ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ

 

 

  TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ:

TL

  pH (Ekstrakt’ta)  

30

  Saturasyon

40

  Elektriksel Geçirgenlik EC (Ekstrakt'ta)

30

  Nem

30

  Jips Gereksinimi

55

  Jips

55

  Çözünebilir Katyon ve Anyonlar

 

  Kalsiyum (Ca)

55

  Magnezyum (Mg)

55

  Kalsiyum + Magnezyum (Ca+Mg)

55

  Sodyum (Na)

55

  Potasyum (K)

55

  Karbonat (CO3)

55

  Bikarbonat (HCO3)

55

  Klor (Cl)

55

  Sülfat (SO4)

55

  Nitrat (NO3)

80

  Bor (B)

90

Değişebilir Katyonlar

  Sodyum (Na, %)

80

  Potasyum (K, %)

80

  Kalsiyum (Ca, %)

70

  Magnezyum (Mg, %)

70

  Kalsiyum + Magnezyum (Ca + Mg, %)

70

  Katyon Değişim Kapasitesi 

80

  Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (15 Analiz):(Saturasyon, pH, EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B,KDK, Değişebilir Na, Jips İhtiyacı)

550

 

              Not: Fiyatlara KDV dahil değildir.