ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. PÖÇ1. Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında temel kuramsal bilgilere sahip olur.
P.Ç.2 2. PÖÇ2. Bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri diğer mühendislik alanlarına da başvurarak toprakların, oluşum süreçlerini, sistematik sınıflamasını, Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi taşır.
P.Ç.3 3. PÖÇ3. Kaliteli ve ekonomik bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur.
P.Ç.4 PÖÇ4. Toprak, su ve diğer doğal kaynaklarının analiz yöntemleri, tanınması, planlanması, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olmak.
P.Ç.5 PÖÇ5. Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onların sürdürülebilir tarım prensiplerinin ihtiyaçlarını yerine getirebilmeleri için mevcut kısıtlamalar altında planlayabilir.
P.Ç.6 PÖÇ6. Bitki-çevre etkileşimini bilir, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli bir şekilde beslenebilmelerini sağlayacak besleme programlarını hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
P.Ç.7 PÖÇ7. Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder.
P.Ç.8 PÖÇ8. Her türlü toprak, bitki, gübre, su ve çevresel atıkların analizlerinin yapılması, sonuçların yorumlanması ve toprak verimliliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak kullanabilme becerisi kazanır.
P.Ç.9 PÖÇ9. Temel Bilim, Mühendislik ve Toprak bilimi ve bitki besleme konularında Bilgi teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşma, anlama ve kullanma yeteneği kazanır.
P.Ç.10 PÖÇ10. Ziraat Mühendisliği Mesleğinin etik değerlerine ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilir ve gerektiğinde sorumluluk üstlenebilir.
P.Ç.11 PÖÇ11. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur, kendini sürekli yenileme ve yaşam boyu öğrenme bilinci taşır.
P.Ç.12 PÖÇ12. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
P.Ç.13 PÖÇ13. Mesleki sorumluluk bilinci kazanarak, yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
P.Ç.14 PÖÇ14. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır.
P.Ç.15 PÖÇ15. Mesleki çözümlemelerin ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar.