ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ
Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYİM

KİMLİK BİLGİLERİ

 

Adı Soyadı : Mevlüt MÜLAYİM

Doğum Yeri : İçeri Çumra / KONYA

Doğum Tarihi : 22.02.1950

Yabancı Dili : İnglizce

Uzmanlık Alanı : Çayır Mera Yembitkileri

 

Adres :

Telefon :0 533 3620621

Fax :

E-Mail :mulayim@selcuk.edu.tr  veya mulayimmevlut42@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ

1950 yılında Konya’nın Çumra ilçesi İçer Çumra kasabasında doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi kasabamda, Liseyi Konya’da ve Üniversiteyi Ankara’da okudum. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanlıyla mezun oldum. Tarım Bakanlığı adına burslu öğrenci olarak okuduğumdan aynı yıl Bakanlığa bağlı Ankara Çayır Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü’nde göreve başladım. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Diploma Sonrası Yüksek Okulunda Doktora eğitimine başladım. 1976 yılında kısa dönem askerlik görevimi tamamladım. 1978 yılı temmuz ayında istifa ederek Tarım Bakanlığında ki görevimden ayrıldım. Tarım Bakanlığından ayrıldıktan sonra Konya’da “KONESTAŞ Konya Unlu Mamuller Gıda İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi “ne Genel Müdür olarak göreve başladım. 1980 yılında Doktora çalışmamı tamamlayıp “Ziraat Doktoru” unvanını aldım. 1985 yılı Nisan ayına kadar Konestaş A.Ş.’nin ekmek fabrikasında Genel Müdür olarak görev yaptığım işyerimden 1982 yılında açılan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Öğretim Üyesi ihtiyacına binaen Konestaş A.Ş. den ayrılıp Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak göreve başladım. 1987 yılından 1992 yılına kadar Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı, 1986 yılından 1995 yılına kadar Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Fakülte Çiftlik İşleri Sorumluluğunu, 1992-1995 arası ÖSYM Konya İl Temsilci Yardımcılığı görevlerini yürüttüm. 1995 yılında Doçent oldum. 1998 yılında S.Ü. Çumra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandım. 2001 yılında Profesör oldum. 2004 yılı Eylül ayında Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevimi bıraktım.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Şubesi Başkanlığını (1996- 2004) ve 2003 yılında kurduğumuz İçeri Çumra Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Başkanlığını (2003-2009) yaptım. 43 yıllık meslek hayatım boyunca DPT, MPM ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi kuruluşlar dahil birçok mesleki ve kültürel toplantılara katıldım. Başarılarımdan dolayı çok sayıda plaket ve ödül aldım. S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevini 1996- 2008 (11 Ağustos) ve 2014 Haziran-2016 Ekim ayları arasında yaptım. 2010-2013 yıllarında Ziraat Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini yürüttüm. Sürdürmekte olduğum Çayır Mera ve Yem bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığını 13 Ocak 2017 tarihinde bıraktım. 22/02/2017 tarihinde yaş haddinden emekli oldum. Orta derecede İngilizce biliyorum. Evli, 3 çocuk babası ve 6 torun dedesiyim. 

AKADEMIK ÖZGEÇMIŞ VE GÖREV ALDIĞIM KURUMLAR:

1. Lisans Eğitimi: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (1968-1973)

2. 23.12.1973- 10.07.1978: Ankara Çayır Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü

3. Doktora (1980 Yılı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

4. Konestaş A.Ş. Genel Müdürü (11.07.1978- 31.03.1985)- Konya

5. Yrd. Doç. Dr.: (01.04.1985- 1995) Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

6. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı (1985- 1996)

7. Doçentlik: (1995) Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

8. Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı (1996 -2008/ 2014-2016)

9. Profesörlük: (2001) Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

10. S.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik Koordinatörlüğü (1985-2000/ 2005-2013)

11. Çumra Meslek Yüksekokulu Müdürü (28.09.1998- 13.09.2004)

12. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürü (2005-2008)

13. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı (2010-2013)

14. Tarla bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ana Bilim Dalı Başkanı (2011- 2017)

15. S.Ü. Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Genel Kurul Üyesi (2005-2017)

16. GTHB adına Konya, Karaman, afyon ve Aksaray illeri Çayır Mera Amenajmanı ve Islah Projeleri Koordinatörü (2005-2017)

YÖNETILEN YÜKSEK LISANS VE DOKTORA TEZLERI

1. Yüksek Lisans Öğrencilerim (Adı ve Soyadı, Tez Konusu ve Mezuniyet Tarihi)

1- ÜNLÜ, Ali. 1988. Sivas Bölgesinde Yetiştirilen Adi Fiğ Çeşitleri İle Tescili Yapılmış Adi Fiğ Çeşitlerinin Sivas-İmranlı Şartlarında Yetiştirilerek Bazı Karakterlerinin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma (28.10.1988).

2- GEÇMİŞ, Abdüssamet. 1989. Mardin İlinde Yonca Ziraatında Biçim Yüksekliğinin Ot Verimine ve Otun Kalitesine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma (03.11.1988).

3- TOPAL, Ali. 1989. Ekmeklik İki Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşidinde Farklı Sıra Aralığı ve Tohum Miktarı Ve Uygulamasının Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri (30.06.1989).

4- KAN, Yüksel. 1990. Farklı Ekim Zamanlarının Konya Yöresi Kimyon Populasyonlarının Verim ve Bazı özelliklerine Etkisi (09.03.1990).

5- BABAOĞLU, Mehmet. 1990. Konya Ekolojik Şartlarında Üç Tahıl Cinsinde (Triticale spp.,Triticum spp., Hordeum ssp.) Apex Gelişimi İle Verim Kompenentleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma (02.04.1990).

6- SEMERCİÖZ, Beyhan Sündüs. l990. Konya İlinde Ekimi Yapılan Bazı Acıbakla (Lupinus albus L.) Yerel Çeşitlerinin Morfolojik, Biyolojik Ve Tarımsal Karakterleri Üzerine Bir Araştırma (07.11.1990).

7- SADE, Ayşe. 1994. ”Yunus 90” Kuru Fasulye Çeşidinde ( Phaseolus vulgaris L.) Farklı Bitki Sıklığının Morfolojik Özellikler ve Dane Verimi Üzerine Etkileri (18.10.1994).

8- ACAR, Ramazan. 1995. Sulu Şartlarda İkinci Ürün Olarak Bazı Baklağil Yem Bitkileri ve Tahıl Karışımlarının Yetiştirilme İmkanları (20.07.1995).

9- IŞIK, Şaban. 1996. Konya Şartlarında Farklı Oranlarda Ekilen Bazı Bitki Karışımlarının Ot İçin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi (29.08.1996).

10- DİZDAR, Naciye Mükerrem. 1997.Devamlı Otlatılan ve Üç Yıldır Otlatılmayan Meralarda Vejetasyon Etüdü (02.05.1997).

11- ATALAY, Yüksel Ziya. 1997. Sulu Şartlarda İkinci Ürün Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Farklı Bitki Sıklıklarının Verim Ve Verim Komponentlerine Etkileri (03.09.1997).

12- BİLİR, Özlem. 2001. Konya’da Yeşil Alan Tesisi İçin Satışı Yapılan Bazı Tohumların Tohumluk Özelliklerinin Belirlenmesi ve Farklı Ortamlarda Çimlenme ve Çıkışlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma (16.03.2001).

13- KESKİN, Süleyman, 2001. Silajlık Olarak Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim Ve Verim Komponentlerine Etkileri (17.10.2001).

14- ÜLKER, Rıza. 2004. Yem Şalgamında (Brassica rapa L.) Farklı Azot Dozlarının Yumru Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkisi (14.04.2004).

15- MUTLU, Atilla. 2006. Konya’da Yeşil Alan Tesisinde Kullanılan Bazı Tohumların Tohumluk Özelliklerinin Belirlenmesi (27.09.2006).

16- ORHAN, Barış, 2010. Doğal Merada Farklı Gübre Dozlarının Etkileri (12.02.2010)

17- BAŞARAN, Ramazan, 2011. Bartın’da Sorgum (Sorghum bicolor(L.) Moench) Çeşitlerinin İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilmesi (02.02.2011)

18-ARSLAN, Süleyman, 2012. Farklı Fiğ Tahıl Karışımlarının Verimi ve Kalite Üzerine Etkileri   (25.01.2012)

19- KAYA, Mehmet, 2012. Bazı Tahıl-Baklagil Karışımlarının Verim Özellikleri Ve Toprağa Sağladığı Organik Madde Miktarlarının Belirlenmesi(22.11.2012)

20- SEZGİN, Mustafa Taha, 2014, Konya Şartlarında Bazı Kimyasal Gübrelerin Mera Karışımının Yem Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri (19.03.2014)

21- SARIALTIN, İbrahim.2016, İkinci Ürün Olarak Farklı Tohum Yatağına Ekilen Yem Şalgamında Çeşit ve Sıklığın Verim ve Verim Özelliklerinin Tespiti” (12.05.2016).

22-  TÜFEKCİ, Hakan. 2017, GPS Takip Sistemlerinin Mera Amenajmanında Kullanım İmkânlarının Araştırılması (05.07.2017).

 

2. Yabanci Uyruklu Doktora Öğrencisi

1- KERİMBEK, Cumadilhan (Kazakistan Uyruklu) 1998. Bazı Baklağil Yem Bitkileri ve Tahıl Karışımlarının İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi (13.03.1998).

3. DOKTORA ÖĞRENCİLERİM (Adı ve Soyadı, Tez Konusu ve Mezuniyet Tarihi)

1- TOPAL, Ali. 1993. Konya Ekolojik Şartlarında Bazı Arpa Çeşitlerinde ( Hordeum vulgare L.) Farklı Ekim Zamanlarının Kışa Dayanıklılık, Dane Verimi, Verim Unsurları ve Kalite Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma (17.11.1993)

2- KIRAL, Ali Safi, 1995. ”Line xTester” Yöntemi ile Orta Anadolu Şartlarında Arpa Islahında Kullanılabilecek Uygun Ebeveynlerin ve Melezlerin Tespiti Üzerine Bir Araştırma (17.03.1995 ).

3- KARAHAN, Süleyman, 1996. Buğdaylarda ( Triticum spp.) Kurağa Dayanma Mekanizmasının Laboratuar, Sera ve Tarla Şartlarında İncelenmesi ve Dayanıklı Genotiplerin Seçimi ve Sonuçların Islah Programlarında Kullanılması Üzerine Araştırmalar(16.02.1996).

4- ACAR, Ramazan, 2000.Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı Ve Bitki Sıklıkları Uygulamalarının Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri (21.04.2000).

5- CEYHAN, Ercan, 2003.Bezelyede F1 ve F2 Generasyonlarında Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkiler (26.12.2003).

6- ÖZER, Emel, 2006. Konya Yöresinde Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklıklarında Yetiştirilen Tritikale (Triticosecale Witt.) Genotiplerinde Tane, Ot Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi (13.10.2006).

7- GÜNEŞ, Ahmet. 2009. Sulu Şartlarda Macar Fiğinin (Vicia pannonica Crantz) Arpa (Hordeum vulgare L.) Ve Tritikale (Triticosecale Wıtt) İle Karışımlarının Farklı Ekim Zamanları Ve Sıklıklarında Hasıl Ot Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi(26.10.2009).

4. YAYINLAR

4.1. Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Alınoğlu, N. ve Mülayim, M., 1976. Ankara Şartlarında Bazı Kimyasal Gübrelerin Tabii Çayır ve Meranın Ot Verimine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 54, S:47, Ankara,

2. Mülayim, M., 1977. İngiliz Çimi.  Tarım Bakanlığı Ankara Çayır Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü, Yayın No :65 . Ankara.

3. Alınoğlu, N. ve Mülayim, M., 1982. Ankara Şartlarında Bazı Kimyasal Gübrelerin Tabii Çayır ve Meranın Ot Verimine Etkileri Üzerine Araştırmalar. T.C. Tarım ve Orman Bakanlıgı, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Çayır Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 78, Ankara.

4. Mülayim, M., Acar, R. ve Demirbağ, N.Ş., 2009. Çayır Düğmesi (Sanguisorba minor), Buğdayğil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri Cilt III, S: 757- 764, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. İzmir.

5. Mülayim, M. ve Acar, R., 2009. Şahtere (Fumaria officinalis), Buğdayğil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri Cilt III, S: 800- 802, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. İzmir.

6. Acar, R. ve Mülayim, M., 2009. Keteğen (Salsola kali), Buğdayğil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri Cilt III, S: 803-806, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. İzmir.

7. Mülayim, M., 2014. MeramTarımı, Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram. Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi Yayınları Cilt III (S: 590- 617). Konya.

4.2. Ders Notu (Tarla Bitkileri ve Zootekni Bölümü Öğrencileri için)

Mülayim, M., 2000.Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ders Notları. S.Ü.Ziraat Fakültesi. Konya.

4.3. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Mulayim M, Tamkoc A. and Babaoglu M., 2002. Sweet White Lupins Versus Local Bitter Genotype: Agronomic Characteristics As Affected By Different Planting Densities In The Goller Region Of Turkey,    European Journal Of Agronomy , 17, 3, 181 - 189, 2002

4.4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.  Er, F., Karaman, M.R. vand Mülayim, M., 1999. Possible Use Of Dried Hotamış Lake Soils Mixed With Farm Yard Manure As A Growth Medium In White Carnation Production .European Society For News Methods In Agricultural Research. XXIX Annual Meeting, 7-12 September,1999.Wye, United Kingdom.

2. Er, F., Bayraklı, F. And Mülayim, M., 2000. Determination Of Iron, Zinc, Manganese, Copper And Boron Levels Of The Vıneyards In Hadim-Aladağ Region,  Türkiye Toprak Bilimi Derneği Bildiri Özetleri,  International Symposium On Desertification/2000- ISD,13-17 June 2000, 507 - 511, Konya.

3. Kan,Y., Arslan, N. Ve Mülayim, M., 2000. Farklı Ekim Zamanlarında Konya Yöresi Kimyon (Cuminum cyminum) Populasyonlarının Verim Ve Bazı Özelliklerine Etkisi Üzerine Araştırmalar. Proceedings of XII th. International Symposium on Plant Originated Crude Drugs (May 20-22, 1998):132-317, Ankara-Turkey.

4. Acar, R. ve Mülayim, M., 2000. Yemlik Pancar Yetiştiriciliği ve Yemlik Pancarda Bazı Yem Değerleri.Uluslar arası Hayvan Besleme Kongresi (4-6 Eylül 2000). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fak. Zootekni Böl. Ve TÜBİTAK (S: 479-483), Isparta.

5. Er, C.ve Mülayim, M., 2000. Türkiye de ve Konya da Şeker Pancarı Tarımı.Şeker Pancarı Tarım Tekniği l. Uluslar Arası Sempozyumu (12-13 Haziran 1999). Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, No: 5(S.1-9). Konya.

6. Gezgin, S.ve Mülayim, M., 2000. Toprak Sıkışması ve Organik Maddenin Şeker Pancarında Çıkışa Etkileri .Şeker Pancarı Tarım Tekniği.I.Uluslar arası Sempozyumu (12-13 Haziran 1999). Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, No: 5, S:33-37, Konya.

7. Koçak, K., Söğüt, A.R. ve Mülayim, M.,  2011. A Potential Composite Geopark Site: Karapınar.(Konya- Türkiye), İnternational Journal Of Arts and Science Prague Conference, June 21-24, 2011. Prague. Czech Republic.

8. Mülayim, M., 2012. Breeding Works in Çankırı Grassland(Derleme),  Turkish Journal of Scientific Reviews  Issue  2(34) 5 (2) : 012-018 (www.nobel.gen.tr)

9. Mülayim, M. 2014. The Importance of Pastures in The Protection Of Biodiversıty. Plant Biology and Biotecnology İnternational Conference (May 28-30, 2014), Almaty, Kazakhstan.

10. Mülayim, M. ve Sarıaltın, İ. 2014. Sarayönü’nde Çayır Mera Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Durumu, Problemleri ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Sarayönü Sempozyumu(26 Ekim 2014). S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No: 8, S: 542- 563. Konya.

11. Mülayim, M., ve Acar, R.,2016. Bozkır Tarımı Ve Hayvancılık. 2. Uluslararası Sempozyum Geçmişten Geleceğe Bozkır. 6- 8 Mayıs 2016. Konya.

12. Mülayim, M., Öden, M.K.ve Acar, R.,2016. Envıronmental Importance Of Rangelands To Soıl-Water Conservatıon, 2. International Conference On Science Ecology and Tecnology Barcelona- Spain.October14-16, 2016.

13.Ermetin, O. ve Mülayim,M. 2017. Emirdağ İlçesi Mera, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Durumu Ve Sığır Yetiştiriciliğinde Kaba Yemin Önemi. II. uluslararası Emirdağ Sempozyumu(24-26.Ağustos 2017). Emirdağ- Afyonkarahisar.

4.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Mülayim.M., 1986. Orta Anadolu‘da Yetiştirilen Buğday Çeşitleri ve Önemli Kalite Özellikleri. TS-4500 Buğday Unu Standardı Semineri (6-7 Mart 1986- Konya), Standart Dergisi Özel Sayısı: II, S: 57-64, Ankara.

2. Mülayim, M. ve Tamkoç, A., 1989. Çayır ve Meraların Önemi, Kullanılmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları. Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Sempozyumu (30 Mayıs-3 Haziran 1988, Sivas Hizmet Vakfı Yayınları-1, S: 169- 181, Sivas.

3. Tamkoç, A. ve Mülayim, M., 1989. Yembitkileri ve Nadas Alanlarının Daraltılmasında Yem Bitkilerinin Önemi. Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Sempozyumu (30 Mayıs-3 Haziran 1988, Sivas Hizmet Vakfı Yayınları-1, S: 225- 234, Sivas.

4. Özkaynak, İ., Mülayim, M. ve Topal , A. 1991. Orta Anadolu’da Çayır Mera Yem Bitkileri Üretim Potansiyeli ve Verimlilik. Orta Anadolu’da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu(8-10 Mayıs 1991). Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 440(sayfa 129-139), Ankara.

5. Akınerdem, F. ve Mülayim, M., 1991. Şeker Sanayisi Ve Şeker Pancarı Tarımında Verimlilik, MPM Yayınları. 440: 190-198, Ankara.

6. Topal, A. ve Mülayim, M., 1991. Ekmeklik İki Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşidinde Farklı Tohum Miktarı Ve Sıra Aralığı Uygulamasının Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (2), S: 84-98. Konya.

