ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ

 

  TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ

TL

  Bünye (Saturasyon)

40

  Bünye (Bouyocus metodu)

60

  pH 

30

  EC (Tuz)

30

  Kireç 

30

  Organik Madde

50

  İnorganik Azot (NH4 +NO3-N) (N-Kjeldahl)

55

  Yarayışlı Fosfor (P2O5)

55

  Yarayışlı Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum

75

  Yarayışlı Bor

85

  Alınabilir Mikro elementler (Fe.Cu, Zn, Mn) (İlk Element için   

75

  Sonraki her element için

45

 Toplam Ağır Metal (Herbiri)

110

 Ağır Metal (Ekst. Edil.örnekte)

60

  Aktif Kireç 

80

  Çiftçiler için standart toprak verimlilik analiz ücreti

 (Tekstür, pH, EC, CaCO3, Organik Madde, Nitrat azotu, Fosfor, Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum, Sodyum, Değişebilir Na Yüzdesi, Bor, Bakır, Demir, Mangan, Çinko)

200

  Çiftçiler için Ağır Metal İçerikli Toprak Verimlilik Analizi

(Tekstür, pH, EC, CaCO3, Organik Madde, Nitrat azotu, Fosfor, Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum, Sodyum, Değişebilir Na Yüzdesi, Bor, Bakır, Demir, Mangan, Çinko)

Ağır Metaller: (Kadmiyum, Kurşun, Krom, Nikel, Bakır, Civa, Kobalt, Çinko, Molibden, Sodyum, Baryum, Molibden,)

700

 

              Not: Fiyatlara KDV dahil değildir.