FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EMEL ATMACA
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF SOIL SCIENCE
 
E-Mail  ekaraarslan selcuk.edu.tr
Phone 05392828292
Address Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Kampüs/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi2000 
Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu20002004

  Publications:
1. Özaytekin, H. H. and Karaarslan, E., " The relationships between certain characteristics of soils developed on volcanic material and mycorrhizal spore numbers. ", 8th International Soil Science Congress on ?Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management?, IV. Cilt, , 546-552, 2012,( Diğer )
2. Uyanöz, R. and Karaarslan, E., " Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Some Wild Plants in Saline Soils of Central Anatolian Region-Turkey. ", International Conference of Ecosystems (ICE) Proceeding Book., , , 515-521, 2012,( Diğer )
3. Uyanöz, R. and Karaarslan, E., " The Impact of Pesticide (Thiram) on Fungucide on Arbuscular Mycorrhizal and Nitrogen Fixing Symbiosis in Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.). ", International Conference of Ecosystems (ICE) Proceeding Book. , , , 508-515, 2012,( Diğer )
4. Akay, A ve Karaarslan, E., " Mikoriza Aşılanmış Kudret Narı (Momordica Chantia) Bitkisine Fosforlu ve Demirli Gübre Uygulamasının Yaprak Klorofil İçeriğine Etkisi. ", Iğdır Üniversitesi 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu., , , 112, 2012,( Diğer )
5. Karaarslan, E., " Mikoriza Aşılan Soğan Bitkisinin Kök İnfeksiyon Oranı ve Bazı Gelişim Parametreleri Üzerine Farklı Yetiştirme Ortamlarının Etkisi. ", Iğdır Üniversitesi 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu., , , 111, 2012,( Diğer )
6. Akay, A ve Karaarslan, E., " Farklı Nikel Dozlarına Karşı Fiğ (Vicia Sativa) Bitkisinin Direncini Artırmada Mikoriza Aşılanmasının Etkinliğinin Belirlenmesi. ", Iğdır Üniversitesi 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu., , , 34, 2012,( )
7. Karaarslan, E. and Uyanoz, R., " Occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi in some native plants grown on saline soils around the lake Tuz in Turkey and its relations with some physical and chemical properties of soil. ", Scientific Research and Essays, 6(20), , 4238-4245, 2011,( SCI )
8. Akay, A. and Karaarslan, E., " Effect of Mycorrhizal Inoculation on Phytoremediation Potential of Vicia Sativa Used as Green Manure and Fodder Plant. ", International Symposium: Foreign Trade&Agriculture Strategies (In press), , , , 2011,( Diğer )
9. Akay, A. and Karaarslan, E., " The Determination Of Infection Rate With Different Types Of Mycorrhiza On Lupine As Known Non-Mycorrhizal and Forage Plant. ", International Symposium: Foreign Trade&Agriculture Strategies (In press), , , , 2011,( Diğer )
10. Akay, A. and Karaarslan, E., " The effectiveness of mycorrhiza and lupin (Lupinus albus) on the remediation of contaminated soils on mine sites. ", Second Russian National Scientific Conference with International Participation ?Mathematical Modelling in Ecology?, , , 24-26, 2011,( Konferans )
11. Akay, A. and Karaarslan, E., " The study of the use of mycorrhizae, barley and common vetch in the remediation of Pb, Zn, Cd, As, Ni and Al contaminated soils on old mine sites?. ", International Scientific Conference Devoted To The 65-Th Anniversary Of The U.U. , 3(1), , 33-36, 2011,( Kurum Dergisi )
12. Baştaş, K.K., Karaarslan, E. ve Yaşa, A., " Fasülye Tohumlarıyla Taşınan Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli'nin Mücadelesinde Azotobacter, Rhizobium ve Mikoriza Uygulamalarının Sera Koşullarında Etkinliğinin Araştırılması. ", Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi. Bildiriler Kitabı., I.Cilt, , 290-291, 2011,( Diğer )
13. Karaarslan, E., Gümüş, İ. ve Uyanöz, R., " Tersakan Gölü Civarından Alınan Tuzlu Toprakların Agregat Stabilitesi Değerleri ile Bazı Mikorizal Parametreler Arasındaki İlişkiler. ", Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu. Bildiriler kitabı , , , 280-289, 2011,( Diğer )
14. Akay, A. ve Karaarslan, E., " Ekolojik Kirliliğe Neden Olan Maden Atıklarından Ağır Metallerin Giderilmesinde Mikoriza Aşılanmış Pırasa Kullanımının Araştırılması. ", EKOLOJİ 2011 Sempozyumu. Bildiri özetleri kitabı , , , 195, 2011,( Diğer )
15. Uyanöz, R., Karaca, Ü., Karaarslan, E., Çakmakçı, R. and Soylu, S., " Effects of phosphate-solubilizing bacterial inoculations on yield, quality and chemical composition of winter wheat (Triticum aestivum l.). ", Proceedings of the International Soil Science Congress on ?Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality?, , , 224-234, 2010,( Diğer )
16. Uyanöz, R., Karaarslan, E., Karaca, Ü. ve Çelik, Ö., " Tuzlu Alanlardan İzole Edilen Mikoriza Sporuyla Aşılanmış Buğday Bitkisinde Beslenme ve Gelişim Durumu. ", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı 5.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri , , , 275-282, 2010,( Üniversite Dersgisi )
17. Karaca, Ü., Karaarslan, E., Uyanöz, R. ve Özaytekin, H. H., " Farklı Organik Materyal İlavesinin İnkübasyon Öncesi ve Sonrası Toprak Özellikleri ve Besin Elementlerinde Olan Değişimler. ", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı 5.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri , , , 225-231, 2010,( Üniversite Dersgisi )
18. Uyanöz, R., Karaca, Ü., Karaarslan, E., " Konya Yöresinden İzole Edilen Doğal Rhizobium Bakterilerinin Fasulyede Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. ", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı 5.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri , , , 252-260, 2010,( Üniversite Dersgisi )
19. Karaarslan, E. and Uyanöz, R., " Morphologic Properties and Numbers of Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal (V.A.M) Spores Fungi in Major Soil Groups of Konya Basin/Turkey. ", International Scientific Conference Devoted To The 65-Th Anniversary Of The U.U. , , , 455-462, 2010,( Konferans )
20. Karaarslan, E. ve Gür, K., " Üç Farkli Herbisitin İki Farkli Tekstüre Sahip Toprakta Mikrobiyal Nitrifikasyon Üzerine Etkileri. ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. , 23 (50), , 68-74, 2009,( Üniversite Dersgisi )
21. Karaca, Ü., Karaarslan, E. ve Uyanöz, R., " Toprağın Biyolojik Aktivitesi Üzerine Farklı Organik Materyallerin Etkisi. ", I. GAP Organik Tarım Kongresi, Bildiriler Kitabı., , , 202-208, 2009,( Diğer )
22. Karaarslan, E., Karaca Ü. ve Uyanöz, R., " Farkli Mikoriza Kültürü İle Aşilamanin Buğday Bitkisinin Gelişmesi Üzerine Etkisi. ", I. GAP Organik Tarım Kongresi, Bildiriler Kitabı., , , 393-400, 2009,( Diğer )
23. Karaca, Ü., Uyanöz, R. ve Karaarslan, E., " Effects Of Some Heavy Metals On Rhizobial Growth. ", International Meeting On Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, , , 119, 2008,( Diğer )
24. Karaarslan, E. ve Uyanöz, R., " Konya Ovası'ndaki Büyük Toprak Gruplarından İzole Edilen Arbusküler Mikoriza (A.M.) Sporlarının Büyüklüklerine Göre Dağılımı, İnfeksiyon Etkinlikleri ve Toprağın Bazı Özellikleri İle Arasındaki İlişkiler. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 22 (45), , 21-28, 2008,( Üniversite Dersgisi )
25. Uyanöz, R., Karaarslan, E. ve Çetin (Karaca), Ü., " Farklı Mikoriza Kültürü İle Aşılamanın Mısır Bitkisinin Gelişmesi Üzerine Etkisi. ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Bildiri Kitabı., , , 389?399, 2008,( Diğer )
26. Uyanöz, R., Çetin, Ü. and Karaarslan, E., " Effect of Organic Materials on Yields and Nutrient Accumulation of Wheat. ", Journal of Plant Nutrition, 29, , 959?974, 2006,( SCI )
27. Akay, A. ve Karaarslan, E., " Demirli ve Çinkolu Gübrelemenin Mikoriza Aşılanmış Fasülye Çeşitlerinin Gelişimine Etkisi. ", VI. Sebze Tarımı Sempozyumu. Bildiri Kitabı., , , 225-229, 2006,( Diğer )
28. Akay, A. ve Karaarslan, E., " Mikoriza Aşılanmış Patlıcan ve Biber Bitkisinin Besin Maddesi İçeriğinin Belirlenmesi. ", VI. Sebze Tarımı Sempozyumu. Bildiri Kitabı., , , 220-224, 2006,( Diğer )
29. Uyanöz, R., Karaarslan, E., Çetin, Ü., and Gür, K., " Determination of Activities of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Spores Isolated from Major Soil Groups Konya Plain. ", 18th International Soil Meeting (ISM) on ?Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology?, I. Cilt, , 381?388, 2006,( Diğer )
30. Karaarslan, E., Uyanöz, R., Çetin, Ü., and Gür, K., " The Common Vesicular Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Spores Isolated from Major Soil Groups in Konya Plain. ", 18th International Soil Meeting (ISM) on ?Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology?, I.Cilt, , 152-155, 2006,( Diğer )
31. Uyanöz, R., Çetin, Ü., ve Karaarslan, E., " Effect of Three Fungicides on Soil Microbial Activity and Nitrogen Dynamics. ", Pakistan Journal of Biological Sciences , 8(6), , 805?809, 2005,( Diğer )
32. Uyanöz, R., Çetin, Ü., ve Karaarslan, E., " Organik Materyallerin Buğday Bitkisinin Mineral Madde Alımı Üzerine Etkisi. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 18 (34) , , 20?27, 2004,( Üniversite Dersgisi )
33. Uyanöz, R., Zengin, M., Gür, K. ve Karaarslan, E., " Toprağın Nitrifikasyon Kapasitesine Bazı Herbisitlerin Etkisi. ", Selçuk Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi., 14(22), , 56-63, 2000,( Üniversite Dersgisi )


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATİON PROJECT - I
COMPOST AND ORGANIC FERTILIZER PRODUCTION TECN.
STAGE-I
SOIL SCIENCE