FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: Lecturer. HAMZA NEGİŞ
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF SOIL SCIENCE
 
E-Mail  hnegis selcuk.edu.tr
Phone 03322332939
Address Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:

  1. Negiş, H., Şeker, C., & Gümüş, İ. (2016). Dönemsel Tarla Trafiğinin Şeker Pancarı Tarımında Toprak Sıkışmasına Etkisi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi3(1), 103-107.

  2. Negiş, H., Şeker, C., Gümüş, İ.,Özaytekin, H. H., Atmaca, E., & Karaca, Ü. (2016). Şeker Pancarı Tarımında Penetrasyon Direncinin Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 272-279.

  3. Negiş, H., Şeker, C., Özaytekin, H. H., Gümüş, İ., Atmaca, E., & Karaca,Ü. (2016). Determination of Chemical Soil Quality Score in Sugar Beet Made Culture. 2 nd Internatıonal Conference onScıence, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’2016).

  4. Gümüş, İ., Şeker, C., Negiş, Özaytekin, H. H., Atmaca, E., & Çetin, Ü. (2016). Buğday Ekili Alanlarda Agregat Stabilitesine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 236-242.

  5. Gümüş, İ., Dedeoğlu, M., Şeker, C.,Özaytekin, H. H., Karaca, Ü., Atmaca, E., & Negiş, H. (2016). Toprağın Su Depolama Kapasitesi Yaklaşımıyla Kuraklık Etkisinin Değerlendirilmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi(1), 113-116.

  6. Gümüş, İ., Şeker, C., Özaytekin, H. H.,Negiş, H., Atmaca, E., & Karaca, Ü. (2016). Determination of Physical Soil Quality Score in SugarBeet Made Culture. 2 nd Internatıonal Conference on Scıence, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’2016).

  7. Atmaca, E., Karaca, Ü., Şeker, C., Özaytekin, H. H., Gümüş, İ., & Negiş, H. (2016). Aynı Toprak Serisindeki Arbusküler Mikorizal Fungus Spor Varlığına Bitki Farklılığının Etkisi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi(1), 108-112.

  8. ŞEKER CEVDET, ÖZAYTEKİN HASAN HÜSEYİN, NEGİŞ HAMZA, GÜMÜŞ İLKNUR, DEDEOĞLU MERT, ATMACA EMEL, ÇETİN KARACA ÜMMÜHAN (2017). Assessment of soil quality index for wheat and sugar beet cropping systems on an entisol in Central Anatolia. Enviromental Monitoring and Assement, 189(135), 134-146.


  Theses
1. Hamza NEGİŞ, " Çumra Ovası Çumra Serisinin Toprak Kalite İndislerinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2014 - 2019, Tamamlandı
2. HAMZA NEGİŞ, " ŞEKER PANCARI TARIMINDA DÖNEMSEL TOPRAK SIKIŞMASININ BELİRLENMESİ ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TOPRAK BİLİMİ , 2009 - 2014, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses