FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. UMMAHAN ÇETİN KARACA
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF SOIL SCIENCE
 
E-Mail  ucetin selcuk.edu.tr
Phone 0 332 2232947
Address Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi T.B.B.B. Bölümü Kampüs/Konya
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi1999 

  Publications:
1. Karaca, Ü. and Uyanöz, R., " Effectiveness of native Rhizobium on nodulation and growth properties of dry bean (Phaseolus vulgaris L.) ", African Journal of Biotechnology, 11(37), , 8986-8991, 2012,( Diğer )
2. Uyanöz, R. Karaca, Ü., and Özaytekin, H.H., , " The Effect Of Rhizobium Inoculation and The Aplication Of Zinc On Micro and Macro Nutrient Uptake In Dry Bean (Phaseolus Vulgaris L.) ", International Journal of Ecosystems and Ecologi Sciences , 2(3), , 201-208, 2012,( Diğer )
3. Uyanöz, R., Karaca, Ü., and Özaytekin, H.H., " The Effect Of Rhizobium Inoculation and The Aplication Of Zinc On Micro and Macro Nutrient Uptake In Dry Bean (Phaseolus Vulgaris L.) ", International Conference of Ecosystems (ICE), , , 91, 2012,( Konferans )
4. Karaca, Ü. and Uyanöz, R, " Effects Of Native Rhizobium Bacteria On Yield and Yield Components Of Dry Bean ", 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, , , 112-118, 2012,( Konferans )
5. Karaca, Ü. and Uyanöz, R, " Nitrogen-Fixing Capacity Of Rhizobia Nodules In Relation To Their Diameter In Dry Bean ", International Symposium on Biotechnology and Other Omics in Vegetable Science, , , , 2012,( Konferans )
6. Uyanöz, R. and Karaca, Ü., " Enzyme Activities In Different Soils In Konya Plain. ", 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, , , 407-412, 2012,( Konferans )
7. Çetin. Ü. Gür, K. , " Çeşitli Organik Atıkların Toprağın Bazı Fiziksel Kimyasal Ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (3), , 9-16, 2011,( Üniversite Dersgisi )
8. Uyanöz, R. Ve Karaca, Ü., " Biyolojik Gübrelerin Kullanımı Uygulama Problemleri Ve Çözüm Yolları ", II. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları'' Kongresi , , , , 2011,( Konferans )
9. Uyanöz, R. Karaca, Ü, " Effects Of Different Salt Concentrations And Rhizobium İnoculation (Native And Rhizobium Tropici Cıat899) On Growth Of Dry Bean (Phaseolus Vulgaris L.) ", European Journal Of Soil Biology , 47, , 387-391, 2011,( SCI )
10. Karaca, Ü. Ve Uyanöz, R, " Yunus 90 Kanada Ve Akman 98 Fasulye Çeşitlerinde (Phaseolus Vulgaris L.) Bakteri Aşılamanın Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi. ", Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak Ve Su Sempozyumu , , , 160-166, 2011,( Konferans )
11. Karaca, Ü. Uyanöz, R., " Konya Yöresinde Yetiştirilen Fasulye Bitkisinin Kökünde Etkili Rhizobiumların Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(3), , 17-24, 2011,( Üniversite Dersgisi )
12. Uyanöz, R., Karaca, Ü., Karaarslan, E., Çakmakçı, R. Ve Soylu, S, " Effects Of Phosphate-Solubilizing Bacterial İnoculations On Yield, Quality And Chemical Composition Of Winter Wheat (Triticum Aestivum L.). ", International Soil Science Congress On ?Management Of Natural Resources To Sustain Soil Health And Quality, , , 112, 2010,( Konferans )
13. Öztürk, Ö., Uyanöz, R., Ada, R. Ve Karaca, Ü, " Farklı Form Ve Dozlarda Fosforlu Gübre Uygulamalarının Aspir (Carthamus Tinctorius L.)'İn Yağ Verimi Üzerine Etkisi ", 5. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi, , , 103, 2010,( Konferans )
14. Uyanöz, R., Karaarslan, E., Karaca, Ü. Ve Çelik, Ö, " Tuzlu Alanlardan İzole Edilen Mikoriza Sporuyla Aşılanmış Buğday Bitkisinde Beslenme Ve Gelişim Durumu ", 5. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi, , , 39, 2010,( Konferans )
15. Uyanöz, R., Karaca, Ü. Ve Karaarslan, E., " Konya Yöresinden İzole Edilen Doğal Rhizobium Bakterilerinin Fasulyede Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi ", 5. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi, , , 36, 2010,( Konferans )
16. Karaca, Ü., Uyanöz, R., Karaarslan, E. Ve Özaytekin, H.H, " Farklı Organik Materyal İlavesinin İnkübasyon Öncesi Ve Sonrası Toprak Özellikleri Ve Besin Elementlerinde Olan Değişimler ", 5. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi, , , 27, 2010,( Konferans )
17. Öztürk, Ö., Uyanöz, R., Karaca, Ü Ve Ada, R, " Aspir (Carthamus Tinctorius L.)'De Azotlu Gübre Form Ve Uygulama Zamanlarının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkileri ", Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi , , , , 2009,( Konferans )
