ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ
Prof. Dr. Abdülkadir AKÇİN

KİMLİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı                 : Abdülkadir Akçin                                      

Doğum Yeri               : Zara-SİVAS                                               

Doğum Tarihi             : 1942                                                            

Yabancı Dili               : İngilizce, Fransızca

Uzmanlık Alanı          : Tarla Bitkileri Yetiştirme Ve Islahı

 

Adres              : Cevizlik Mah., Hafız Çıkmazı, Mamat Apt., 3/14 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon           : 0 212 660 31 43

Fax                 : 0 262 653 84 90

E-Mail            : akcin@gyte.edu.tr

 

01 -08-1958_ 30-06-1961 Işıklar Askeri Lisesi

30-06-1961_ 11-09-1963 Kara Harp Okulu

 

Akademik Unvanları (Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü, Tarihi, Alanı)

Lisans             :  Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Fitotekni Blm.  1967               

Y. Lisans       : Instıtut Agronomique Mediterranéen, Montpellier, Franca 1972  

                         Diplomé de CHIEM Agro Endustr et  Marketing

Doktora         :  Atatürk Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bit. Bölümü, 1971 Yemeklik Baklagiller

Doçentlik       : Atatürk Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bit. Bölümü, 1976 Yemeklik Baklagiller

Post. Doç.       : Maryland Agronomy Departmant U.S.A. 1979 Plant Physologie

Profesörlük    : Selçuk Üniv., Ziraatfak., Tarla Bit. Blm., Konya 1982 Yemeklik Baklagiller

Post. Prof.      : Bonn Fakultat Pflanzenbau Deutschland 1987 Plant Physologie

 

İş Deneyimi

 • 17.11.1976-12.09.1980 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.
 • 25.1.1983 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Profesör Kadrosuna Atanma.
 • 25.1.1983-1.5.1988 (5 Yıl-5 Ay) Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 25.1.1983-15-02.1995 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.
 • 25.1.1983-1.6.1988 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
 • Selçuk Üniversitesi Üniversite Senatosu Üyeliği.
 • 1.2.1983-6.5.1983 Selçuk Üniversitesi Satınalma Komisyon Başkanlığı.
 • 25.1.1983-25.1.1989 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı.
 • 5.12.1984-1.11.1989 Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü.
 • Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği.
 • Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Satınalma Komisyon Başkanlığı.
 • 9.10.1984-9.10.1989 Ö.S.Y.M. Konya İl Sınav Sorumlusu.
 • 15.2.1995- 17.11.2002  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcılığı.
 • 15.3.1995 - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği.

      15.2.1995 - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senoto Üyeliği.

 • 15.2.1995-15.01.2003  Biyoloji Bölüm Başkanlığı
 • 27.3.1995 - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanlığı.
 • 01.1999-30.12.2004  Strateji Bölüm Başkanlığı
 • 1. Dönem 21.12.2000-21.12.2005 2. Dönem 21.12.2005-21.12.2008 Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı
 • GYTE’nin Üniversiteler  Arası Kurul Üyesi Tesilcisi.2001-2009

 

ARAŞTIRMALAR

1.  AKÇİN, A., ve Tosun , F., 1968. Erzurum Ekolojik Şartlarında Tarla Fasülyesi Adaptasyon ve Verim Denemesi. Ata. Ü. Zir. Fak. Zirai Arş. Enst. Yıllığı. S: 48-55. Erzurum.

2.  AKÇİN, A., ve Tosun ,F., 1968. Erzurum Ekolojik Şartlarında Nohut Adaptasyon ve Verim Denemesi. Ata. Ü. Zir. Fak. Zirai Arş. Enst. Yıllığı. S: 37-40. Erzurum.

3.  AKÇİN, A., ve Tosun ,F., 1968. Erzurum Ekolojik Şartlarında Mercimek Adaptasyon ve Verim Denemesi. Ata. Ü. Zir. Fak. Zirai Arş. Enst. Yıllığı. S: 32-34. Erzurum.

4.  AKÇİN, A., ve Tosun ,F., 1968. Erzurum Ekolojik Şartlarında Bezelye Adaptasyon ve Verim Denemesi. Ata. Ü. Zir. Fak. Zirai Arş. Enst. Yıllığı. S: 41-47. Erzurum.

5.  AKÇİN, A., ve Tosun ,F., 1968. Erzurum Ekolojik Şartlarında Bakla Adaptasyon ve Verim Denemesi. Ata. Ü. Zir. Fak. Zirai Arş. Enst. Yıllığı. S: 35-36. Erzurum.

6.  AKÇİN, A., 1972. Le Concept d’Aliments et Les Problémes Nutrition dans les Pays en voie de Developpement. Instıtut Agronomıque Méditterraneen. Montpellier. France. P.46.

7.  AKÇİN, A., 1974. Erzurum Şartlarında Yetiştirilen Kuru Fasulye Çeşitlerinde Gübreleme, Ekim Zamanı ve Sıra Aralığının Tane Verimine Etkisi ile bu Çeşitlerin Bazı Fenolojik, Morfolojik ve Teknolojik Karakterleri Üzerinde Bir Araştırma. Ata. Ü. Zir. Fak. Yay. No=157. Erzurum.

8.  AKÇİN, A., 1975. Erzurum Şartlarında Yetiştirilen Tarla Fasulyelerinde Sulama ve Azotla Gübrelemenin Tane verimine, Tanenin Protein Miktarına ve Köklerdeki Nodül Sayısına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ata. Ü. Zir. Fak. Erzurum.

9.  AKÇİN, A. ve Gülümser, A., 1979. Cycocel ve Ethrel’in Erzurum Koşullarında Yetiştirilen Bazı Fasulye Çeşitlerinin Verim ve Tane Kaliteleri Üzerinde Bir Araştırma. Ata. Ü. Zir. Fak. Erzurum (TÜBİTAK. TOAG-305 No’lu Proje).

10. AKÇİN, A., 1980. Farklı Gübre Kombinasyonlarının Sera Koşullarında Yetiştirilen Red Kidney Fasulyesinin Verim ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ata. Ü. Zir. Fak. Erzurum.

11. AKÇİN, A. ve Özer., Z., 1981. Çapa ve Herbisit Uygulamalarının Erkenci 59 Great Northern ve Yerli Horoz Fasulyesi Çeşitlerinin Verimlerine Etkileri. Ata. Ü. Zir. Fak. Dergisi. Cilt:13, Sayı:2 Erzurum.

12. AKÇİN, A., 1981. Farklı Cycocel Dozları ve Sulama Uygulamalarının, Erzurum Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tarla Fasulyelerinde Tane Verimi, Protein Miktarı, Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ata. Ü. Zir. Fak. Erzurum.

13. ÖNDER, M. ve Akçin, A., 1991. Çumra Ekolojik Şartlarında Nodozite Bakterisi (Rhizobium Japonicum) ile Farklı Seviyelerde Azot Kombinasyonları Uygulanan Soya Çeşitlerinde Tane-Yağ ve Protein Verimi ile Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler Üzerinde Bir Araştırma. DOĞA Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 15(765-776)TÜBİTAK. ANKARA.

14. IŞIK, Y., ve Akçin, A., 1991. Konya Ekolojik Şartlarında Azotlu-Fosforlu Gübre Uygulamaları ve Bakteri ile Aşılamanın Bazı Nohut Çeşitlerinde (Cicer arietium L.) Dane Verimi, Danenin Kimyasal Kompozisyonu ve Morfolojik Özellikler Üzerine Etkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konya Bölge Toprak-Su Arş. Enst. Yay. No.150 Konya.

15. ÖNMEZ, O  ve AÇİN, A .1994 .Konya-Karapınar kıraç şartlarında farklı sıra aralıkları ile azot ve fosfor dozlarının iki çavdar çeşidinin (secale cereale L.) dane verimi, kalite özellikleri, hasat indeksi, verim unsurları ve bazı morfolojik özellikle Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KONYA

16. AKÇİN, A., Mülayim, M., Yıldırım, B., Sade, B., Tamkoç, A., Önder, M., 1992. Şeker Pancarında (Beta vulgaris saccharifera) Çeşit ve Ekim Zamanının Verim ve Verim Unsurları ile Kalite Üzerine Etkileri. DOĞA-Tr. J. of Agrıculture Forestry 16. TÜBİTAK. S:731-743.Ankara

17. FIRAT, B., Alkamper, Y., Akçin, A., Önder, M., 1992. Haupt-und Weshselwirkung der NP-Dungung zu Weizen unter Pflanzenzüchtung (im druck). Boden und Culture. Giessen. Deutschland.

18. AKÇİN, A., Sade, B., Mülayim, M., Topal, A., Tamkoç, A., 1993. Farklı Cycocel (CCC) Uygulama Zamanı, Dozları ve Bitki Sıklığının “TTM-813” Melez Mısır Çeşidinin (Zea mays L.) Verim, verim unsurları, Ham Protein Oranı ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. DOĞA-Tr J of Agrıculture and Forestry 17. TÜBİTAK. S:1097-1111. Ankara 

19. AKÇİN, A.,Önder, M., Yıldırım, B., 1994. Soya Çeşitlerine Uygulanan “Alar-85” Bitkisel Hormonunun Farklı Dozlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi. DOĞA-Tr. J. of Agrıculture and Forestry 18. TÜBİTAK. S:379-385.Ankara

20. AKÇİN, A., Sade, B., Tomkoç, A.,  Önder, M., Topal, A., 1995. Gamma ve Hızlı Nötron Işını Uygulanan Buğday ve Yemeklik Dane Baklagil Çeşitlerinden Elde Edilen Mutant Populasyonlarda Seleksiyon Islahı. TÜBİTAK, Proje No. TOAG-796 (3 Ocak 1996 tarihinde kabul edilen kesin rapor).

21. ÖNDER, M., AKÇİN, A.,  1995. Azot ve Fosforun Farklı Kombinasyonlarının Bodur Kuru Fasülye Çeşitlerinin Tene Verimi, Ham Protein Oranı ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (9):122-131.

22. AKÇİN, A., Önder, M.,  1995. Farklı Dozlardaki Gamma Işınlarının Yunus-90 Fasulye Çeşidinin M1 Generasyonundaki Bazı Karekterleri Üzerine Etkileri.  S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (10):18-25.

23. ÖNDER, M., AKÇİN, A.,  1996. M3 Generasyonudaki Mutant Fasulye Hatlarında Verim ve Bazı Öğelerinin Korelasyonu ve Path Analizi. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(11):83-90.  

24. KÜSMENOĞLU, İ. ve , Akçin, A., 1995. Mercimekte (Lens Culinaris Medük.) Kışa Mukavemet Test Metodu ve Kışa Mukavemetin Morfolojik ve Biyokimyasal Bitki Karakterleri ile İlişkisi Konusunda Bir Araştırma. S. Ü. Fen Bilimleri Enst. Konya.

25. ÖZALP, R. ve Akçin, A., 1995. Farklı Pix Dozları ve Uygulama Zamanlarının Gökçeada Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Araka Tipi Bezelye çeşitlerinde (Pisum sativum L.) Dane Verimi, Protein Miktarı, Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Selçuk Ü. Zir. Fak. Dergisi Sayı:9 Cilt:7

26. AKÇİN, A. ve Işık, Y., 1995. Konya Ekolojik Şartlarında Azotlu Gübre Uygulaması ve Bakteri ile Aşılamanın, Nohut Çeşitlerinin (Cicer arietinum L.)  Dane Verimi, Danenin Kimyasal Kompozisyonu ve Morfolojik Karakterler Üzerine etkileri. Selçuk Ü. Zir. Fak. Dergisi Sayı:9 Cilt:7

27. AKÇİN, A. ve Işık, Y., 1995. Konya Ekolojik Şartlarında Fosforlu Gübre Uygulamasının Nohut Çeşitlerinin (Cicer arietinum L.) Dane Verimi, Danenin Kimyasal Kompozisyonu ve Morfolojik Karakterler Üzerine etkileri. Selçuk Ü. Zir. Fak. Dergisi Sayı:10 Cilt:7