7. Özkaynak,İ.veMülayim, M.,1991. KOP (Konya Ovaları Projeleri) İçerisinde Yem Bitkileri Tarımının Yeri Ve Önemi.Türkiye 2. Çayır Mera Yem Bitkileri Kongresi (28-31 Mayıs 1991 ). Ege Üniversitesi Basımevi: 263-271, İzmir .

8. Özkaynak, İ ve Mülayim, M., 1991. Konya Meralarının Durumu, Sorunları Ve Çözüm Yolları. Türkiye 2. Çayır Mera Kongresi(28-31 Mayıs 1991-). Ege Üniversitesi Basımevi: 191-201, İzmir.

9. Akınerdem, F. ve Mülayim, M. 1991. Şeker Sanayii ve Şeker Pancarı Tarımında Verimlilik.Orta Anadolu’da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu (8-10 Mayıs 1991). Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 440 (Sayfa 190-198), Ankara.

10. Akçin, A., Mülayim, M., Sade, B., Yıldırım, B., Tamkoç, A., Önder.M. ve Topal, A., 1993.Konya İlinde Kışlık Hububat Ekiminde Kullanılan Tohumluğun Tohumluk Değerleri Ve Uygulanan Ekim Teknik1eri.1.Konya’da Hububat Tarımının SorunIarı ve Çözüm Yolları Sempozyumu Bildirileri: 50-73, Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi. Konya.

11. Özkaynak, İ., Mülayim, M., Tamkoç, A., Babaoğlu, M.,ve Topa1, A.,1994. Konya Şartlarında Yerel Lüpenle Yabancı Kökenli Acı Ve Tatlı Lüpenlerin Karşılaştırılması. Tarla Bitkileri Kongresi Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Bildirileri. Cilt III. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi: 32-35, İzmir.

12. Özkaynak,İ., Mülayim, M., Tamkoç, A.,ve.Kan, Y. 1994. Yonca Ekiminde Arpanın Arkadaş Bitki Olarak Ku1lanı1ması. Tarla Bitkileri Kongresi. Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Bildirileri. Cilt I1I. E.Ü.Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi: 100-103, İzmir.

13. Küsmenoğlu, Ş., Şener.B., Küçükboyacı, N., Mülayim, M. ve Özkaynak, İ., 1997. Lupinus sp. tohumlarında Yağ Asitlerinin Gaz Kromatoğrafisi İle İncelenmesi. XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı(22- 24 Mayıs 1996) Bildiri Kitabı.Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No: 75, S: 242-246, Ankara.

14. Mülayim, M. ve Tamkoç, A.,1999 Lüpen Çeşitlerinde Optimum Ekim Sıklığının Belirlenmesi Ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi. 15-20 Kasım 1999, Adana.

15. Mülayim, M., 2000. Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Ve Silaj Yapımı. Çumra Tarımında Sulama Gübreleme Ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Paneli (2 Şubat 2000). Çumra – Konya. 

16. Er, C. ve Mülayim, M., 2000. Türkiye de ve Konya da Şeker Pancarı Tarımı.Şeker Pancarı Tarım Tekniği l. Uluslar Arası Sempozyumu (12-13 Haziran 1999). Pancar Ekicileri Eğitim ve Sağlık Vakfı Yayınları, No: 5(S.1-9). Konya.

17. Mülayim, M., Topal., Er, F. ve Acar, R., 2000. Geçmişten Geleceğe Çumra’da Tarla Tarımı. I. Uluslararası Çatalhöyük’den Günümüze Çumra Kongresi (15 – 16 Eylül 2000), Çumra.

18. Acar, R., Mülayim, M., 2000. Yemlik Pancar Yetiştiriciliği ve Yemlik Pancarda Bazı Yem Değerleri(Doktora Tezinden).Uluslar Arası Hayvan Besleme Kongresi (4-6 Eylül).Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve TÜBİTAK. Isparta.

19. Mülayim, M. 2001.Yozgat Ekonomisinin Gelişmesinde Tarımın Yeri ve Önemi. Yozgat ili’nin Ekonomik Gelişmesi Semineri (13–14 Kasım 2000, Yozgat). İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını No: 2000/159, S: 31-54. İstanbul.         

20. Acar, R., Özköse, A. Ve Mülayim, M., 2003. Konya Şartlarında Bazı Kök-Gövdeli Yem Bitkilerinden Elde Edilen Verim ve Yem Değerleri.l. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (18-20 Eylül 2003) ( Sayfa:359-362), Konya.

21. Kerimbek, C. ve Mülayim, M., 2003. Bazı Baklağil Yem Bitkilerin ve Tahıl Karışımlarının İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi. 5. Tarla Bitkileri Kongresi Bitki Yetiştirme Teknikleri II. Cilt(13-17 Ekim) Sayfa: 79-83. Diyarbakır.

22. Acar, R., Özköse, A., Mülayim, M. 2003. Konya Şartlarında Bazı Kök- Gövdeli Yembitkilerinden Elde Edilen Verim ve Yem Değerleri.ll. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (18-20 Eylül- sayfa:359-362). Konya.

23. Mülayim, M., Özköse A., ve Işık Ş. 2009. Konya Şartlarında Sorgum x Sudanotu Melezi Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi(19-22 Ekim 2009). Hatay.

24. Mülayim, M. ve Tugay, M. 2010. Çumra’da Bitkisel Üretim ve Potansiyeli. Çumra Sempozyumu (9-10 Mayıs 2008),Cilt:1 (118-125). Konya.

25. Mülayim, M. ve Güneş, A. 2010. Tritikale+Macar fiği Karışımlarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi. Çumra Sempozyumu (9-10 Mayıs 2008),Cilt:1 (199-206). Konya.

26. Mülayim, M. ve Acar, R. 2010. Kuraklık, Arazi, Mera Kullanımı ve Çumra İçin Öneriler. Çumra Sempozyumu (9-10 Mayıs 2008), Cilt:1, S: 452-460. Konya.

27. Mülayim, M. 2013. Ilgın Meralarında Sürdürülebilirlik ve Kaba Yem İhtiyacının Karşılanması İçin Öneriler.2.Ulusal Ilgın Sempozyumu 27-29 Eylül 2013. Konya.

28. Mülayim, M. ve Özköse, A. 2014. Konya Ili Hayvan Varlığı Ile Kabayem Ihtiyacı, Üretimi,Açığı, Üretim Sorunları Ve Çözüm Önerileri. S: 201- 209. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10- 13 Eylül 2013), S: 266- 271, Konya.

29. Özköse, A. ve Mülayim, M., 2014. Niğde Ili Hayvan Varlığı Ile Kabayem Ihtiyacı, Üretimi, Açığı, Üretim Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10- 13 Eylül 2013), S:523- 530, Konya.

30. Işık, Ş., Mülayim, M.,Tamkoç, A., Özcan, G., Özcan, G., Çınar, M., Ünal, B.,Tonbul,Ü., Çağlıyan, M., Orhan, B., Beker, İ.,Özdemir, B. ve Mutlu, A., 2014. 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Konya, Aksaray Ve Karaman Illerinde Yürütülen Mera Islahı Ve Amenajman Projeleri Ile Ilgili Değerlendirmeler.Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10- 13 Eylül 2013), S: 266- 271, Konya.

31. Güneş, A., Mülayim, M., Topal, İ., Ercan, B., Koç, H., Göçmen, A. A., Ülker, R., Bayrak, H.,Özcan, G. ve Gummadov, N., 2014. Farklı Ekim Sıklıklarında Arpa Ve Tritikaleninyeşil Ot Verimi Ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi.Türkiye10. Tarla Bitkileri Kongresi (10- 13 Eylül 2013), S: 260- 265, Konya.

32. Kaya, M. ve Mülayim, M. 2014. Bazı Tahıl-Baklağil Karışımlarının Verim Özellikleri ve Toprağa Sağladıkları Organik Madde Miktarlarının Belirlenmesi. S: 201- 209. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10- 13 Eylül 2013), S: 549- 555, Konya.

33. Sezgin, M.T. ve Mülayim, M., 2015. Konya Şartlarında Bazı Kimyasal Gübrelerin Mera Karışımının Yem Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015), S: 16-20. Çanakkale.

34. Güneş A. ve Mülayim, M. 2017. Sulu Şartlarda Macar Fiğinin (Vicia pannonicaCrantz.) Tritikale (Triticosecale Witt.) Ile Karışımlarının Farkli Ekim Zamanlari ve Sıklıklarında Hasil Ot Verimi ile Bazi Tarımsal Özeliklere Etkisi. 12. Tarla Bitkileri Kongresi (12-15 Eylül 2017), S: - K.Maraş.  

4.6. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Mülayim, M., 1975. Yem Bitkileri Yetiştirilmesinde Tohum Yatağının Hazırlanması, MPM. Verimlilik Dergisi, 5(1), S: 49-54, Ankara.

2. Babaoğlu, M. ve Mülayim, M., 1991. Konya Ekolojik Şartlarında Üç Tahıl Cinsinde (Triticale spp.,Triticum spp., Hordeum ssp.) Apex Gelişimi İle Verim Kompenentleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma .S.Ü .Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (1), S: 63-68, Konya.

3. Mülayim, M. ve Semerciöz., B.S., l992. Konya İlinde Ekimi Yapılan Bazı Acıbakla (Lupinus albus L.) Yerel Çeşitlerinin Morfolojik, Biyolojik Ve Tarımsal Karakterleri Üzerine Bir Araştırma.S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (3), S: 89-103. Konya.

4. Akçin, A., Mülayim, M., Sade, B., Tamkoç, A, ve.Önder, M., 1992.Şeker Pancarında (Beta vulgaris saccharifera) Çeşit Ve Ekim Zamanının Verim, Verim Unsurları Ve Kalite Üzerine Etkileri. Tübitak Doğa Dergisi 16: 731-743 . Ankara.

5. Akçin, A., Sade, B., Mülayim, M., Topal, A. ve Tamkoç, A., 1993.Farklı Cycocel (CCC) Uygulama Zamanı Dozları Ve Bitki Sıklığının ‘’TTM-813’’ Melez Mısır Çeşidinin (Zea maize L.) Verim, Verim Unsurları. Ham Protein oranı Ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. Tübitak Doğa Dergisi 17: 1097-1111. Ankara.

6. Akçin, A., Mülayim, M., Sade, B., Yıldırım, B., Tamkoç, A., Önder, M. ve Topal, A. 1993. Konya ilinde Kışlık Hububat Ekiminde Kullanılan Tohumluğun Tohumluk Değerleri ve Uygulanan Ekim Teknikleri . 1. Konya’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu (12-14 Mayıs 1993),  S: 50-73, Konya.

7. Özkaynak, İ., Mülayim, M., Tamkoç, A., Acar, R. ve Soylu, S., 1994. S.Ü.Ziraat Fakültesinin Çomaklı Çiftliği  Merasında Vejetasyon Etüdü. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,5(7), S:50- 62, Konya.

8. Akınerdem, F., Yıldırım, B., Mülayim, M. Ve Babaoğlu, M., 1994, Şeker Pancannda (Beta vulgaris L.) Seyreltmesiz Ekimle Optimum Bitki Sıklığının Tespiti Ve Bunun Verim Ve Kaliteye Etkisi.  TÜBİTAK Tr.Journal.Of  Agricultura1 and Forestry, Sayı- 18, S: 21-25, Ankara.

9. Mülayim, M., Avcı, M.A., ,Beyoğlu, N.,ve Değerli, S., 1995, Sulu Şartlarda Anıza Ve Sürülerek Hazırlanan TohumYatağına İkinci Ürün Olarak Tahıl+Baklagil Karışımları Ekiminin Verim Ve Verim Komponentlerine Etkisi. S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi. 7 (9), S: 21-31, Konya.

10. Mülayim, M., Acar, R, ve Atalay. Y.Z.,1996. Konya Şartlarında İkinci Ürün Olarak Ekilen Yem Şalgamında Sıra Aralığı Ve Söküm Zamanlarının Yumru Verimi Üzerine Etkileri. S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (13), S: 141-151, Konya.

11. Atalay, Y.Z. ve Mülayim, M., 1998. Sulu Şartlarda İkinci Ürün Yem Şalgamı(Brassica rapa L.) Farklı Bitki Sıklıklarının Verim Ve Verim Komponentlerine Etkileri. S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (16), S: 88- 95, Konya.

12. Işık, Ş. ve Mülayim, M.,1998. Konya Şartlarında Farklı Oranlarda Ekilen Bazı Bitki Karışımlarının ot İçin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı 12 (17), S: 1-13, Konya.

13. Uyanöz, R., Acar, R., Gür, K. ve Mülayim, M., 1998. Buğday Tohumunun Çimlenmesine Çürütülmüş Bitkisel Artıkların Etkisi. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı 12(17), S: 116-122, Konya.

14. Acar, R. ve Mülayim, M., 2000. Bazı Yemlik Pancar Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı Ve Bitki Sıklıkları Uygulamalarının Verim Ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 14(20), S: 10-23, Konya.

15. Acar, R., Yıldırım A.İ., Mülayim, M., Demiryürek, M ve Uçar İ. 2000. Yemlik havuçta (Daucus carota L. spp. sativus [Hoffm.] farklı sıra aralıklarının verim ve verim unsurlarına etkisi. Türk Tarım Koop. Merk. Birliği Yay. Org. Türk-Koop EKİN Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 14, S: 74- 78, Ankara.

16. Acar, R. ve Mülayim, M., 2001. Bazı Yemlik Pancar (Beta vulgaris L.rapacea Koch.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklıklarının Bazı Verim Unsurları ve Kuru Madde Üzerine Etkileri.Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi C lll, S: 85-90. Tekirdağ.

17. Aksu. Ö., Kınanç, C., Mülayim, M. veAcar, R., 2002. Konya Şartlarında Suni Meralarda Bazı Gübrelerin Verim ve Vejetasyondaki Bitki Kompozisyonuna Etkisi. Hayvancılık Araştırma Dergisi (2002), Cilt:12, Sayı: 1, S: 9-16, Konya.

18. Ceyhan, E. ve Mülayim, M. 2003. Bezelyede F1 ve F2 Generasyonlarında Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkiler. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (31), S: 68-73. Konya.

19. Kan, Y. ve Mülayim, M., 2006. Organik ve inorganik gübrelerin çemen (Trigonella foenum graceum L.)’in bazı tarımsal karakterrşleri üzerine etkileri. GTHB Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayını Bitkisel Araştırma Degisi Cilt:3, Sayı:1, S: 7- 16. Konya.

20. Özer, E. ve Mülayim, M., 2007.Konya Yöresinde Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklıklarında Yetiştirilen Tritikale (xTriticosecale Witt.) Genotiplerinde Ot Verimi Ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43), S: 98- 105. Konya.

21. Mülayim, M., Acar, R., Tetik, A.ve Çınar, M., 2007. Konya’da Mera Varlığı ve Kullanımı. “Konya’da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tesbiti” Sempozyumu. (25-26 Mayıs 2007), S: 368-377. Konya.

22. Acar, R., Mülayim, M., Özköse, A. 2007. Yem Bitkilerinin Önemi ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi. “Konya’da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tesbiti” Sempozyumu (25-26 Mayıs 2007), S: 359-367. Konya.

23. Mutlu, A. ve Mülayim, M., 2007. Konya’da Yeşil Alan Tesisinde Kullanılan Bazı Tohumların Tohumluk Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi (25 – 27 Haziran 2007). S: 312 – 315. Erzurum.

24. Acar. R. ve Mülayim, M., 2008.Kuraklık ve Meralarımız.Konya Kapalı Havzası Yer altı suyu ve Kuraklık Konferansı. S:337-341. Konya.

25. Mülayim, M., Özköse A. ve Işık Ş. 2009. Konya Şartlarında Sorgum x Sudanotu Melezi Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi(19-22 Ekim 2009). Hatay.

26. Mülayim, M., 2009. Amaç Dışı Mera Kullanımı Ve Tahsis Amacı Değişikliği Sorunları. Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Ve Mera Kanunu Uygulamaları Sempozyumu (20 Ocak 2009). (İstanbul Valiliği, TEMA ve ZMO), Eminönü – İstanbul.

27. Mülayim, M. ve Tugay, M. 2010. Çumra’da Bitkisel Üretim ve Potansiyeli. Çumra Sempozyumu (9-10 Mayıs 2008), Cilt:1, S: 118-125, Konya.

28. Mülayim, M. ve Güneş, A. 2010. Tritikale+Macar fiği Karışımlarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi. Çumra Sempozyumu (9-10 Mayıs 2008),Cilt:1 (199-206). Konya.

29. Mülayim, M. ve Acar, R. 2010. Kuraklık, Arazi, Mera Kullanımı ve Çumra İçin Öneriler. Çumra Sempozyumu (9-10 Mayıs 2008),Cilt:1 (452-460). Konya.

30. Işık, Ş., Aydoğan, S., Güneş, A., Özcan, G., Tezel, M., Aksoyak, Ş., Aktaş, A.H., Mülayim, M., Tamkoç, A., Acar, R., Tarı, A, F. ve Ateş, S. 2012. Yapay Merada Sulama Seviyelerinin Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), S: 148-150. Konya.

31. Acar, R. ve Mülayim, M. 2014. Konyada Bazı Yem Bitkilerinin Doğrudan Anıza Ekim Yöntemiyle İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi(Derleme). Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, Journal of Bahri Dagdas Crop Research (1-2), S: 20-25,Konya.

4.7. Ulusal Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Mülayim, M., 1976. Çayır Ve Meralarımızın Durumu, Meralarımızın Günümüzdeki Başlıca Meseleleri. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayını Sayı: 117, S: 24-28, Ankara.

2. Mülayim, M., 1 976. Tabii Çayır Meraların Gübrelenmesi. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayını Sayı. l20, S: 29-31, Ankara.

3. Mülayim, M, 1976, Yurdumuzda Yeşil saha Tesisi. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayını  Sayı: l26, S: 27-29, Ankara.

4. Mülayim, M., 1977. Türkiye’de Nadasa Bırakılan Arazilerden Faydalanma Çalışmaları. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayını Sayı:136, S: 8-10. Ankara.

5. Mülayim, M., 1987. Meraların Durumu, Klasifikasyonu Ve Otlatma Kapasitesi Yönünden Uygulanması. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayını Sayı: 195, S: 17-25, Ankara.

