ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
ICP OKUMA TALEP FORMU

 

       
   
 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK GÜBRE BİTKİ BESLEME ARAŞTIRMA LABORATUVARI

İstanbul Yolu Kampüs SELÇUKLU/KONYA

Tel: (0332) 223 29 63; 223 29 44         Faks: (0332) 241 01 08

 

ICP-AES ANALİZ TALEP FORMU

 

Analizi Talep Eden     :

 

Talep Edenin Adresi  :

 

Telefon/Faks/e-mail   :

 

İmza :

 

Numune Sayısı:

Numune Bilgileri

 

□ Numune Geri İsteniyor

□ Şahit Numune Mevcut

□ Şahit Numune Alınmamıştır

 

ANALİZİ İSTENEN NUMUNENİN

Fiziksel Yapısı      :     Çözelti     □             Katı    □

 

 

Proje Numarası

 

 

  1. Numune Çözelti Halinde İse;

Numuneyi içeren kabın türü (çelik, plastik, cam vb.)

       Çözücü ortamı (su, aseton vb.)                                

 

  1. Numune Sıvı Değil İse;

Organik ağırlıklı mı? İnorganik ağırlıklı mı?

Bilinebildiği oranda matriks hakkında bilgiler

(Yapıdaki diğer bileşikler, majör elementler vb.)

 

 

  1. Biliniyorsa Yaklaşık Teorik Miktarları:

 

 

  1. Tayini İstenen Elementler:

 

□ Selçuk Üniversitesi

□ Üniversite

□ Kamu Kurumu

□ Özel Sektör - Sanayii

□ Diğer (.)

    

 

 

KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAK

 

 

Laboratuvar Kayıt Numarası

 

Geliş Tarihi

 

Bitiş Tarihi

 

Analiz Tutarı

 

Alınan Avans Miktarı

 

 

 

 

 

 

Teslim Alan Lab Görevlisi:

 

Banka:                                                                                                           

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü                    

Vakıflar Bankası Konya Tıp Fakültesi Şubesi        

 IBAN NO:TR09 0001 5001 5800 7290 4824 35