FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: PROF.DR. CEVDET ŞEKER
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF SOIL SCIENCE
 
E-Mail  cseker selcuk.edu.tr
Phone 0332.2232928
Address S.Ü. Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve BBB Kampüs/KONYA
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 1. Şeker, C., Turhan, M. 2006. Bazı Organik ve İnorganik Gübrelerin Şeker Pancarı-Buğday Ekim Nöbetinde Buğdayın Verimine Bakiye Etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (20), 43-48.
 2. Şeker, C., Gümüş, İ. 2005. Mısır Bitkisinin İlk Gelişimine Kompostlaştırılmış Tuzlu Çöp Gübresinin Etkisi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (17), 118-124.
 3. Şeker, C., Gümüş, İ., Zengin, M. 2005. Mısır Bitkisinin İlk Gelişimine Kompostlaştırılmış Tuzlu Tavuk Gübresinin Etkisi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (37), 113-117.
 4. 2002/066 S.Ü. BAP Koordinatörlüğü, Şeker, C., Özaytekin, H.H., Bozkaya, İ., Uyanöz, R., Zengin, M., Odabaş, A., Konya Ovası Kurak ve Yarıkurak Ekosistemlerindeki Tuzlu Toprakların Sayısal Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak İncelenmesi Üzerine Araştırmalar
 5. 2002/67 S.Ü. BAP Koordinatörlüğü, Karakaplan, S., Özaytekin, H.H., Şeker, C., Tekocak, M.,  Bozkır-Hadim (Konya) Bölgesinde Antik Çağdaki Kil Yatakları ve Kile Bağlı Üretim İle Modern Kil Yatakları ve Kile Bağlı Üretimin Mineralojik ve Teknolojik Yönden İncelenmesi
 6. 2002/023 S.Ü. BAP Koordinatörlüğü, Şeker, C., Ersoy, İ., Değişik Organik Gübrelerin Toprak Özellikleri ve Havucun Gelişimi Üzerine Etkisi
 7. Şeker, C. 2003. Effects of Selected Amendments On Soil Properties and Emergence of Wheat Seedlings, Canadian Journal of Soil Science, 83, 5, 615 – 621. (Doktora Tezinden Hazırlanmıştır)
 8. Şeker, C. Ersoy, İ. 2005. Değişik Organik Gübreler ve Leonarditin Toprak Özellikleri ve Mısır Bitkisinin (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkileri, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (35), 46 – 50.
 9. Şeker, C. 2004. Portland Çimentosunun Oluşturduğu Toprak Agregat Stabilitesine Donma – Çözülme ve Sıcaklığın Etkisi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (34), 51 – 55. (Doktora Tezinden Hazırlanmıştır)
 10. Zengin, M., Şeker, C. 2003.  Buğday Bitkisinin Besin Elementi Kapsamı İle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,17 (31), 31-35.
 11. C. Şeker, M. Çila. 2001. Farklı Basınçlarda Sıkıştırılan Kumlu Tın Toprak ve Ahır Gübresi Karışımlarının Bazı Fiziko-Mekanik Özellikleri, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (28),  40 - 47.
 12. Şeker, C., Turhan, M. 2004. Effects of Some Organic and Mineral Fertilisers on Yield and Quality of Sugar Beet, International Soil Congress (ISC) Natural Resource Management for Sustainable Development, 7-10 June Erzurum – Turkey 43-50.
 13. Şeker C., Özaytekin H. H. 2002. Effect of Portland Cement on Soil Mechanical Properties and Seedling Emergence of Wheat (Triticum Durum Desf.) in a Silty Loam Soil, International Conference on Sustainable Land Use and Management, 10-13 June Çanakkale – Turkey 103 – 109. (Doktora Tezinden Hazırlanmıştır)
 14. Gezgin S., Dursun N., Hamurcu M., Harmankaya M., Önder M., Sade B., Topal A., Soylu S., Akgün N., Yorgancılar M., Ceyhan E., Çiftçi N., Acar B., Gültekin İ., Işık Y., Şeker C., Babaoglu M., 2002. Determinatıon of Boron Contents of Soıls In Central Anatolıan Cultıvated Lands and Its Relatıons Between Soıl and Water Characterıstıcs, Kluwer Acedemic / Plenum Publisher, New York, Pages: 391-400.
 15. Ersoy, I., Şeker C. 2004. Effects of Different Organics Manure on Soil Properties and Yield-Yield Component of Carrot, International Soil Congress (ISC) Natural Resource Management for Sustainable Development, 7-10 June Erzurum – Turkey 52-57.
 16. Gür, K., Kurbanli, R., Şeker, C., Zengin, M., Özcan, S., Yilmaz, Z., Albayrak, F.S. 2002. Konya Çevresindeki Düşük Kaliteli Linyitlerden Humik Asitlerin ve Organo-Mineral Gübrelerin Üretimi ve Bunların Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri İle Bitki Gelişimi Üzerine Olan Etkileri, 18-20 Eylül Antakya-Hatay 73 – 73.
 17. Fırat, B., Akay, A., Şeker, C. 2001.   Değişik Organik Gübrelerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, 14-16 Kasım Antalya 161 – 167.
 18. Şeker, C., Işıldar, A. A. 2000.   Tarla Trafiğinin Toprak Profilindeki Gözenekliliğe ve Sıkışmaya Etkisi, T. Journal of Agriculture and Forestry, 24, 71 – 77.
 19. Şeker, C. 1999. Penetrasyon Direnci ile Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler, T. Journal of Agriculture and Forestry, 23, 3, 583 – 588.
 20. Şeker, C. 1999. Farklı Toprakların Penetrasyon Dirençleri Üzerine Su İçeriklerinin Etkisi ve Regresyon Modelleri, T. Journal of Agriculture and Forestry , 23, 2, 467 – 471.
 21. Şeker, C., Karakaplan, S. 1999. Konya Ovasında Toprak Özellikleri ile Kırılma Değerleri Arasındaki İlişkiler, T. Journal of Agriculture and Forestry, 23, 183 -190, (Doktora Tezinden Hazırlanmıştır)
 22. Şeker, C., Karakaplan, S. 1994. Farklı Örtü Materyallerinin Kültür Mantarı (Agaricus Bisporus) Verimine Etkileri, T. Journal of Agriculture and Forestry, 18, 2, 117 - 123, (Yüksek Lisans Tezinden Hazırlanmıştır)
 23. Uyanöz, R., Zengin, M., Şeker, C., Çetin, Ü. 2000. Toprağın Üreaz, Katalaz ve Biyolojik Aktivitesine Bazı Organik Materyallerin Etkisi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (22), 85 – 92.
 24. Işildar, A.A., Şeker, C., Başayiğiy, L., Müjdeci, M. 2000. Katı Atık Depolamam Alanında Azot Yıkanma Durumu, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,14 (21), 33 – 38.
 25. Zengin, M., Şeker, C., Uyanöz, R. 1999.  Buğday Anızı Karıştırılmış Toprağın Azot Mineralizasyonu ve C/N Oranı Üzerine Bazı Organik Gübreler İle Üre Gübresinin Etkileri, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,13 (20), 1 - 9.
 26. Işildar, A. A., Şeker, C., Başayiğit, L., Müjdeci, M. 1999. Effect of Simulated Hardpan On NO3- Leaching Through a Clay Soil, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (19), 64 – 70.
 27. Şeker, C. 1999. Toprak Nemi, Sıkıştırma Basıncı ve Ekim Şeklinin Şekerpancarında Sürgün Çıkışına Etkisi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (19), 124 – 130.
 28. Şeker, C. 1999. Killi Tın Toprağın Ponza, Kum ve Ahır Gübresiyle Hazırlanmış Karışımlarının Sıkıştırma Penetrasyon Dirençleri, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (19), 114-123.
 29. Zengin, M., Şeker, C. 1999.  Değişik Tekstürdeki Topraklarda Kışlık Olarak Yetiştirilen Ispanak Bitkisinin Demir ve Çinko Kapsamlarına Farklı Azot Kaynaklarının Etkileri, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,  13 (18), 128 – 138.
 30. Zengin, M., Şeker, C. 1999.  Effects of Various Nitrogen Sources On Iron and Zinc Contents of Spring Spinach, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,  13 (18), 118 – 127.
 31. Özaytekin H. H., Şeker C., Direk M., Karakaplan S. 1998.  Konya İl Merkezinde Kentsel Gelişim ve Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,  12 (17), 131 – 139.
 32. Şeker, C., Işıldar, A.A., Karakaplan, S. 1998. Tarla Trafiği Sonucunda Meydana Gelen Sıkışmanın Bazı Toprak Özelliklerinden Tahmini, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,  12 (16), 31-40.
 33. Şeker, C. 1996. Kil İçeriğine Bağlı Olarak Histik Epipedonun Teşhisinde Basit Regresyon Modeli, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,  10 (13), 152 – 157.
 34. Şeker, C., Karakaplan, S. 1992.   Karışım Şeklinde Hazırlanmış Farklı Örtü Materyallerinin Kültür Mantarı (Agaricus Bisporus) Verimine Etkileri, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,   2 (4), 97 – 102.
 35. Aydın. C., Şeker, C. 1991. Otomatik Kontrollü Odada Mantar Yetiştiriciliği, Agro-Teknik, 7, 55-56.
 36. Direk, M., Küçükçongar, M., Şeker, C. 2000. Sanayi ve Şehirleşmenin Tarım alanları Üzerine Etkileri: Konya İli Örneği, Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül Tekirdağ.

 


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
ANABİLİM DALI BŞK.20102013
Ziraat Fakültesi Dekanlığı2013 
DEKAN YRD.20132013

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/12/201008/12/2013
S.Ü. Ziraat FakültesiDekan Yrd.05/03/201315/08/2013
S.Ü. Ziraat FakültesiDekan19/08/201322/07/2016
S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/12/201607/12/2019
S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/12/201908/12/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATİON PROJECT - I
STAGE-I
SOIL PHYSIC
SOİL AND WATER CONSERVATİON