ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EMİNE ATALAY
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ BİTKİLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
E-Mail :  eatalay selcuk.edu.tr
Telefon : 0 (332) 2232863
Adres : S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 42075, Kampus/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2005 

  Akademik Yayınlar:

·      Babaoğlu M.,Gezgin S., Yorgancılar M., AtalayE., 2001. B Uptake of Invitro Seedlings of Wheat and Barley As Determined By AnIcp-Aes. Boron2001, July 23-27, Bonn Germany, Book of Abstracts, p:9,BonnerAgrikulturchemısche Reıhe.

·      Yorgancılar, M., Atalay, E., Babaoğlu, M., 2003.Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Henüz Olgunlaşmamış EmbriyolardanKallus  Oluşumu ve Sürgün Rejenerasyonu,5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim Diyarbakır, Bildiriler Kitabı I. Cilt,Sayfa: 25-29.

·      Hakkı, E.E., Yorgancılar, M., Atalay, E., Uyar,S., Babaoğlu, M.,2007. Basit Tekrarlı Diziler Arası Polimorfizm (BTDAP=ISSR)tekniği ile yerli lüpen genotiplerinde (Lupinus albus)genetik varyasyonunbelirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi, 2: 1-5.

·      Atalay, E., Yorgancılar, M., Babaoğlu, M.,2007.Bor hiperakümülatör Gypsophilasphaerocephala Fenzl ex Tchihat Bitkisinin In vitro DokuKültürü İle Çoğaltılması. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27Haziran2007 Erzurum, (Poster Bildiri). Bildiriler Kitabı-I, s. 441-444.

·      Yorgancılar, M.,Babaoğlu, M., Atalay, E., Gök,M., 2007. Bor Uygulamasının In vitro Koşullarında AyçiçeğiFidelerininGelişimine Etkisi ve Fidelerdeki Bor Alımının ICP-AES ile Tespiti.Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27Haziran 2007 Erzurum, (PosterBildiri). Bildiriler Kitabı-II, s. 632-636.

·      Babaoğlu, M., Yorgancılar, M., Atalay, E., 2008.Tohumluk PatatesÜretiminde Doku Kültüründen Yararlanma. Ticaret BorsasıDergisi, 11 (28):24-29, ISSN: 1302-0323, Konya.

·      Yorgancılar, M., Atalay, E., Bayrak, H., Hakkı,E.E., Önder, M.,Babaoğlu, M., 2008. ISSR Markörleri Kullanarak KonyaBölgesinden Toplanan Nohut (Cicer arietinum L.) Popülasyonları Arasında GenetikÇeşitliliğin Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46): 1-5.

·      Yorgancılar, M.,Babaoğlu, M., Hakki, E.E.,Atalay, E., 2009. Determination of the relationship among  Old World Lupin (Lupinus sp.) species usingRAPD and ISSR markers. African Journal of Biotechonolgy, 8 (15): 3524-3530.

·      Yorgancılar, M.,Babaoğlu, M., Hakki, E.E.,Atalay, E., 2009. Determination of the relationship among  Old World Lupin (Lupinus sp.) species usingRAPD and ISSR markers. African Journal of Biotechonolgy, 8 (15): 3524-3530.

·      Yorgancılar, M., Babaoğlu, M., Atalay, E., 2009.Farklı toprak tiplerinde lüpen (Lupinus sp.) genotiplerinin çıkış durumlarınınbelirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22Ekim 2009 Hatay,(Poster Bildiri).

·      Yorgancılar,M., Atalay, E., Babaoğlu, M.,2009.Acılığı Giderilmiş Termiye Tohumlarının (Lüpen= Lupinus albus L.) Mineralİçeriği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(50): 10-15.

·      Erişen, S., Yorgancılar, M., Babaoğlu, M.,Atalay,E., 2010. Prolific in vitroregeneration of localendemic AstragaluscariensisL. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 100: 229-233.

·      Erişen, S., Yorgancılar, M., Atalay, E., DuranA.,Babaoğlu, M. 2010. Callus induction and plant regeneration of the endemicAstragalusnezaketae in Turkey. Elecrtronic Journal of Biotechnology. 13 (6):1-6.

