FACULTY OF AGRICULTURE
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
SOIL SCIENCE AND NUTRITION
 
 Name and Surname: PROF.DR. SAİT GEZGİN
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND NUTRITION PROGRAM OF PLANT NUTRITION
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Özcan, M.M., Harmankaya, M., Gezgin S., " Mineral and heavy metal contents of the outer and iner tissues of commonly used fruits. ", Environmental Monitoring and Assessment , 184, , 313?320 , 2012,( SCI )
2. Aktumsek, A and Gezgin, S., " Seasonal variations of metal concentrations in muscle tissue of tench (Tinca tinca), water and sediment in Beysehir Lake (Turkey) ", Environmental Technology, Vol. 32, No. 13, , 1479?1485, 2011,( SCI )
3. Harmankaya,M., M.M. Özcan, S. Gezgin,, " Variation of Heavy Metal and Micro and Macro Element Concentrations of Bread and Durum Wheats and Their Relationship in Grain of Turkish Wheat Cultivars. ", Environmental Monitoring and Assessment , 33, , 495-502, 2011,( SCI )
4. Harmankaya, M., S. Gezgin, M.M. Özcan, " Comparative Evaluation of Some Macro- and Micro-Element and Heavy Metal Contents in Commercial Fruit Juices. ", Environmental Monitoring and Assessment (ISI), , , s10661-011-2349-3 , 2011,( SCI )
5. Hamurcu M., Özcan, M.M., Dursun, N., Gezgin S., " Mineral and heavy metal levels of some fruits grown at the roadsides. ", Food and Chemical Toxicology, 48, , 1767?1770, 2010,( SCI )
6. Öztürk, Ö., Soylu, S., Ada, R., Gezgin,S., Babaoglu, M., " Studies on differential response of spring canola cultivars to boron toxicity ", Journal of Plant Nutrition, 33, , 1141?1154, 2010,( SCI )
7. Er F.; Gezgin S.; Bayrakli F., " The effect of different zinc application methods and levels on yield and quality of Hesapali (vitis vinifera l.) grape. ", Bulgarian J of Agric Sci., 15(5), , 410-416, 2009,( SCI )
8. Zengin M., Gökmen F., Yazıcı M.A., Gezgin S., " Effects of potassium, magnesium, and sulphur containing fertilizers on yield and quality of sugar beets (Beta vulgaris L.) ", Turk J Agric For., 33, , 495-502, 2009,( SCI )
9. Ceyhan E., Önder M., Öztürk Ö., Harmankaya M., Hamurcu M., Gezgin S., " Effects of application boron on yields, yield component and oil content of sunflower in boron-deficient calcareous soils. ", African Journal of Biotechnology , Vol. 7 (16), , 2854-2861, 2008,( SCI )
10. Hamurcu, M., Gezgin,S., Topal, A., Babaoğlu, M., Hakkı, E.E., " Ekmeklik Buğdayda Bor Toksitesine Dirençlilik Kazandırabilecek Genetik Kaynakların Belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 22 (46), , 43-47, 2008,( )
11. Harmankaya M., Önder M., Hamurcu M., Ceyhan E., ve Gezgin S., " Response of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars to foliar and soil applied boron in boron deficient calcareous soils ", African Journal of Biotechnology, Vol. 7 (18), , 3275-3282, 2008,( SCI )
12. Zengin M., Gökmen F., Gezgin S., Çakmak İ, " Effects Of Different Fertilizers With Potassium And Magnesium On The Yield And Quality Of Potato ", Asian Journal of Chemistry, 20, 1, , 663 - 676, 2008,( SCI )
13. Zengin M., Özcan M.M., Çetin Ü., Gezgin S., " Mineral Contents of Some Aromatic Plants, Their Growth Soils and İnfusions ", Journal of the Science of Food and Agriculture, 88 (4), , 581-589, 2008,( SCI )
14. Hakki, E. E., S. Uygan, M. Babaoglu, A. Topal ve S. Gezgin, " ?Determintion of Wild Wheat Genetic Resources That Can Contribute Best to Boron Toxicity Tolerance in Cultivars? ", European Congress on Biotechnology, Journal Of Biotechnology, , , s10661-011-2349-3 , 2007,( SCI )
15. Onder, S; Dursun, S; Gezgin, S; Demirbas, A., " Determination of heavy metal pollution in grass and soil of city centre green areas ", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 16 (1), , 145-154, 2007,( SCI )
16. Ceyhan, E., Önder, M., Harmankaya, M., Hamurcu, M., Gezgin, S., " Response of Chickpea Cultivars to Application Boron in the Boron ?Deficient Calcareous Soils. ", Comm. in Soil Sci. and Plant Analy., 38:17-18, , 2381-2399., 2007,( SCI )
17. Çengeloğlu, Y., Tor, A., Arslan, G., Ersoz, M., Gezgin, S, " Removal of Boron from Aqueous Solution by Using Neutralized Red Mud, ", J. Hazard. Mater.,, 142, , 412-417, 2007,( SCI )
18. Gezgin,S., Özcan,M.M, Atalay,E., " Determination of minerals extracted from several commercial teas (Camellia sinensis) to hot water (infusion) ", Journal of Medicinal Food, Vol. 9, No. 1, , 123-127., 2006,( SCI )
19. Hakkı, E.E. Ünlü, A., Özbek, Z., Gezgin, S., ve Babaoğlu, M., " Bor Biriktiren Gypsophila L. Cinsi Bitkilerin Moleküler Genetik Yöntemlerle Karakterizasyonu ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 20(40), , 27-31, 2006,( )
20. Hamurcu, M., Gezgin, S., " Bitki Beslemede Besin Elementleri Arasındaki Etkileşimin Önemi ve Bor ile Diğer Besin Elementleri Arasındaki Etkileşimler. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 20(39), , 24-31, 2006,( )
21. Hakki EE, Zeynep U, Hamurcu M, Tamkoc A, Babaoglu MB, Gezgin S., " Genotypical differences affecting the response of Pisum sativum to differing boron/iron applications ", J. Biotechnology, 118, , S145-S146 Suppl. 1, 2005 ,( SCI )
22. Soylu S., Sade B., Topal A., Akgün N., Gezgin S., Hakkı E.E., Babaoglu M., " Responses of Durum and Bread Wheat Cultivars to Boron Application in a Low Boron Calcareous Soil ", T J of Agric Res., 29(4), , 275-286, 2005,( SCI )
23. Bayrak, H., Önder, M., Gezgin, S., " Bor Uygulamasınının Nohut (Cicer Arietinum L. ) Çeşitlerinde Verim Ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 19 (35), , 66-74, 2005,( )
24. Harmankaya, M., Gezgin, S., " Konya Ovası Topraklarında Bor Fraksiyonlarının Belirlenmesi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 19 (36), , 93-105, 2005,( )
25. Hamurcu, M., Harmankaya, M., Soylu, S., Gökmen, F., Gezgin, S., " Farklı Dozlarda Bor ve Demir Uygulamalarının Makarnalık Buğdayın (Triticum durum L.) Bazı Besin Elementleri Kapsamına Etkisi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, , , , 2005,( )
26. Soylu S, Topal A, Sade B, Akgün N, Gezgin S and Babaoglu M, " Yield and yield attributes of durum wheat (Triticum durum Desf.) genotypes as affected by boron application in boron-deficient-calcareous soils: An evaluation of major Turkish genotypes for B efficiency. ", Journal of Plant Nutrition, 27(6), , 1. 1077-1106, 2004,( SCI )
27. Babaoglu, M., Gezgin, S., Sade, B., Topal, A., Dural, H., " Gypsophila sphaerocephala Fenzl ex Tchihat.: A Boron Hyperaccumulator Plant Species That May Phytoremediate Soils with Toxic B levels ", TÜBİTAK, Turk J Botanic, 28, , 273-278, 2004,( SCI )
28. Hamurcu, M., Özaytekin, H.H., Mıkaılsoy, F.D., Gezgin, S., " Bazı Kıl Tiplerinin Bor Adsorpsiyon Kapasitelerinin Belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 17 (31), , 41-47, 2003,( )
29. Hamurcu M., Dursun N., Gezgin S , " Konya ovasında farklı gübrelerin şeker pancarının kök verimi ve şeker oranı üzerine etkisi. ", Türkiye 5. Tarla bitkileri Kongresi 13-17 Ekim , , , , 2003,( )
30. Taner, S., Sade, B., Kaya, Y., Çeri, S., Gezgin, S., " Bor Miktarı Yüksek Topraklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğday (Triticum durum L.,) Çeşitlerine Uygulanan Borun Verim Ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 12 (1-2), , 10-21, 2003,( )
31. Gezgin, S., Hamurcu, M., Dursun, N., " Konya Ovasında Şeker Pancarının Azot ve Fosfor İhtiyacının Belirlenmesi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 15(25), , 119-131, 2001,( )
32. Hamurcu, M., Gezgin, S., " Şeker Pancarının (Beta vulgaris L.) Verim ve Kalitesi Üzerine Çinko ve Bor Uygulamasının Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 15(26), , 116-128, 2001,( )
33. Gezgin, S., Hamurcu, M., Dursun, N., " Değişik Kompoze Gübrelerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 15(26), , 80-89, 2001,( )
34. Gezgin, S., Hamurcu, M., Apaydın, M, " Bor Uygulamasının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi. ", Türk J Agric. Forest.., 25, , 89-95, 2001,( )
35. Gezgin, S., Er, F., " Relationship Between Total and Active Iron Contents of Leaves and Observed Chlorosis in Vineyards in Konya-Hadim - Aladag Region of Turkey. ", Commun. Soil Sci. Plant Analy., 32 (9 and 10), , 1513-1521, 2001,( SCI )
36. Gezgin, S., Er, F., " Konya-Hadim Aladağ Yöresinde Yetiştirilen Kirazların Beslenme Durumlarının Belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 14(21), , 84-93, 2000,( )
37. Gezgin, S., " Kanalizasyon Suyu ile Sulanan Toprakların Kimyasal Özelliklerindeki Değişmelerin Belirlenmesi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 14(21), , 75-83, 2000,( )
38. Gezgin, S., Mülayim, M., " Toprak Sıkışması ve Organik Maddenin Şeker Pancarında Çıkışa Etkileri. ", Şeker Pancarı Tarım Tekniği 1. Uluslar arası Sempozyumu, 12-13 Haziran,Konya, , , 33-37 , 1999,( )
39. Gezgin, S., Hamurcu, M., Dursun, N., Ayaslı, Y., Nalcıoğlu, C., " Konya Ovasında Şeker Pancarının Gübrelenmesi ", Şeker Pancarı Tarım Tekniği 1. Uluslar arası Sempozyumu, 12-13 Haziran,Konya, , , 40-47, 1999,( )
40. Gezgin, S., Dursun, N., Hamurcu, M., " Farklı Fosforlu Gübre ve Çinko Dozlarının Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarına etkileri. ", Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu,8-11 Haziran , , , 249-258, 1999,( )
41. Işık, Y., Gezgin, S., Bitgi, S., Tongarlak, Ş., Yıldırım, A.İ., Hamurcu, M., Dursun, N., " Konya ve Karaman illeri Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Bitkiye Yarayışlı mikroelement kapsamları. ", Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu,8-11 Haziran , , , 280-287, 1999,( )
42. Gezgin, S., Uyanöz, Ş., " Değişik Azot Kaynaklarının Patates Bitkisinin Verim ve Bazı Özelliklerine Etkisi. ", Türk J Agric. Forest.., 22(1), , 81-86, 1998,( )
43. Gezgin, S., " Farklı Form ve Dozlarda Yapraktan Uygulanan Çinkonun Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. ", Orta Anadolu'da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu, , , 213-221 , 1997,( )
44. Er, F., Gezgin, S., Bayraklı, F., " Farklı Şekil ve Dozlarda Uygulanan Çinkonun Hesapali Üzüm Çeşidinin Verim ve Kalitesine Etkisi ", 1. Ulusal Çinko Kongresi, 12-16 Mayıs 1997, Eskişehir., , , 235-241 , 1997,( )
45. Er, F., Gezgin, S., Bayraklı, F., " Farklı Şekil ve Dozlarda Uygulanan Çinkonun Hesapali Üzüm Çeşidinin Verim ve Kalitesine Etkisi ", 1. Ulusal Çinko Kongresi, 12-16 Mayıs 1997, Eskişehir., , , 235-241 , 1997,( )
46. Bayraklı,F., Gezgin, S., " Controlling Ammonia Volatilization From Urea Surface Applied to Sugar Beet on a Calcareous Soil ", Commun. Soil Sci. Plant Analy., 27 (9-10), , 1. 2443-2451, 1996,( SCI )
47. Gezgin, S., Bayraklı, F, Polat, H., Özaytekin, H., Uyanöz, Ş., Zengin,M., " Değişik Azotlu Gübrelerin Şeker Pancarında ( Beta vulgaris L. ?Kawemaja?) Verim, Kalite ve Yaprakta Bazı Besin Elementleri Kapsamına Etkisi. ", Türk J Agric. Forest.., 20 (3), , 213-217, 1996,( )
48. Gezgin, S., Ordukaya, M., " Konya Ovasında Çeşitli Yaprak Gübrelerinin Mısırın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 9(11), , 106-119, 1996,( )
49. Gezgin, S., Er, F., " Konya-Hadim Aladağ Yöresi Bağlarının Beslenme Durumunun Toprak ve Bitki Analizleri ile Belirlenmesi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 9(11), , 91-105, 1996,( )
50. Bayraklı,F., Gezgin, S., Sade,B., Topal, A., Önder, M., " Fosfor ve Çinko Gübrelemesinin Şeker Pancarının (Beta vulgaris L ?S901?)Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. ", Türk J Agric. Forest.., 20, , 109-114, 1996,( )
51. Gezgin, S., Bayraklı, F.,, " Ammonia Volatilization From Ammonium Sulphate, Ammonium Nitrate, and Urea Surface Applied to Winter Wheat on a Calcareous Soil. ", J. Plant Nutrition, 18(11), , , 1995,( SCI )
52. Gezgin, S., " Yapraktan Uygulanan Çinkonun Buğday'da Verim, Verim Unsurları ve Yaprakta Bazı Besin Elementleri Kapsamına Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 8(10), , 145-158, 1995,( )
