FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: Assistant. DR. MERT DEDEOĞLU
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF SOIL SCIENCE
 
E-Mail  mdedeoglu selcuk.edu.tr
Phone 3322232962
Address Selçuk Üni. Ziraat Fakt. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölm. Kampüs / KONYA
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

Uluslararası Çalışmalar - SCI - SCI-expanded

Şeker, C., Özaytekin, H. H., Negiş, H., Gümüş, İ., Dedeoğlu, M., Atmaca, E., and Karaca,Ü. 2017. Identification of regional soil quality factors and indicators: a case study on an alluvial plain (central Turkey), Solid Earth, 8, 583-595, doi:10.5194/se-8-583-2017, 2017.(SCI)


Başayiğit L., Dedeoğlu M and Akgül H., 2015. The Prediction of Iron Contents in Orchards Using VNIR Spectroscopy. Turk J Agric For, (2015)39: 123-134.(SCI)


Özaytekin H.H., Mutlu H.H. and Dedeoğlu M., 2012. Soil Formation on a Calcic Chronosequence of Ancient Lake Konya in Central Anatolia, Turkey. Journal of African Earth Sciences, 76 (2012) 66–74.(SCI)


Şeker, C., Özaytekin, H. H., Negiş, H., Gümüş, İ., Dedeoğlu, M., Atmaca, E., & Karaca, Ü. (2017). Assessment of soil quality index for wheat and sugar beet cropping systems on an entisol in Central Anatolia. Environmental monitoring and assessment, 189(4), 135.(SCI)


Dedeoğlu M. and Başayiğit L., 2015. Determinin the Zn Content of Cherry in Field Using VNIR Spectroscopy. Spectroscopy and Spectral Analysis, Vol.35, No.2, pp 335-361. (SCI)


Başayiğit L., Ersan R and Dedeoğlu M., 2013. Monitoring Vegetation Growth of Oil Rose (Rosa damascena MILL.) by Hyperspectral Sensing. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (6), 1219-1224.(SCI)


Başayiğit L., Dedeoğlu M, Akgül H, Uçgun K., Altındal M., 2017. Investigation of N Deficiency in Cherry Trees Using Visible and Near-Infrared Spectra Part of the Spectrum in Field Condition. Spectroscopy and Spectral Analysis, Vol.37, No.1, pp 293-298. (SCI)


Tam metinli bildiriler
(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)

Dedeoğlu M. and Başayiğit L., 2013 Determinability of by Spectral Derivate Curves of Zn Deficiency in Apple Trees. 1.Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Soil Water Journal (2013):2-2(1), pp 915-920.

Seker C., Ozaytekin H.H., Uyanoz R., Gumus I., Dedeoglu M., 2014. Evaluation of Soil Quality Indicators and Identification of Soil Quality Index (A case study: Konya, TURKEY). Side antalya


Dedeoğlu M., Başayiğit L and Özaytekin H.H., 2016. Comparison Of Objects And Pixel-Based Classification Methods For Determination Of Land Use On Spot 5 Satallite Imagine. 2. International Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’2016), October 14-16,2016, Proceeding Book, p:561-570,Barcelona / Spain.


Coly, L.,Özaytekin H.H., Dedeoğlu M., 2016. Soil formation and weathering rates of soils developed on a calcic catena in semi-arid condition from Central Anatolia. 1st International Mediterranean Sciemce and Engineering Congress (IMSEC 2016), October 26-28,2016, Adana / TURKEY, p: 576-586. 


Türkel G.,Özaytekin H.H., Dedeoğlu M., 2016. Effects of elevation change on weathering rates and properties of soils developed on volcanic materials ın black sea region. 1st International Mediterranean Sciemce and Engineering Congress (IMSEC 2016), October 26-28,2016, Adana / TURKEY, p: 1088-1098. 


Başayiğit L., Uçar G. and Dedeoğlu M., 2016 .Determination the soil erosion of lake watersheds according to RUSSLE method using RS-GIS. International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Proceedings Book, p:11-15.


Negiş, H., Şeker, C., Özaytekin, H. H., Gümüş, İ., Dedeoğlu, M., Atmaca, E., and Karaca, Ü.,2017. Determination of Biological Soil Quality Score in Sugar Beet Made Culture. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey)


Dedeoğlu M., Başayiğit L and Özaytekin H.H., 2017. An Approach to Comparing Different Land Evaluation Methods with NDVI, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey)

Ulusal Çalışmalar - Araştırma makalesi (hakemli)

Başayiğit L., Uçar, G. and Dedeoğlu M., 2016. CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2):1-10, 2016 ISSN 1304-9984.


Gümüş, İ., Dedeoğlu, M.,  Şeker, C., Özaytekin, H.H., Karaca, Ü., Atmaca, E., Negiş, H., 2016. Toprağın Su Depolama Kapasitesi Yaklaşımıyla Kuraklık Etkisinin Değerlendirilmesi. Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 113-116.

Ulusal Bildiriler-Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar

Dedeoğlu M ve Başayiğit L., 2012. Kiraz Ağaçlarında Çinko Noksanlığının Spektral Türev Eğrileri İle Belirlenebilirliği. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (1): 26-29


Başayiğit L ve Dedeoğlu M., 2012. Elma Ağağlarında Çinko Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (VNIR) Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5 (2): 64-67.


Dedeoğlu M., Başayiğit L. and Doğan A., 2015. Landsat ETM Uydu Verisi ile Belirlenen Yüzey Toprak Neminin Tarımsal Amaçlı Çalışmalarda Kullanımı. TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Bildiri Kitabı, s 150-154, 21-23 Mayıs, Konya.


Başayiğit L., Uçar G. and Dedeoğlu M., 2015. Karacaören Gölü Havzası Erozyon Durumunun UA-CBS Kullanılarak RUSLE Metoduna Göre Belirlenmesi. TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Bildiri Kitabı, s 155-161, 21-23 Mayıs, Konya.


Karacan,T,N,. Özaytekin, H.,H.,  Dedeoglu, M., 2016, Ortaanadolu'da Yarı Kurak İklim Sartları Altında Ana Materyale Bağlı Olarak Bazı Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi. 7. ULUSAL BiTKi BESLEME .ve GÜBRE KONGRESİ 12-15 Ekim 2016 ADANA.


Şeker, C., Özaytekin, H. H., Gümüş, İ., Dedeoğlu, M., Memedov A., 2013. Uzun Dönemde Potasyumlu Gübre Uygulamanın Toprağın Agregat Stabilitesi ve Strüktürel Stabilitesine Etkisi. 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi,03-07 Haziran 2013, Nevşehir.


  Theses
1. Mert DEDEOĞLU, " ELMA ve KİRAZ AĞAÇLARINDA ÇİNKO NOKSANLIĞININ GÖRÜNÜR YAKIN KIZILÖTESİ (VNIR) SPEKTRORADYOMETRİK YÖNTEMLE BELİRLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2010 - 2012, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli03/03/201118/10/2016

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
LAND CONSALİDATİON AND LAND USE PLANNİNG
GEOGRAPHİC INFORMATİON SYSTEMS
GEOLOGY AND GEOMORPHOLOGY
SOIL MINERALOGY AND PETROGRAPHY
REMOTE SENSING AND GIS