·      Yorgancılar, M., Erişen, S., Atalay, E., 2010.Patateste Doku KültürüTeknikleri ile Tohumluk Üretimi, ARGEPP 2010 Tarım veGıda Teknolojileri Ar-GeProje Pazarı, Konya Ticaret Borsası

·      Erişen, S., Yorgancılar, M., Atalay E., 2010.Tıbbi Bitkilerde İnvitro Teknikler ile Sekonder Metabolit Üretimi, ARGEPP 2010Tarım ve GıdaTeknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı, Konya Ticaret Borsası

·      Erişen, S.,Yorgancılar, M., Atalay, E., 2011.Effect of Thidiazuron on In vitro Shoot Development from Endemic Astragaluscariensis Boiss. in Turkey. Turkish Journal of Botany. 35:521-526,doi:10.3906/bot-1009-74.

·      Atalay,E., Erisen, S., Yorgancılar, M., Tanur,M., 2011. Micropropagation ofStevia rebaudiana Bertoni. European BiotechnologyCongress. 28 September-1October, Istanbul-Turkey.

·      Erişen,S., Atalay, E., Yorgancılar, M., Özbek,Z., 2011. In vitro shootmultiplication of Anagyris foetida L. EuropeanBiotechnology Congress. 28September-1 October, Istanbul-Turkey.

·      Acar, R., Yorgancılar, M., Atalay, E., Yaman,C., 2011. Farklı Tuz Uygulamalarının Bezelyede (Pisum sativum L.) Bağıl Suİçeriği, Klorofil ve Bitki Gelişimine Etkisi, Selçuk Tarım ve Gıda BilimleriDergisi, 25(3): 42-46.

·      Atalay, E., Yetim,E., Soylu, S., Sade, B.,Yorgancılar,M., 2011. Farklı priming uygulamalarının ekmeklik buğdayçeşitlerinde çimlenmenin başlangıç dönemindeki etkinliği. Türkiye IV.Tohumculuk Kongresi Kitabı Cilt 2; 535-539, 14-17 Haziran, Samsun.

·      Erisen,S., Yorgancılar, M., Atalay, E.,Martin,E., Dinç, M., Duran, A., Babaoğlu, M., 2011. Bazı Astragalus Türlerinde IAA veZeatin’in  Kallus ve SürgünRejenerasyonuna Etkisi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Endüstri Bitkileri veBiyoteknoloji Cilt II, Sayfa1481-1486. 12-15 Eylül, Bursa.

·      Erişen, S., Atalay, E., Yorgancılar, M., Tanur,M. and Duran, A.,2012. In vitro Shoot Regeneration ofTwo Species of Centaurea.XI. InternationalSymposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials 28March-01 April,Antalya-Turkey.

·      Bilgicli, N., Yorgancılar, M., Acar, R., Atalay,E. , Tanur, M., 2012. Termiye’nin (Lüpen=Lupinus albus L.) Sağlık ve BeslenmeAçısından Önemi ve Gıda Sektöründe Kullanımı. III. Geleneksel GıdalarSempozyumu, Bildiri Kitabı: 454-457, 10-12 Mayıs Konya.

·      Atalay,E., Yorgancılar, M., Tanur, M. andErişen, S. 2013. Axillar Shoot Regeneration from Plumular Apices Explant ofLupin (Lupinus albus L.),24th International Scientific-Expert Conference onAgriculture and FoodIndustry,September 25 – 28, 2013, Sarajevo.

·      Akay, A., Yorgancılar, M., Atalay, E. 2016.Effectsof different types of mycorrhizae on the development and element contentoflupin (Lupinus albus L.). Journal of Elementology, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.3.854.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli01/11/200517/01/2011
S.Ü. Bitki Islahi Ve Toh. Tekn. Arş.Ve Uyg. Mrk. Müd.Merkez Müd. Yrd.31/07/201731/07/2020

 Ek Bilgi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Eğitim ve Muafiyet Komisyonu Üyesi

 Dersler
Dersin Adı
BOTANİK
ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ (SEÇ)
ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARI
SEMİNER
STAJ-I