ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
GÜBRE ANALİZLERİ

 

 

2018 YILI GÜBRE ANALİZ ÜCRETLERİ CETVELİ

                     KATI VE SIVI KİMYASAL GÜBRE ANALİZLERİ 

ÜCRET (TL)

Rutubet

30

Serbest Asitlik

30

Toplam Azot

133

Amonyum Azot

84

Nitrat Azotu

84

Üre Azotu

92

Biüre

67

Total Fosfor(P2O5)

65

Suda Erir Fosfor

65

Sitratta Erir Fosfor

65

Suda Erir Potasyum

84

Toplam Potasyum

84

Kalsiyum

55

Magnezyum

129

Kükürt

92

Sodyum

129

Bor

63

Elek Analizi (4-5 fraksiyon)

23

Özgül Ağırlık

23

Klorür

55

Mikroelement (İlave her element için 25 TL)

129

pH

30

EC (Tuzluluk) Tayini

30

Yoğunluk

30

Şellat (Her biri)

89

ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE ANALİZLER KATI, SIVI ORGANİK GÜBRE VE ORGANİK MATERYAL ANALİZLERİ

EC (Tuzluluk) Tayini

30

Elek Analizi (4-5 fraksiyon)

23

Organik Madde Tayini (Yanma Kaybı)

73

Organik Karbon

149

Organik Azot Tayini

109

Toplam(Humik+Fulvik) Asit Tayini

133

Fulvik Asit Tayini

111

Toplam Azot (Kjelfahl)

99

Toplam Azot

78

Toplam Fosfor

129

Toplam K, Mg, Na, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu (İlave her element 25 TL)

129

Toplam Co, Cd, Cr, Pb, Ni, Mo (İlave her element 25 TL)

129

Toplam Arsenik Analizi (As)

140

Toplam Civa Analizi (Hg)

140

Toplam Bor (B)

129

Toplam Kükürt (S) (Elemental Analiz)

121

pH

30

EC

30

Nem

30

Standart Organik Materyal Analizi (Nem, Yanma Kaybı, pH, EC, Toplam N, P,K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu)

373

Mineral Analizi

244

Ağır Metal Analizi(Her biri)

109

NOT:Fiyatlara KDV dahil değildir.