ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Tarım problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgileri uygular
P.Ç.2 Biyolojik çeşitliliğin önemini kavrar, temiz enerji ve çevre bilincine sahiptir
P.Ç.3 Tarla bitkilerinde ortaya çıkan problemleri tanımlar ve çözme becerisi kazanır
P.Ç.4 Doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirliği bilgilerine sahiptir
P.Ç.5 Tarla Bitkileri ile ilgili ekolojik, fizyolojik, biyolojik, teknolojik ve biyoteknolojik çalışmalar yapar
P.Ç.6 Tarla bitkilerine giren cins, tür ve çeşitleri teşhis etme becerisi kazanır
P.Ç.7 Tarım sistemlerini planlayabilir ve bölgelere göre natif ekim nöbeti sistemlerine karar verme bilgisine sahiptir
P.Ç.8 Tarla bitkileri konularında deneme yapar, sonuçları yorumlar ve değerlendirir
P.Ç.9 Tarla bitkileri üretiminde modern tarım tekniklerini pratiğe aktarır
P.Ç.10 Disiplinler arası çalışma yapar
P.Ç.11 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, sosyal hakların evrenselliği ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
P.Ç.12 Piyasa taleplerine uygun ıslah programlarını oluşturur ve gerçekleştirir
P.Ç.13 Tarla bitkilerinde verim ve kalite arttırıcı bilgi üretir ve ilgili kurum ve kişilerle paylaşır
P.Ç.14 Ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma ve sektör kuruluşlar ile işbirliği kurar
P.Ç.15 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur