FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: Assistant. VİLDAN ERCİ
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF SOIL SCIENCE
 
E-Mail  vildanerci selcuk.edu.tr
Phone 0332 2232957
Address Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Aleaddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu-Konya / TÜRKİYE
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi2014 

  Publications:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. 
Isildak, I., Cubuk, O., Altikatoglu, M., Yolcu, M., Erci, V., & Tinkilic, N. (2012). A novel conductometric creatinine biosensor based on solid-state contact ammonium sensitive PVC–NH2 membrane. Biochemical Engineering Journal, 62, 34-38. (SCI) Doi:10.1016/j.bej.2011.10.013

2. Altikatoglu, M., Karakus, E., Erci, V., Pekyardimci, S., & Isildak, I. (2013). Novel creatine biosensors based on all solid-state contact ammonium-selective membrane electrodes. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 41(2), 131-136. (SCI) ., Doi:10.3109/10731199.2012.696066

3. Asan, A., Aydin, R., Semiz, D. K., Erci, V., & Isildak, I. (2013). A very sensitive flow-injection spectrophotometric determination method for iron (II) and total iron using 2′, 3, 4′, 5,7-pentahydroxyflavone. Environmental monitoring and assessment, 185(3),2115-2121.(SCI) Doi: 10.1007/s10661-012-2693-y

4. Cubuk, O., Altikatoglu, M., Erci, V., Isildak, I., & Tinkilic, N. (2013). An all solid-state creatinine biosensor based on ammonium-selective PVC-NH2 membrane electrode. Sensor Letters, 11(3), 585-590. (SCI) Doi: 10.1166/sl.2013.2735

5. Dumanli, R., Attar, A., Erci, V., & Isildak, I. (2016). Simultaneous Analysis of Monovalent Anions and Cations with a Sub-Microliter Dead-Volume Flow-Through Potentiometric Detector for Ion Chromatography. Journal of chromatographic science, bmv193 (SCI)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. V. Erci,
E. Eren, M. Andaç, 2009 “Ion selective electrodes for simultaneous real-time extraction and analysis of soil macronutrients nitrate, potassium and calcium” 8th International Electrochemistry Meeting October 8-12, 2009, Antalya- Turkey

2. F. Çepniler, C. Topçu, V. Erci, İ. Işıldak, 2010. “Characteristics of a Cobalt-Based Potentiometric Phosphate Electrode and Applications for Phosphate Detection in Different Soil Extractants”, 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry And Environment, June 14-18, 2010, Samsun, Turkey

3. Kızılkaya, R., O. Dengiz, T. Alparslan, M. Durmuş, V. Erci, S. Aksu, (2010)“Changes of soil microbial biomass C and basal soil respiration in different land use and land cover”, International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey. pp. 1039-1046

4. R. Yıldırım, İ. Ağır, M. Altikatoğlu, A. Attar, V. Erci, İ. Işıldak, 2013. “Development of A Potassium‐Selective Sensor for Hydroponic Nutrient Solution Monitoring”, 10th Inrternational Electrochemistry Meeting, Konya, Turkey. P 162

5. V. Erci, Ö. Tavukçuoğlu, D. Güner, İ. Ağır, İ. Işıldak, 2014. “Ion-selective electrodes for simultaneous real-time extraction and analysis of soil nitrate, potassium and phosphate”, Bio Eng'14/International Bioengineering Conference. İstanbul, Turkey

6. D. Güner, M. Topuzoğulları, V. Erci, İ. Işıldak,, 2014. “Superabsorbent hydrogels based on carboxymethylcellulose and graphenoxide for high salt resistance”, Bio Eng'14/International Bioengineering Conference. İstanbul, Turkey

7. V. Erci, F. Erci, E. Torlak, İ. Işıldak, R. Kızılkaya, 2015. “Comparison of potentiometric and spectrophotometric methods for the measurement of extracellular alkaline phosphatase activities in soil”, 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE). Konya, Turkey.

8. V. Erci, F. Erci, R. Kızılkaya, İ. Işıldak, 2015. “Potentiometric determination of extracellular urease activities in extracts of soil samples”, 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE). Konya, Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. V. Erci, F. Çepniler, E. Eren, C. Topçu, İ. Işıldak, 2010. “Potansiyometrik Katyon-Seçici Sensörlerin ve Ekstraksiyon Çözeltilerin Toprak Numunelerine Uygulanması”, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

2. V. Erci, Ö. Tavukçuoğlu, R. Yıldırım, F. Erci, C. Şeker (2015). Toprak Ekstraktlarında Fosfat Tayini İçin Seçici Katı-Hal Membran Fosfat Sensörlerinin Geliştirilmesi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi (Nevşehir)

Projelerde Yaptığı Görevler : 

1. 
Yaygın Anyon Ve Katyonlar İçin Potansiyometrik Mikro Sensör Dizilerinin Tasarımı, Uygulamaları Ve Kemometrik Yaklaşımlar", Tübitak, 2009- 2010, Yardımcı Araştırmacı 

2. Sahada, Hızlı Toprak Analizi Ve Gübreleme/Sulama Tavsiyesi Sistemi, Teydeb Projesi, 2010-2011 , Yardımcı Araştırmacı 

3. Tablet Biyogübre (Mikrobiyal Gübre) Geliştirilmesi ve Üretimi, Teknogirişim Sermaye Desteği, 2015-2016, Araştırmacı 


  Theses
1. Vildan Erci, " Ekstraselüler Toprak Enzim Aktivitelerinin Tayinlerinde Kullanilan Yöntemlerin Karşilaştirilmasi ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme , 2009 - 2012, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses