 

İmza :

 

Numune Sayısı:

 

Numune cinsi :

□ Toprak

□ Gübre

□ Bitki

□ Su

□ Diğer (……………………)

 
 
ANALİZİ İSTENEN NUMUNENİN

Fiziksel Yapısı      :     Çözelti     □             Katı    □

 

Talep Eden :

□ Üniversite

□ Kamu Kurumu

□ Özel Sektör

□ Çiftçi

□ Diğer (……………………)

 
  1. Numuneye ait bilgiler;

 

 

  1. Biliniyorsa Yaklaşık Teorik Miktarları:

 

 

  1. İstenen analizler:

 

 

 

 

 

KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAK

 

 

 

Laboratuvar Kayıt Numarası

 

Geliş Tarihi

 

Bitiş Tarihi

 

Analiz Tutarı

 

Alınan Avans Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

Teslim Alan Lab Görevlisi:

 

 

 

BANKA BİLGİLERİ

Şube:Vakıfbank Kampüs Şubesi

Hesap Adı: Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN No: TR 83 00 01 50 01 58 00 73 02 93 74 55

Not:  Ziraat Fakültesi Toprak Gübre Bitki Besleme Araştırma Laboratuarı Analiz Ücreti

notunu yazınız.