28. ESER, V ve AKÇİN, A .1996.   Makarnalık buğdayda (triticum durum desf.) bazı kalite özelliklerinin ve gliadin band yapılarının Dialel analiz metodu ile araştırılması Selçuk Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü KONYA

29. EKİZ, H ve AKÇİN, A. 1996.   Farklı sitoplazmaların ekmeklik buğday (triticum aestivum l.) 'in bazı kalite özellikleri üzerine etkileri Selçuk Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü KONYA

30. AKÇİN, A. , Küsmenoğlu , İ. ve Erskine, W., 1995. Mercimekte (Lens Culinaris Medük.) İsozyme Varyasyonu ve Kışa Mukavemet ile İlişkisi. Workshop Biyoteknoloji ve Bitki İslahı Simpozyumu. Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü-TÜBİTAK. 17-19 Nisan 1995.TÜSİDE,GEBZE

31. ÖNDER M. Ve AKÇİN. A 1996.” M3 Generasyonundaki Mutand Fasulye Hatlarında      Verim ve Bazı Verim Ögelerinin Korelasyonu ve Path Analizi”.Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.,Sayı:11,Cilt:9, sh.83,90.

32. ÇAVUŞOĞLU, A. Ve AKÇİN, A. 1997. Çayırova Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Derin                                  Dondurma Teknoojisine Uygun İki Taze Fasülye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşidinde Farklı Gübre      Kombinasyonlarının Verim Unsurları Üzerine Etkileri.GYTE. Fen.Fak.Biyoloji Bölümü Gebze.

33.  DİNÇER, B. ve AKÇİN, A. 1998. Haliç Çamurunun Verimsiz Tarım Alanlarında        Değerlendirilmesi. GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze.

34. ÇAKIR, E  ve AKÇİN, A. 1999.  Ecballium elaterium'un meyve suyundan elde edilen ekstrenin antibakteriyel etkilerinin araştırılması GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

35. MERİÇ, H  ve AKÇİN, A . 1999.  Beş atdişi mısır (zea mays indentata sturt) hattında yarım diallel analiz metodu uygulamak suretiyle f1 döllerinde verim ve verim öğelerinin kalıtımı ve bunlar arasındaki ilişkiler GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

36. YILDIZTEKİN, T  ve AKÇİN, A .1999. Vektörlerden sivrisinek ve karasineklerin biyolojileri, zararları ve mücadele yöntemlerinin araştırılması GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

37.DOĞAN,E ve AKÇİN, A  1999.  Viscum album ekstrakt'ının antibakteriyel etkilerinin araştırılması GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

38.  GÜL, M. ve AKÇİN, A. 1998. Farklı Yapay Atmosfer ve Atık Kirliliği Seviyelerinin Fasülye (Phaseolus vulgaris L. Ssp.Oblongus savi) ve Mısır (Zea mays everta suturt.) Çeşitlerinde Asimilasyon Alanları ve    Fotosentez Hızları Üzerine Etkileri. 

39. KAYMAK, M ve AKÇİN, A .2000. Çumra ekolojik şartlarında şeker pancarında kombinasyon metodu ile üretim fonksiyonunun elde edilmesi ve faktöriyel desenle varyans komponentlerinin tahmini [Definition of a production function using the combination method and estimation of variance components in sugar beet grown with factorical experimental design under Çumra eological conditions] Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

40. TUNÇ, M ve AKÇİN, A  .2000. Çöven (gypsophila arrostii var. nebulose) bitkisinden elde edilen ekstrakt'ın antibakteriyel özelliğinin araştırılması GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

41. ÖZÜDOĞRU, E. A ve AKÇİN, A . 2000. Arpa (hordeum vulgare L.) döl analizinde genetik markırların kullanımı GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

42. ÖZDEN, Y ve AKÇİN, A . 2000. Buğday'da (tricicum aestivum L.) DNA parmakizi çalışmaları GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

43. TELLİ, B ve AKÇİN, A . 2000. Tabii halde bulunan çayır-mer'a bitkilerine farklı dönemlerde, farklı dozlarda uygulanan pix(mepiquat chloride) ve herbisitin (2,4-dichlorophenoxy aceticacid) verim ve protein oranı üzerine etkileri GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

44. TELLİ, S ve AKÇİN, A . 2000. Uluabat (Apolyont) gölü yüzey sularının kirliliğinin incelenmesi GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

45. ÖZCAN, B ve AKÇİN, A .2000. Düzce ovası akarsularında ve Efteni gölünde kirliliğe neden olan etkiler GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

46. YAŞAR, Ö ve AKÇİN, A. 2000 . Edremit Körfezinin Ören-Akçay-Altınoluk üçgeninde deniz kirliliğine neden olan faktörler [Factors causing pollution in the triangle of Ören-Akçay-Altınoluk in Edremit Bay] GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

47. AKŞEHİRLİ, M. ve AKÇİN, A. 2001. Son yıllarda geliştirilmiş olan soya (Glycine Max. (L.) Merrill) çeşitleri arasında genetik polimorfizmi rapid markırları yolu ile belirlenmesi GYTE  Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze.

48. BÜYÜKKESKİN, T  ve AKÇİN, A .2002. Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis)'da doku kültürü sistemlerinin kurulması [Tissue culture systems were established for Eucalyptus camaldulensis] GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

49. GÖRÜ, Ş ve AKÇİN, A.  2002. Karanfil (Dianthus caryophyllus L. )'in meristem kültürü tekniği ile çoğaltılması ve hastalıksız bitki üretimi [Virus-free Dianthus caryophyllus L. production by using meristem culture method] GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

50.  KARADAVUT, S. vet AKÇİN, A. 2002. Gelişme döneminde verilen farklı tuz tipi ve farklı tuz konsantrasyonlarının mısır (Zea Mayıs) vet fasulye (Phasolus vulgaris L.) bitkileri üzerinde morfolojik özellikler ve verime etkisi. GYTE  Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze.

51. CİNGİLLİ, H. ve AKÇİN, A. 2003. Antraknoza dayanıklılık genlerine bağlı bulunan markırların Türkiye nohut (Cicer arietunum L.) genotiplerinde test edilmesi üzerine olan faktörler. GYTE  Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze.

52. ÖZÜDOĞRU, E. A ve AKÇİN, A . 2005 .Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) bitkisinin in vitro teknikler ile klonal çoğaltımı [Clonal propagation of peanut (Arachis hypogaea L.) plant by in vitro techniques] GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

53. Akkaya, Ö., Akçin, A, Öztürk, Y., Mandacı, S., “Rhodobacter capsulatus’ta ubikinol oksidazın kromozomal mutasyon ile inaktivasyonu”. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Sayfa 306, Çanakkale, Ağustos 25-29, 2003.

54. ÖZDEN, Y . T  ve AKÇİN, A .2005. Antepfıstığı (Pistacia vera L.) bitkisinin doku kültürü yöntemleri ile in vitro rejenerasyonu ve mikroçoğaltımı [In vitro regeneration and micropropagation of pistachio (Pistacia vera L.) plant by tissue culture techniques] GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

55. SÖYLER, Ü ve AKÇİN, A. Ekolojik üretimde (organik tarım) Sakarya ekolojik koşullarında Agrozym bitki enzimi ile farklı gübre kombinasyonu uygulanan mısır (Zea mays L. ) ve ayçiçeği (Helianthus annus L. ) çeşitlerinde fenolojik, morfolojik karakterler ile dane verimi üzerin [In ecological production (organic agriculture) determine the effects Agrozym and different fertilizer combinations on phenological and morphological characters and grain yield of corn (Zea mays L. ) and sunflower (Helianthus annus L. ) varieties on S] GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

56. CİNGİLLİ, H. ve AKÇİN, A. 2005. High Quality DNA ısolation Method for Chişhckpea Genotypes, Turk journal of Biology, 29 (2005), TUBITAK.

57. Kurt, A   ve  Akçin,  A., “Ceviz(Juglans Regia) Meyvesinin Yeşil Kabuklarının İki Farklı Yöntemle Ekstrasyona  Tabi Tutularak, Dört Farklı Bakteri ve Maya Türü  Üzerindeki Antimikrobiyal Analizi, 2006  GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

58. Akçin, A. ,1999. Viscum Album bitkisinin meyvelerinden elde edilen extrede bileşik tespiti, 97-B-01-04-11 No’lu BAP Projesi, GYTE Fen Fak. Biyoloji Bölümü Gebze

EK. 1

DERLEMELER

1.  AKÇİN, A., 1980. Baklagillerde Azot Fiksasyonunun Ölçülmesinde Asetilen-Etilen Metodunun Kullanılması. Atatürk Ü. Zir. Fak. Dergisi. Cilt II Sayı:3-4. Erzurum.

2.  AKÇİN, A., 1991. Çevre Kirliliği ve Konya. Konya Ticaret Odası Dergisi Sayı:37. S:28-29. Konya.

TERCÜMELER

1.  AKÇİN, A., 1980. Yaprakta Klorofil Konsantrasyonunun Ölçülmesi Suretiyle Ozon Zararının Saptanması (Knudson, L.L., Tıbbıts, T.W and Edwards, G.E., 1977. Measurement of Ozone Injury by Determınatıon of Lea f Dhlorophyl Concentratıon. Dept. Of Hort. Univ. of Wısconsın, Madıson Wısconsın 53706’dan tercüme) Atatürk Ü. Zir. Fak. Dergisi. Cilt II Sayı:3-4. Erzurum.

MAKALELER- ARAŞTIRMA İNCELEME

1.   AKÇİN,  A ., 1988. Tarımsal  Üretimde Alternatif Metodlar. Dünya Gazetesi GIDA Dergisi S:36-41

2.   AKÇİN,   A  ., 1997.  Dondurma Teknolojisi.  Dünya Gazetesi GIDA Dergisi S: 12-13

3.   AKÇİN,   A   .,1980.    Erzurum İli- Zirai Potansiyeli Problemleri Ve Çözüm Yolları. Şehr-i Mübarek Türk Tuğrası. Güven Matbaacılık, Vakıf İşhanı, Erzurum. S: 44-46

4.    AKÇİN,   A   .,1991.  Çevre Kirliliği Ve Konya .Konya Ticaret Odası Dergisi. S: 28-29

5.   AKÇİN,    A.,   1991  .Gurur Projemiz Güney Doğu Anadolu Prjesi(GAP). İntertürk Gazetesi. Roonstr. 84. 5000 Köln. 


EK. 2

YARDIMCI DERS KİTABI

1.  AKÇİN, A., 1990. Hayvan Baklası Kültürünün Teknik Esasları.

Atatürk Ü. Zir. Fak. Yay. No:266. Erzurum.

DERS KİTABI

1.  AKÇİN, A., 1988. Yemeklik Dane Baklagiller Ders Kitabı.

S. Ü. Yayınları No: 266. Erzurum.

DERS NOTLARI

1.  AKÇİN, A., 1987. Genel Tarla Ziraatı. Selçuk Ü. Zir. Fak. S:328. Konya.

2.  AKÇİN, A., 1984. Tarımsal Ekoloji. Selçuk Ü. Zir. Fak. Konya.

3.  AKÇİN, A., 1986. Kültür Bitkilerinde Beslenme Fizyolojisi. Selçuk Ü. Zir. Fak. S:328. Konya.

4.  AKÇİN, A., 1990. Çimlenme Fizyolojisi. Selçuk Ü. Zir. Fak. Konya.

5.  AKÇİN, A., 1994. Kantitatif Genetik ve Diallel Analiz Metodları. Selçuk Ü. Zir. Fak. Konya.

6.  AKÇİN, A., 1994. Bitki Büyüme Gelişmesini Kontrol Eden Hormonlar. Selçuk Ü. Zir. Fak. Konya.