6. Yazgan, O. ve Mülayim, M., l988. Tropikal Meralann Gübrelenmesi (Çeviri). Ziraat   Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayını Sayı: 202-203, S: 17-22, Ankara.

7. Mülayim. M., 1988.Türkiye’de Bitkisel Yem Kaynakları Ve Bu Kaynakların Kullanılması. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayını Sayı: 208, S: 28-31, Ankara.

8. Elgün, A., Oğuz, C., Mülayim, M. ve Topal, A. 1994.  Hububat Ve Destekleme,    Ziraat Mühendisliği Dergisi, TZYMB yayını Sayı: 277, S: 11 - 15, Ankara.

9. Mülayim, M. ve Akınerdem, F. 1994 Şeker Pancarında Bitki Büyüme Düzenleyicileri Uygulaması Şeker Pancar Yetiştirme Tekniği Sempozyumu ( II.Gübreleme Ve Sulama) S: 132, Konya.

10. Akınerdem, F. ve Mülayim, M., 1994. Şeker Pancarında Bitki Büyüme Düzenleyicileri Uygulaması Şeker Pancar Yetiştirme Tekniği Sempozyumu ( II.Gübreleme Ve Sulama) S: 133, Konya.

11. Kerimbek, C., ve Mülayim, M., l995. Kazakistan Tarımında Yem Bitkilerinin Yeri Ve Önemi. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yayını Sayı: 282, S: 17-19, Ankara.

12. Mülayim, M. ve. Avcı, M.A., 1995. İkinci Ürün Olarak Yem Bitkilerinin Kullanılması Ve Önemi. Karınca Kooperatif Postası, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, Yıl: 61, Sayı: 707, S: 64-66, Ankara.

13. Mülayim, M. ve Acar, A., 1996. Tarım ve Açlık. Ziraat Mühendisliği Dergisi. TZYMB ve Vakıf Yayınları, Sayı 298, S: 8- 11. Ankara.

14. Mülayim, M. ve Acar, R., 1997. Ülkemizde Kaba Yem İhtiyacı İçinde Konya’nın Durumu ve Öneriler. Ziraat Mühendisliği Dergisi. TZYMB ve Vakfı Yayınları Sayı: 312. S: 12-15. Ankara.

15. Mülayim, M., 1998, Çölleşme Ve Kuraklık .Ziraat Mühendisliği Dergisi TZYMB Ve Vakfı Yayını, Sayı: 315, S: 42-43, Ankara.

16. Mülayim, M., 1998. Mera Alanlarında Erozyon Ve Erozyonun Sosyal Ve Ekonomik Yönleri. Karınca Dergisi. Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayını, Sayı 733, S: 25-30, Ankara.

17. Mülayim, M., 2000 Kırsal Kesimde Çevre Kirliliği Ve Geleceği. Ziraat Mühendisliği Dergisi, TZYMB ve Vakfı Yayınları No:329, S: 20-25, Ankara

18. 18. Acar, R., Yıldırım, A.İ., Mülayim, M., Demiryürek, M. ve Uçar, İ., 2000. Yemlik Havuçta (Daucus carota L. subsp.sativus (Hoffm.))Farklı Sıra Aralıklarının Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi.Türk-Koop. Ekin Dergisi, Sayı:14, Ankara.

19. Mülayim, M., Malhatun, S. ve Acar, R., 2002. İkinci Ürün Silajlık Melez Mısır Çeşitlerinde Farklı Gübre Çeşit ve Dozlarının Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi, . Ziraat Mühendisliği Dergisi. TZYMB ve Vakfı Yayınları Sayı: 338-339, S: 30-33, Ankara.

20. Acar, R. ve Mülayim, M., 2004. İkinci Ürün Olarak Yem Bitkilerinin Yetiştirilmesi. Konya ticaret Borsası Yıl:7, Sayı: 18, S: 45- 50. Konya.

21.Peker, K., ve Mülayim, M., 2005. 1000 Köye 1000 Tarımcı Projesinde Çözüm Vazgeçmek Olmamalı. Ziraat Mühendisliği Dergisi. TZYMB ve Vakfı Yayınları Sayı: 345, S: 55-56, Ankara.

22. Mülayim, M. ve Özköse, A., 2006. Yem Bitkilerinin Hayvancılık Açısından Önemi. Konya Ticaret Borsası Yıl: 9, Sayı: 23, S: 46-50. Konya.

23. Mülayim, M. ve Acar, R., 2008. Konya’nın Yöresel Değeri Ak Acı Bakla (Lüpen=Termiye) Bitkisi ve Kullanımı, Konya Ticaret Borsası Dergisi, Yıl:11, Sayı: 30, S: 44- 49. Konya.

24. Mülayim, M., 2008. Çevre Ve Yem Açısından Meralarımızın Önemi Ve Otlatma Yasağı. Konya Ticaret Borsası Dergisi, Yıl:11, Sayı 28, S: 38- 43. Konya.

25. Mülayim, M., 2009. Münavebeli (Tarlalarda ve Meralarda) Otlatma Sistemleri. Tarım Türk Türkiyenin Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Der. Sayı: 18, Yıl: 4, S: 104- 108, Seher Matbası. İzmir.

26. Mülayim, M., 2014. Meralarımız ve Kaba Yem Kaynaklarımız. Tarım-Koop, Konya Karaman  Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, S: 46- 49. Konya.

27. Mülayim, M., 2014. Mera Kullanımı ve Islahı Kooperatifleri. Türk Kooperatifcilik Kurumu Yayını Kooperatif Postası Karınca Dergisi, Yıl: 81, Sayı: 932, S: 22-27. Ankara.

28. Mülayim, M., 2015. Ekim Nöbeti (Münavebe, Bitki Rotasyonu) Önemi ve Yem Bitkilerinin Yararları. Tarım-Koop, Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, S: 36- 38. Konya.

4.8.      Diğer yayınlar

* Konya, Çumra, Karapınar, Aksaray ve Yozgat’ daki mahalli ve diğer ulusal gazetelerde çıkan yazılar 

* Konya’da günlük yayınlanan bazı gazetelerde yazılar,

* Konya Ansiklopedisi Madde Yazarlığı (2013-2015), Konya.

7.Yer Aldığı Projeler 

Proje No

Projenin Adı

Dönemi

Destekleyen Kuruluş

Görevi

99K 120510

Konya ilinde Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının (Tr.aestivum L.) Tarımsal ve Teknolojik Karekterlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

1989-1996

Devlet Planlama Teşkilatı

Proje Yürütücü Yrd.

ZF-87/028

Şeker Pancarında (Beta vulgaris sacharifera B. Altissima) Çeşit ve ekim zamanının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri Konusunda Bir Araştırma

1986-1990

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücü Yrd.

ZF-88/083

Ekmeklik İki Buğday (Tiriticum aestivum L.) Çeşidinde Farklı Sıra Aralığı ve Tohum Miktarları Uygulamasının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri

1987-1989

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü

FBE-89/139

Konya Ekolojik Şartlarında Üç Tahıl Cinsinde (Triticale ssp., Triticum ssp., Hordeum ssp.) Apex Gelişimi ile Verim Komponentleri Arasındaki İlişkiler Üzerine bir Araştırma

1988-1990

Fen Bilimleri Enstitüsü

Proje Yürütücüsü

FBE-88/036

Farklı Cycocel (CCC) Uygulama Zamanı, Dozları ve Bitki Sıklığının TTM-813 Melez Mısır Çeşidinin (Zea mays L.) Verim, Verim Unsurları, Ham Protein Oranı ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri.

1988-1992

Fen Bilimleri Enstitüsü

Proje Yürütücü Elemanı

ZF-91/060

Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Seyreltmesiz Doğrudan Ekimle Optimum Bitki Sıklığının Tepiti ve Bunun Verim ve Kaliteye Etkisi.

1991-1992

Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü

ZF-87/049

Konya ilinde Kışlık Hububat Ekiminde Kullanılan Tohumluğun Tohumluk değerleri ve Uygulanan Ekim Teknikleri

1987-1990

Araştırma Fonu

Proje Yürütücü Yrd.

ZF-87/055

Sulu Şartlarda Hububat Üretiminden Sonra İkinci Ürün Yem Bitkisi Yetiştirilmesi  Çalışması

1987-1991

Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü

FBE-91/076

Konya Ekolojik Şartlarında Bazı Arpa Çeşitlerinde (Hordeum vulgare L.) Farklı Ekim Zamanlarının Kışa Dayanıklılık ,Dane verimi,Verim unsurları ve Kalite Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

1991-1993

Fen Bilimleri Enstitüsü

Proje Yürütücü Yrd.

ZF-92/081

Yabancı Menşeli Tatlı ve Acı Lüpenlerin Bölgeye Adaptasyon Çalışmaları Ve Yerel Çeşitlerle Tarımsal ve Teknolojik Yönden Karşılaştırmalar

1992-1994

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücü Yrd.

ZF-92/082

Yonca Tesisinde Arkadaş Bitki Olarak Kullanılan Arpanın Tohumluk Miktarının Ot Verimine ve Yabancı Ot Kontrolüne Etkisi

1992-1994

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücü Yrd.

ZF-93/004

S.Ü.Ziraat Fakültesinin Çomaklı  Çiftliği Merasında Vejetasyon Etüdü

1993-1994

Araştırma Fonu

Proje Yürütücü Yrd.

ZF-94/011

Lüpen Çeşitlerinde Optimum Ekim Sıklığının Belirlenmesi

1994-1995

Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü.

S.Ü.A.F99-157

Farklı Yetiştirme Ortamlarının Karanfilin (Dianthus caryaphyllus) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi.

1999-2001

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütü

cü Yrd.

97/107

 

Bazı Yemlik Pancar (beta Vulgaris L. Rapacea Koch.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı Ve Bitki Sıklıkları Uygulamalarının Verim, Verim Unsurları Ve Kalite özelliklerinin Belirlenmesi

1995-2000

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü

11201036

 

Bazı Tahıl-baklagil Karışımlarının Verim Özellikleri Ve Toprağa Sağladığı Organik Madde Miktarlarının Belirlenmesi

2011-13

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü

11701338

 

Olası Bir Bileşik Jeopark Yeri Karapınar (konya-türkkiye)

2013

S.Ü. Arş. Fonu

Proje Yürütücüsü

13201044

 

Konya Şartlarinda Bazi Kimyasal Gübrelerin Mera Karişiminin Yem Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

2013-2014

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü

14701092

 

The Importance Of Pastures In The Protectıon Of Bıodıversıty

2014

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü.

15201040                               

Gps Takip Sistemlerinin Mera Amenajmanında Kullanım imkanlarının Araştırılması     

2015-

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü.

16201081

 

Farkli Yörelerden Toplanan Sari Çiçekli Gökbaş'da Bitkisel Ve BesinÖzelliklerinin Belirlenmesi

2016-

S.Ü. Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü

 16701689
 

Meraların Toprak-Su Koruma Yönünden Çevresel Önemleri

2016-

Araştırma Fonu

Proje Yürütücüsü.

 

8. Diğer Mesleki Faaliyetler

* TKB Tohumluk Kontrol ve Sertifkasyon Merkezi- Yem Bitkileri Tescil Komitesi Toplantıları (1999’dan beri) Yem Bitkileri Tescil Komitesi Üyeliği

* Ziraat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği 

* Bitkisel Araştırma Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

* GTHB adına Konya, Afyon, Aksaray ve Karaman illeri Mera Amenajman ve Islahı Projeleri -  Koordinatörü (2003- …….)

* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2009’dan bu yana düzenlediği Mera Yaz Okullarında Eğitici olarak katılmaktayım.

*Konya Ansiklopedisi Bilim Kurulu Üyeliği

* S.Ü. Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Genel Kurul Üyesi 2005-2015

* Selçuk Üniversitesi Televizyonunda “Harman Yeri “ adında tarımla ilgili TV program yapım ve sunuculuğu(2000- 2014 yıllarında 15 günde bir 2-3 saatlik program)

* Konya Pancar Ekicileri Koopertifinde Danışmanlık (1992-1999)

* Tarımla uğraşan Özel Şirketlerde danışmanlık (2005- 2012)

9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Ziraat Mühendisleri Odası

2. Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

3. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği                                         

4. Konya Türk Ocağı

5. Konya Aydınlar Ocağı

6. İçeri Çumra Eğitim Kültür Çevre ve Yardımlaşma Derneği