53. Gezgin, S., Durucan, Z., " Değişik Azot Formları ve Demir Uygulamasının Yerfıstığı Bitkisinin Kuru Madde Miktarı, Aktif ve Toplam Demir Kapsamlarına Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 7(9), , 204-217, 1995,( )
54. Bayraklı. F., Sade, B., Gezgin, S., Önder, M., Topal,A., " Çinko, Fosfor ve Azot Uygulamasının ? Gerek 79? Ekmeklik Buğday Çeşidinin (Triticum aestivum L.) Dane Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 6(8) , , 116-130, 1995,( )
55. Gezgin, S., Bayraklı, F., Önder.,M., Sade,B., Uyanöz, Ş., Topal,A., " Şeker Pancarı Yapraklarının Bazı Besin Elementleri Kapsamına Fosfor ve Çinko Gübrelemesinin Etkisi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 7(9), , 184-196, 1995,( )
56. Gezgin, S., Uyanöz, Ş., " Şeker Pancarının Şeker Varlığı ile İklim Faktörleri Arasındaki İlişkiler ve Path Analizi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 7(9) , , 197-203, 1995,( )
57. Gezgin, S., Uyanöz, Ş., " Niğde-Misli Ovası Topraklarında Değişik Azot Kaynaklarının Patates Bitkisinin Azot Beslenmesine Etkileri ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 6(8), , 160-172, 1995,( )
58. Gezgin, S., , " Konya Çumra Ovası Koşullarında Amonyum Sülfat Formunda Uygulanan Azotun Sulanan Buğdayın Verimine Etkisi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 8(10), , 168-176, 1995,( )
59. Gezgin, S., Uyanöz, Ş., " Bazı Toprakların Profillerinde Mikro Besin Elementlerinin Dağılımı ve Toprak Özellikleri ile İlişkisi. ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 5(7), , 126-140, 1994,( )
60. Gezgin, S., Bayraklı, F., " Çinko Uygulamasının Mısır Bitkisinin Gelişimi ve Bitkideki Bazı Besin Elementlerinin Kapsamına Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 4(6), , 72-83, 1994,( )
61. Gezgin, S., Karakaplan, S., " Konya-Çumra Ovası Topraklarında Faydalı Azot Miktarının Tayininde Kullanılabilecek Yöntemler Üzerinde Bir Araştırma ", Türk.J.Agric.Forest., 18(4), , 235-241, 1994,( )
62. Gezgin. S., Bayraklı, F, " Büyük Konya Havzası Topraklarında Bitkiye Elverişli Çinko Durumunun Belirlenmesinde Kullanılacak Kimyasal Yöntemler Üzerinde Bir Araştırma ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 3(5), , 63-78, 1993,( )
63. Gezgin. S., Bayraklı, F, " Büyük Konya Havzası Topraklarında Bitkiye Elverişli Çinko Durumunun Belirlenmesinde Kullanılacak Kimyasal Yöntemler Üzerinde Bir Araştırma ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 3(5), , 63-78, 1993,( )
64. Gezgin, S., Sümbül, Ş., " Kireçli Topraklarda Çinko Adsorpsiyonu Üzerine Bir Araştırma ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 2(3), , 143-153, 1992,( )
65. Bayraklı, F., Gezgin, S, " Konya-Ereğli ve Çumra Ovası Topraklarının Elverişli Fe, Zn, Mn, ve Cu Miktarları ile bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma ", S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi , 1(2), , 99-110, 1991,( )
66. Bayraklı, F., Karakaplan, S., Gür. K., Fırat, B., Gezgin, S., " Orta Anadolu'da Toprak ve Arazi Kullanımı ", Orta Anadolu'da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu, 440 , , 30-39, 1991,( )
67. Akbas, F., Gunal, H., Gokmen, F., Gezgin, S., Ersahin, S. , " Spatial variation of micronutrients in topsoil and subsoil of Vertic Haplustepts. ", AGROCHIMICA, 53 (2 ), , 101-116, APR 2009,( SCI )


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
S.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim komisyonu K. Üyesi19901999
S.Ü.Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi19982002
S.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı19992004
Bölüm Başkanı2009 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.01/03/199916/01/2004
S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme BölümüBölüm Başkani14/01/201028/01/2022
S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/12/201008/12/2019
S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü Bitki Besleme A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/12/201908/12/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
GRADUATİON PROJECT - I
FERTİLİZERS AND FERTİLİZİNG
STAGE-I
SOIL CHEMISTRY