FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. MEHMET HAMURCU
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF PLANT NUTRITION
 
E-Mail  mhamurcu selcuk.edu.tr
Phone 332 223 2976
Address Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:


  Theses
1. Hayriye Çağlar Taşoluk, " Bor Uygulamasının Bezelye Genotiplerinin Temel Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2010 - 2012, Tamamlandı
2. Hakkı Keskin, " Arpa Çeşitleri (Hordeum vulgare) ile Çorak Çimi'nde (Puccinellia distans) Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 2008 - 2010, Tamamlandı
3. Deniz Savaş Sarı, " Bor - Toprak Tuzluluğu İlişkisinin Buğdayın Gelişimi Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2006 - 2009, Tamamlandı
4. Mehmet Hamurcu, " Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Bodur Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bor ve Çinko Uygulamalarına Tepkilerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2000 - 2007, Tamamlandı
5. Mehmet Hamurcu, " ŞEKER PANCARININ (Beta Vulgaris L.) VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ÇİNKO VE BOR UYGULAMASININ ETKİSİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme , 1997 - 2000, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information
Avusturalya Murdoch Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi 2011 Temmuz - Aralık döneminde YOK bursu ile 6 ay araştırıcı görevi

 The Courses
Name of the Course
GRADUATİON PROJECT - I
PLANT PHYSIOLOGY
STRESS PHYSIOLOGY IN PLANTS
STAGE-I