18. Uyanöz, R., Öztürk, Ö., Ada, R. Ve Karaca, Ü, " Farklı Form Ve Dozlarda Fosforlu Gübre Uygulamasının Aspir (Carthamus Tinctorius L.)'De Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri ", Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi , , , , 2009,( Konferans )
19. Karaarslan, E., Karaca, Ü. Ve Uyanöz, R, " Farklı Mikoriza Kültürü İle Aşılamanın Buğday Bitkisinin Gelişmesi Üzerine Etkis ", 1. Gap Organik Tarım Kongresi , , , 377-386, 2009,( Konferans )
20. Karaca, Ü., Karaarslan, E. Ve Uyanöz, R, " Toprağın Biyolojik Aktivitesi Üzerine Farklı Organik Materyallerin Etkisi ", 1. Gap Organik Tarım Kongresi , , , 184-191, 2009,( Konferans )
21. Karaca, Ü., Uyanöz, R. Ve Karaarslan, E., " Effects Of Some Heavy Metals On Rhizobial Growth. International Meeting On Soil Fertility ", Land Management And Agroclimatology, , , 119, 2008,( Konferans )
22. Zengin, M., Özcan, M.M., Çetin, Ü. And Gezgin, S., , " Mineral Contents Of Some Aromatic Plants, Their Growth Soils And Infusions ", Journal Of The Science Of Food And Agriculture,, 88(4), , 581?589, 2008,( SCI )
23. Uyanöz, R., Karaarslan, E. Ve Çetin (Karaca), Ü, " Farklı Mikoriza Kültürü İle Aşılamanın Mısır Bitkisinin Gelişmesi Üzerine Etkisi ", 4. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi, , , 389?399, 2008,( Konferans )
24. Uyanöz, R., Ö, Öztürk, Ü, Çetin, R, Ada, R. Ve R, Çakmakçı, " Ayçiçeğinde Fosfat Ve Azot Çözen Bakteriler İle Aşılamanın Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, , , , 2007,( Konferans )
25. Uyanöz, R. Akbulut, M. Çetin, Ü. and Gültepe, N, " Effect Of Microbial İnoculation, Organic And Type Of Fertilizer On Yield And Physico-Chemical And Cookability Properties Of Bean (Phaseolus Vulgaris L.) Seeds ", The Philippine Agricultural Scientist, 90(2), , 168?172, 2007,( SCI )
26. Uyanöz, R., E. Karaarslan, Ü. Çetin and K. Gür, " Determination of Activities of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Spores Isolated from Major Soil Groups Konya Plain ", 18th International Soil Meeting (ISM) on ?Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology, , , 381-388, 2006,( Konferans )
27. Doğan, H.H., M.A. Şanda, R. Uyanöz, C. Öztürk and Ü. Çetin, " Content of Metals in Some Wild Mushrooms Its Impact in Human Health ", Biological Trace Element Research, 110, , 79-94, 2006,( SCI )
28. Uyanöz, R., Ü. Çetin and E. Karaarslan, " Effect Of Organic Materials On Yields And Nutrient Accumulation Of Wheat ", Journal Of Plant Nutrition, 29, , 959-974 , 2006,( SCI )
29. Karaarslan, E., R. Uyanöz, Ü. Çetin and K. Gür, " The Common Vesicular Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Spores Isolated from Major Soil Groups in Konya Plain ", 18th International Soil Meeting (ISM) on ?Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology, , , 152-155, 2006,( Konferans )
30. Küçükhemek, M., K. Gür, R. Uyanöz ve Ü. Çetin, " Arıtma Çamuru ve Çiftlik Gübresinin Çim Bitkisi Verimine ve Renk Özelliğine Etkisi ", I. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, , , 375-384, 2005,( Konferans )
31. Uyanöz, R., Ü. Çetin And E. Karaarslan, " Effect Of Three Fungicides On Soil Microbial Activitiy And Nitrogen Dynamics ", Pakistan Journal Of Biological Sciences , 8(6), , 805-809, 2005,( Diğer )
32. Zengin, M., R. Uyanöz ve Ü. Çetin, " A Study On The Soil Tare Of Sugar Beet in Konya ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(31) , , 53-55, 2003,( Üniversite Dersgisi )
33. Zengin, M., Çetin, Ü., Ersoy, İ., Ve Özaytekin, H.H, " Beyşehir Yöresi Tarım Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (31) , , 24-30, 2003,( Üniversite Dersgisi )
34. Uyanöz, R., Ü. Çetin, M. Zengin, ve K. Gür, " Effect of Different Organic Wastes on Nitrogen Mineralization and Organic Carbon Contents of Soil ", Internatıonal Conference on Sustaınable Land Use and Management, , , 223-228, 2002,( Konferans )
35. Zengin, M., Bayraklı, F., Ve Çetin, Ü, " Properties Of Irrigation Water Quality İn Konya Closed Basin ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (29) , , 65-71, 2002,( Üniversite Dersgisi )
36. Uyanöz, R., M. Zengin, C. Şeker ve Ü. Çetin, " Toprağın Üreaz, Katalaz ve Biyolojik Aktivitesine Bazı Organik Materyallerin Etkisi ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(22), , 85-92, 2000,( Üniversite Dersgisi )


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATİON PROJECT - I
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
STAGE-I
AGRICULTURAL ENVIRONMENT POLLUTION
SOIL BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY