FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: PROF.DR. MEHMET ZENGİN
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF PLANT NUTRITION
 
E-Mail  mzengin selcuk.edu.tr
Phone 0332.2232929
Address Selçuk Üniv., Ziraat Fak., Toprak Bil. ve Bitki Besl. Böl., Selçuklu/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Konya İl Kontrol Laboratuarı19901990

  Publications:
1. Hakan Ertiftik, Mehmet Zengin, " Response of Maize for Grain to Potassium and Magnesium Fertilizers in Soils With High Lime Contents ", Journal of Plant Nutrition, 40, , 93, 2017,( SCI )
2. Zengin, M., " Beyşehir İlçesinin Tarım Potansiyeli (Agriculture Potential of Beyşehir District) ", II. International Congress of Beyşehir and its Vicinity, 6-8 Oct. 2017, Beyşehir, , , , 2017,( Diğer )
3. 110. Çiçekdağı, H. ve Zengin, M., " Hüyük İlçesinde Çilek Bahçelerinin Beslenme Durumları ", Selcuk J Agr Food Sci, 31, , 33-42, 2017,( Üniversite Dergisi )
4. Mehmet Zengin, Yağmur Kaya, Fatma Yılmaz Gökmen, Sait Gezgin, Hüseyin Kara, " Hümik Madde, Türkiyenin Hümik Madde Potansiyeli ve Kullanım Alanları ", Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Hümik Madde Kongresi, Bildiriler Kitabı, , , 211, 2016,( Konferans )
5. Mehmet Zengin, Şenay Aydın, " Problems of Our Agricultural Soils and Solutions ", 2nd Int. Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE2016) PROCEEDING BOOK, , , , 2016,( Konferans )
6. Cem Alptuğ, Şenay Aydın, Mehmet Zengin, Emine Dilşad Yeğenoğlu, " Almond Fertilization ", 2nd Int. Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE2016) PROCEEDING BOOK, , , 231, 2016,( Konferans )
7. Hakan Ertiftik, Mehmet Zengin, " Response of Sunflower to Potassium and Magnesium Fertilizers in Calcerous Soils in Central Anatolia of Turkey ", Journal of Plant Nutrition, 39, , 1734, 2016,( SCI )
8. Hakan Ertiftik, Mehmet Zengin, " Changes in Nutrient Concentrations of Maize (Zea mays var. intendata) Leaves under Potassium and Magnesium Applications in Central Anatolia ", Journal of Agricultural Science, 22, , 606, 2016,( SCI )
9. Zengin, M., " How Soil Fertility is Increased in Agriculture? Int. Conference on Science, Ecology and Technology I, ICONSETE, Abstract Book, p.8, Vienna, Austria. ", , , , , 2015,( Diğer )
10. Hakan Ertiftik, Mehmet Zengin, " Effects of Increasing Rates of Potassium and Magnesium Fertilizers on the Nutrient Contents of Sunflower Leaf ", Selcuk J. of Agric. and Food Sci, 29, , 51, 2015,( Üniversite Dersgisi )
11. Stringer, L.C., Fleskens, L., Reed, M.S., de Vente, J. and Zengin, M., " Participatory Evaluation of Monitoring and Modelling of Sustainable Land Management Technologies in Areas Prone to Land Degradation. ", Environmental Management, 54, 5, 1022-1042, 2014,( SCI )
12. Özbahçe, A. and Zengin, M., " Effects of Foliar and Soil Applications of Different Manganese Fertilizers on Yield and Net Return of Bean. ", Journal of Plant Nutrition, 37, , 161-171, 2014,( SCI )
13. Şahin, M., Zengin, M., Boyraz, N., Soylu, S., Sade, B., Bostancı, İ. ve Babaoğlu, M., " KOP Bölge Kalkınma İdaresinin Tarımsal Eğitim ve İyi Tarım Uygulamaları İçin Akademik Teknik Destek Uygulama Çalışmaları. II. KOP Bölgesel Kalkınma Semp., 23-24 Ekim 2014, Bildiri Özet Kitapçığı, sf: 208, Niğde. ", , , 5, , 2014,( Konferans )
14. Zengin, M. ve Gezgin, S., " KOP Bölgesi Tarım Topraklarının Problemleri ve Çözüm Yolları. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Semp. 14-16 Kasım 2013, Semp. Kitabı, sf: 260-270, Konya. ", , , 5, , 2013,( Konferans )
15. Zengin, M., Ertiftik, H. and Karaman, M.R., " Hümik Asit ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Ayçiçeğinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri. 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 3-7 Haziran 2013, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, sf: 229-232, Nevşehir. ", , , , , 2013,( Konferans )
16. Zengin, M. and Ocakoğlu, F., " Effects of Different Tillage and Fallow Methods On Wheat Yield and Soil Quality. ", Romanian Agricultural Res., 30, , 191-198, 2013,( SCI )
17. Karaman, M.R., Karataş, A., İlbaş, A.İ., Turan, M., Çimrin, K.M., Zengin, M. and Battal, M., " Heavy Metal Contents of Vegetables Sold in the Public Markets of Bishkek in Kyrgyzstan. Soil-Water Journal, 2(2-2), Special Issue for Agricasia2013 `1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01-03 October 2013, pp: 1835-1840, Bishkek, Kyrgyzstan. ", , , 5, , 2013,( Konferans )
18. Çolpan, E., Zengin, M. and Özbahçe, A., " The Effects of Potassium on the Yield and Fruit Quality Components of Stick Tomato. ", Hort. Environ. Biotechnol., 54, 1, 20-28, 2013,( SCI )
19. Zengin, M. and Karaman, M.R., " Effects of Humic Acid and Chemical Fertilizer Applications on the Yield and Yield Components of Bean. Soil-Water Journal, 2(2-1), Special Issue for Agricasia2013 `1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01-03 October 2013, pp: 245-250, Bishkek, Kyrgyzstan. ", , , 5, , 2013,( Konferans )
20. Karaman, M.R., Demir, S., Doğan, H.M., Zengin, M. and Yılmaz, D.S., " Evaluation of Relationship between Compactibility and Sustainable Fertility of the Soils under the Straight Tillage. Soil-Water Journal, 2(2-1), Special Issue for Agricasia2013 `1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01-03 October 2013, pp: 1159-1166, Bishkek, Kyrgyzstan. ", , , 5, , 2013,( Konferans )
21. Ertiftik, H., Zengin, M. and Karaman, M.R., " Increasing of Applicability of Hens Excrement as Manure. Soil-Water Journal, 2(2-1), Special Issue for Agricasia2013 `1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01-03 October 2013, pp: 303-308, Bishkek, Kyrgyzstan. ", , , 5, , 2013,( Konferans )
22. Zengin, M., M.R. Karaman, H. Ertiftik, " Effect of Humic Acid with and without Chemical Fertilizer Applications On The Root Yield and Sugar Ratio of Sugar Beet ", Int. Conf. on Agric., Biotech., Biological and Biosyst. Eng., , , , 2012,( Konferans )
23. Uyanöz, R., Karaca, Ü. ve Zengin, M., " Konya İli Taşkent ve Hadim İlçeleri Kiraz Bahçelerinin Beslenme Durumları. ", Selçuk Tarım ve Gıda Bil. Derg., 26, 2, 40-45, 2012,( Üniversite Dersgisi )
24. Demir, D. ve Zengin, M., " Tokat İlinde Şeker Pancarı Yetiştiriciliği ve İl Ekonomisindeki Yeri. Tokat Semp., Bildiriler Kitabı, II. Cilt, sf: 327-339, 1-3 Kasım 2012, Tokat. ", , , , , 2012,( Konferans )
25. Zengin, M., " Bitki Besleme `Sağlıklı Bitki, Sağlıklı Üretim. Ed. Karaman, M.R., Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi: 2, 1. Baskı. Dumat Ofset, Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti, ISBN 978-605-87103-2-0, Ankara. ", , , , , 2012,( Diğer )
26. 83. Şahin, M., Soylu, S., Zengin, M. ve Boyraz, N., " Kulu İlçesinin Bitkisel Üretimdeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Kulu Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sf: 281-296, 19-21 Ekim 2012, Kulu/Konya. ", , , , , 2012,( Konferans )
27. Şahin, M., M. Zengin, N. Boyraz ve S. Soylu, " Tarımsal Eğitim ve İyi Tarım Uygulamalarının Çiftçi ve Bölge Ekonomisine Katkıları (Konya Örneği) ", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, , , 1222-1226, 2012,( Konferans )
28. Karaman, M.R., M. Zengin, A. Adiloğlu ve A. Horuz, " Humik Madde Uygulaması Altında Farklı Soya Genotiplerinin (Glycine max L.) Fosfor Kullanım Etkinliklerinin Belirlenmesi ", Sakarya Üniv. Fen Edebiyat Derg., (Uluslararası Katılımlı) I. Ulusal Humik Madde Kongresi Özel Sayısı, Özel Sayı, , 335-344, 2012,( Üniversite Dersgisi )
29. Zengin, M., İ. Tolay, F. Ocakoğlu, S. Açıkalın ve O. Kır, " The fertility status of agricultural and pasture soil affected by wind erosion in Central Anatolia ", Selçuk Tarım ve Gıda Bil. Derg., 26(1), , 60-69, 2012,( Üniversite Dersgisi )
30. Zengin, M., M.R. Karaman ve S. Gezgin, " Hümik Asit ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Mısırda Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri ", Sakarya Üniv. Fen Edebiyat Derg., (Uluslararası Katılımlı) I. Ulusal Humik Madde Kongresi Özel Sayısı, Özel Sayı, , 373-381, 2012,( Üniversite Dersgisi )
31. Karaman, M.R., M. Zengin, A. Horuz, " Assessment of Resistance of Wheat Genotypes (T. aestivum and T. durum) to Boron Toxicity ", Int. Conf. on Agric., Biotech., Biological and Biosyst. Eng., , , , 2012,( Konferans )
32. Özbahçe, A., M. Zengin, " Effects of Manganese Fertilizers on Yield and Yield Components of Dwarf Dry Bean ", J. of Plant Nutrition, 34, , 127-139, 2011,( SCI )
33. Zengin, M. ve Özbahçe, A., " Bitkilerin İklim ve Toprak İstekleri. Atlas Akademi Yay. No: 4, ISBN 978-605-61260-3-1, Konya. ", , , , , 2011,( Diğer )
34. Zengin, M. ve S. Gezgin, " Konya İli'nde Toprak ve Gübreleme Sorunları ", TMMOB I. Konya Kent Semp., , , 371-384, 2011,( Konferans )
35. Soylu, S., N. Boyraz, M. Zengin, M. Şahin, Y. Ünal, A. Kaya, M.C. Kutluca, M. Şener ve H. Kaya, " Tarımsal Kalkınma İçin Ödüllü Çiftçi Eğitim Uygulamaları ", 1. Bölgesel Kalkınma Konferansı, , , 481-488, 2011,( Konferans )
36. Tongarlak, Ş., M. Zengin, " Effects of Some Potential Toxic Elements with Organic Origin On The Pollution of Agricultural Areas and Growth of Bean ", International Soil Science Congress on ?Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, , , , 2010,( Konferans )
37. Soylu, S., N. Boyraz, M. Zengin, M. Şahin, A. Kaya, M.C. Kutluca, M. Şener ve Y. Ünal, " Konya İlinde Kırsal Kalkınma İçin Örnek Uygulama: Altınekin Modeli (Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları) ", Uluslararası Bölgesel Kalkınma Semp., , , 291-302, 2010,( Konferans )
38. Zengin, M., F. Gökmen ve S. Gezgin, " Magnezyumlu Gübrelemenin Patatesin Verim ve Kalitesine Etkileri ", 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 108-117, 2010,( Konferans )
39. Zengin, M., F. Gökmen ve S. Gezgin, " Hümik Asit Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ", 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 605-611, 2010,( Konferans )
40. Zengin, M., F. Gökmen ve S. Gezgin, " Kimyasal Gübreler ve Hümik Asit Uygulamalarının Ispanakta Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ", Türkiye IV. Organik Tarım Semp., , , 153-158, 2010,( Konferans )
41. Zengin, M., F. Gökmen ve S. Gezgin, " Meyve Bahçelerinde Organik Çöp Kompostu Kullanımı ", Selçuk Tarım ve Gıda Bil. Derg., 24(3), , 109-117, 2010,( Üniversite Dersgisi )
42. Şahin, M., M. Zengin, S. Soylu, S. Süheri, D. Yavuz, " Konya Ovası'nda Sulu Tarımın Sorunları ve Çözüm Önerileri ", Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Semp., , , , 2010,( Konferans )
43. Zengin, M., F. Gökmen, M.A. Yazıcı, S. Gezgin, " Effects of Potassium, Magnesium and Sulphur Containing Fertilizers on Yield and Quality of Sugar Beets (Beta vulgaris L.) ", Turkish J. of Agric. and Forestry, 33, , 495-502, 2009,( SCI )
44. Özbahçe, A. ve M. Zengin, " Farklı Manganlı Gübrelerin Konya Yöresinde Yetiştirilen Akman-98 (Phaseolus vulgaris L.) Fasulye Çeşidinin Suda Eriyebilir Besin Elementleri Alımı, Aktif Demir İçeriği ve Verim Üzerine Etkileri ", VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, , , 287-290, 2009,( Konferans )
45. Zengin, M., M.M. Özcan, Ü. Çetin ve S. Gezgin, " Mineral Contents of Some Aromatic Plants, Their Growth Soils and Infusions ", J. of the Science of Food and Agriculture, 88(4), , 581-589, 2008,( SCI )
46. Gökmen, F., M. Zengin, R.Z. Arısoy, S. Taner, S. Gezgin ve İ. Çakmak, " Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ", Ülkesel Tahıl Semp., , , 536-551, 2008,( Konferans )
47. Zengin, M., F. Gökmen ve S. Gezgin, " Topraktan ve Yapraktan Çinkolu Gübre Uygulamalarının Elma Yapraklarında Makro ve Mikro Besin Elementleri İle Klorofil İçeriklerine Etkileri ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 1108-1117, 2008,( Konferans )
48. Zengin, M., F. Gökmen ve S. Gezgin, " Topraktan ve Yapraktan Farklı Demirli Gübre Uygulamalarının Elmada Beslenme ve Kalite Parametrelerine Etkileri ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 1095-1107, 2008,( Konferans )
49. Gökmen, F., M. Zengin, S. Gezgin ve İ. Çakmak, " Bazı Azotlu Gübrelerin Patatesin Verim ve Kalitesine Etkileri ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 785-798, 2008,( Konferans )
50. Gökmen, F., M. Zengin, Y. Şekerci, S. Gezgin ve İ. Çakmak, " Elma Ağaçlarına Uygulanan Kompostun Toprak ve Bitkide Ağır Metal Birikimine Etkileri ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 428-441, 2008,( Konferans )
51. Özbahçe, A., M. Zengin, S. Gezgin ve S.R. Yalçın, " Konya Yöresinde Yetiştirilen Akman-98 Bodur Kuru Fasulye Çeşidinin Verim ve Besin Elementleri Alımı Üzerine Farklı Manganlı Gübrelerin Etkileri ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 359-368, 2008,( Konferans )
52. Zengin, M., F. Gökmen, S. Gezgin ve İ. Çakmak, " Potasyum ve Magnezyumlu Gübrelemenin Şeker Pancarı Verimine Etkileri ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 310-318, 2008,( Konferans )
53. Gezgin, S. ve M. Zengin, " Kireçli Topraklarda Azotlu Gübrelerden Amonyak Gazı Şeklindeki Azot Kayıpları ", 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, , , 75-82, 2008,( Konferans )
54. Zengin, M., F. Gökmen ve S. Gezgin, " Konya İlinde Sulama Suyu Kalitesi, Çölleşme ve Alınması Gerekli Önlemler ", DSİ IV. Böl. Md.lüğü Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konf., , , 77-86, 2008,( Konferans )
55. Zengin, M., F. Gökmen, S. Gezgin, İ. Çakmak, " Effects of Different Fertilizers with Potassium and Magnesium on the Yield and Quality of Potato ", Asian J. of Chemistry, 20(1), , 663-676, 2008,( SCI )
56. Zengin, M., S. Karakaplan, İ. Ersoy, " Determination of Irrigation Water Quality of Lake Beysehir and Other Water Sources Used in Irrigation of Çumra Plain ", Asian J. of Chemistry, 20(1), , 694-704, 2008,( SCI )
57. Zengin, M., F. Gökmen ve S. Gezgin, " Karaman Yöresi Elma Bahçelerinin Mikro Besin Elementleri Bakımından Beslenme Durumları ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 21(42), , 96-109, 2007,( Üniversite Dersgisi )
58. Zengin, M., " Organik Tarım. Hasad Yay. Ltd. Şti., ISBN 978-975-8377-53-4, İstanbul. ", , , , , 2007,( Diğer )
59. Karaman, M.R., Brohi, A.R., Müftüoğlu, N.M., Öztaş, T. ve Zengin, M., " Sürdürülebilir Toprak Verimliliği. ISBN 978-975-8629-49-7, Detay Yay., Ankara. ", , , , , 2007,( Diğer )
60. Tongarlak, Ş., M. Zengin, " Effects of Some Potential Toxic Elements with Organic Origin on the Pollution of Agricultural Areas and Plant Growth ", 18th International Soil Meeting (ISM) on `Soils Sustaining Life on Earth (Managing Soil and Technology), , , , 2006,( Konferans )
61. Oktay, H. ve M. Zengin, " Karaman Yöresi Elma Bahçelerinin Makro Besin Elementleri Yönünden Beslenme Durumları ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 19(37), , 68-78, 2005,( Üniversite Dersgisi )
62. Şeker, C., İ. Gümüş (Ersoy) ve M. Zengin, " Mısır Bitkisinin İlk Gelişimine Kompostlaştırılmış Tuzlu Tavuk Gübresinin Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 19(37), , 113-117, 2005,( Üniversite Dersgisi )
63. Özbahçe, A., M. Zengin, " Effects of Different Nitrogenous Fertilizers on Yield and Yield Components of Processing Tomato ", International Soil Congress (ISC) on `Natural Resource Management for Sustainable Development, , , , 2004,( Konferans )
64. Zengin, M., Ü. Çetin, İ. Ersoy ve H.H. Özaytekin, " Beyşehir Yöresi Tarım Topraklarının Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 17(31), , 24-30, 2003,( Üniversite Dersgisi )
65. Zengin, M., R. Uyanöz ve Ü. Çetin, " A Study on the Soil Tare of Sugar Beet in Konya ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 17(31), , 53-55, 2003,( Üniversite Dersgisi )
66. Zengin, M. ve C. Şeker, " Buğday Bitkisinin Besin Elementi Kapsamı ile Toprak Özellikleri Arasındaki Regresyon İlişkiler ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 17(31), , 31-35, 2003,( Üniversite Dersgisi )
67. Kurbanlı, R., K. Gür, E. Pehlivan, D. Bayramov, S. Kurbanlı, M. Zengin, S. Özcan, Z. Yılmaz, " A Case Study on the Production of Humic Substances from the Low Grade Lignites and Their Effects upon the Improvement of Some Physical Conditions of a Coarse Sandy Loam Soil ", Int. Conference on Sustainable Land Use and Management, , , , 2002,( Konferans )
68. Zengin, M., F. Bayraklı ve Ü. Çetin, " Properties of Irrigation Water Quality in Konya Closed Basin ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 16(29), , 65-71, 2002,( Üniversite Dersgisi )
69. Uyanöz, R., Ü. Çetin, M. Zengin, K. Gür, " Effect of Different Organic Wastes on Nitrogen Mineralization and Organic Carbon Contents of Soil ", Int. Conference on Sustainable Land Use and Management, , , , 2002,( Konferans )
70. Arısoy, R.Z. ve M. Zengin, " Konya Ovası Ana Tahliye Kanalı Civarı ve Çumra Yöresindeki Hububat Alanlarında Kadmiyum Birikimi ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 15(28), , 1-12, 2001,( Üniversite Dersgisi )
71. Uyanöz, R., M. Zengin, K. Gür ve E. Karaaslan, " Toprağın Nitrifikasyon Kapasitesine Bazı Herbisitlerin Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 14(22), , 56-63, 2000,( Üniversite Dersgisi )
72. Uyanöz, R., M. Zengin, C. Şeker ve Ü. Çetin, " Toprağın Üreaz, Katalaz ve Biyolojik Aktivitesine Bazı Organik Materyallerin Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 14(22), , 85-92, 2000,( Üniversite Dersgisi )
73. Zengin, M., R. Uyanöz ve K. Gür, " Buzdolabında Muhafaza Edilen Bazı Sebzelerin Nitrat ve Nitrit İçeriklerindeki Değişmeler ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 14(22), , 37-44, 2000,( Üniversite Dersgisi )
74. Zengin, M. ve K. Gür, " Konya ve Çevresinden Toplanan Bazı Su Örneklerinde Nitrat ve Nitrit Kirliliği ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 13(19), , 17-24, 1999,( Üniversite Dersgisi )
75. Zengin, M. ve K. Gür, " Farklı Mevsim ve Topraklarda Yetiştirilen Ispanak Bitkisinde Nitrat Birikimi Üzerine Bazı Gübrelerin Etkileri ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 12(16), , 111-121, 1998,( Üniversite Dersgisi )
76. Zengin, M. ve M.Ş. Gülderen, " Konya Semt Pazarlarında Satılan Bazı Meyvelerin Nitrat ve Nitrit İçerikleri ", TÜBİTAK Tr. J. of Agriculture and Forestry, 21, , 463-468 , 1997,( Üniversite Dersgisi )
77. Gür, K., M. Zengin ve R. Uyanöz, " Pomzanın Tarım ve Çevre Açısından Önemi ", 1. Isparta Pomza Semp., , , 125-132, 1997,( Konferans )
78. Gezgin, S., F. Bayraklı, H. Polat, H. Özaytekin, Ş. Uyanöz ve M. Zengin, " Değişik Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında (Beta vulgaris L. `Kawemaja') Verim, Kalite ve Yaprakta Bazı Besin Elementleri Kapsamına Etkisi ", TÜBİTAK Tr. J. of Agriculture and Forestry, 20, , 213-217, 1996,( Kurum Dergisi )
79. Bahtiyar, M., F. Bayraklı, A.R. Brohi, N. Çil, M.A. Gürbüz, A. Horuz, İ. Karaçal, A.V. Katkat, A. Korkmaz, A.C. Kütük, B. Okur, K. Saltalı, Y. Sezen, A. Taysun, M. Turan, Ş. Tüfenkçi, R. Uyanöz ve M. Zengin., " Türkiyedeki Yağışların Kalite Analizi, T.C. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara. ", , , , , 1996,( Diğer )
80. Gür, K., M. Zengin, R. Uyanöz, H. Polat, M.Ş. ve Gülderen, " Konya ve Çevresinden Toplanan Bazı Sebze Örneklerinde Nitrat ve Nitrit Kirliliği ", Atatürk Üniv. Müh. Fak. Çevre Müh. Böl. Çevre Semp., , , , 1995,( Konferans )
81. Gür, K., R. Uyanöz ve M. Zengin, " Toprak Agregasyonunu Artırmada Çeşitli Bitkisel Artık ve Solucan Uygulamalarının Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 5(7), , 115-125 , 1994,( Üniversite Dersgisi )
82. Zengin, M. ve F. Bayraklı, " Konya Ovası Sulama Sularının Su Kalitesi Açısından Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma ", S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 4(2), , 111-120, 1992,( Üniversite Dersgisi )

Yayınlar Bekleniyor
  Theses
1. Mahmoud NAZZAL, " Asit ve Bazik Reaksiyonlu Topraklarda Farklı Azotlu Gübre ve Potasyum Uygulamalarının Domatesin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2017 - 2019, Devam Ediyor
2. Bilgehan ÖZTÜRK, " Potasyum ve Çinkolu Gübrelemenin Enginarda Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2017 - 2019, Devam Ediyor
3. Muhammed Nurullah AKDAĞ, " Artan Dozlarda Bakır Sülfat ve Azot Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayda Verim İle Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2016 - , Devam Ediyor
4. Yağmur Kaya, " Gibberellik Asit ve Çinko Uygulamalarının Marulun Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2016 - , Devam Ediyor
5. Hatice Çiçekdağı , " Hüyük İlçesinde Çilek Bahçelerinin Beslenme Durumları. ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2015 - 2017, Devam Ediyor
6. Efnan Çolpan, " Potasyum Uygulamalarının Sera Koşullarında Yetiştirilen Sırık Domatesin (Lycopersicon esculentum L. var. Şimşek) Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2009 - 2011, Tamamlandı
7. Hakan Ertiftik, " Farklı Miktarlarda Uygulanan Potasyum ve Magnezyumun Ayçiçeğinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2008 - 2012, Tamamlandı
8. Yasin Kaya, " Buğdayda Çinko İçeriğinin Zenginleştirilmesi İçin Toprak ve Yaprak Uygulamalarının Etkinliklerinin Belirlenmesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2008 - 2013, Devam Ediyor
9. Şengül Tongarlak, " Farklı Buğday ve Arpa Varyetelerinin Kadmiyuma Tepkilerinin Belirlenmesi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Toprak, 2006 - 2010, Tamamlandı
10. Aynur Özbahçe, " Konya Yöresinde Yetiştirilen Fasulyenin Verim ve Verim Komponentleri ile Besin Elementleri Alımı Üzerine Farklı Manganlı Gübrelerin Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Toprak, 2004 - 2008, Tamamlandı
11. Hakan Oktay, " Karaman Yöresi Elma Bahçelerindeki Beslenme Problemlerinin Araştırılması ve Çözüm Önerileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak, 2002 - 2004, Tamamlandı
12. Şengül Tongarlak, " Organik Kaynaklı Potansiyel Toksik Elementlerin Tarım Alanlarının Kirlenmesi ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak, 2001 - 2003, Tamamlandı
13. R. Zafer Arısoy, " Konya Ovası Ana Tahliye Kanalı Civarı ve Çumra Yöresindeki Hububat Alanlarında Kadmiyum Birikimi ", Selçuk, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak, 1999 - 2001, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Bölüm Başkan Yardımcılığı2003 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Proğramı Koordinatörlüğü2016 
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu2016 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programi KoordinatörlüğüKoordinatör15/02/201610/08/2016
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Uygulamali Bilimler Y.O.Yüksekokul Müd.V.01/08/201626/10/2016
S.Ü. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programi KoordinatörlüğüKoordinatör V.11/08/2016 
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Uygulamali Bilimler Y.O. Acil Yardim Ve Afet Yönetimi BölümüBölüm Başkan V.12/08/201611/10/2016
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Uygulamali Bilimler Y.O.Yüksekokul Müd.27/10/201627/10/2019
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Uygulamali Bilimler Y.O.Yüksekokul Müd.V.28/10/201927/10/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATİON PROJECT - I
STAGE-I
SOIL-PLANT ANALYSIS AND EVALUATION