ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. MEHMET HAMURCU
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ BİTKİ BESLEME A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BİTKİ BESLEME
E-Mail :  mhamurcu selcuk.edu.tr
Telefon : 332 223 2976
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:


  Yönetilen Tezler
1. Hayriye Çağlar Taşoluk, " Bor Uygulamasının Bezelye Genotiplerinin Temel Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2010 - 2012, Tamamlandı
2. Hakkı Keskin, " Arpa Çeşitleri (Hordeum vulgare) ile Çorak Çimi'nde (Puccinellia distans) Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 2008 - 2010, Tamamlandı
3. Deniz Savaş Sarı, " Bor - Toprak Tuzluluğu İlişkisinin Buğdayın Gelişimi Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2006 - 2009, Tamamlandı
4. Mehmet Hamurcu, " Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Bodur Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bor ve Çinko Uygulamalarına Tepkilerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2000 - 2007, Tamamlandı
5. Mehmet Hamurcu, " ŞEKER PANCARININ (Beta Vulgaris L.) VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ÇİNKO VE BOR UYGULAMASININ ETKİSİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme , 1997 - 2000, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi
Avusturalya Murdoch Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi 2011 Temmuz - Aralık döneminde YOK bursu ile 6 ay araştırıcı görevi

 Dersler
Dersin Adı
BİTİRME PROJESİ-I
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
BİTKİ FİZYOLOLJİSİ
BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ (SEÇ)
STAJ-I
TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