ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. FİKRET AKINERDEM
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ BİTKİLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
E-Mail :  fakiner selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Akınerdem,F.,1984.Tetraploid ve Aneutetraploid Şeker Pancarı Melez Döllerinde Aneuploid OranlarıÜzerine Araştırmalar. Doğa Bilim Dergisi, Cilt:8,Sayı:3 :387-391,1984. (Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

2.     Akınerdem,F.1990. Bitki Islahında Biyoteknoloji Ziraat Müh. Dergisi225:3-5.

3.     Akınerdem,F.,1990.OtPancar Kaynağı ve Mücadelesi.Tarım ve Orman Bakanlığı Dergisi. Sayı 48,Şubat.

4.     Er. C., Akınerdem, F.1990. Şekerpancarı Islahında İlk Çalışmalar,Kooperatifçilik Dergisi.88: 26-30.

5.     İnan, H., Akınerdem,F.,1990. Türkiye’de Tarla Bitkileri Tohumluk İhtiyacı veÜretim Yolları.Tarımda Kaynak Dergisi 3:6-11.

6.      Akınerdem,F.,1991.Determination of the Ploidly Level Of Pure and Mixed Plant Populations of SugarBeet (Beta vulgaris L.) by Flow Cytometry.Plant Breeding107:333-337.1991(Araştırma bir metod geliştirme ile ilgili olup,A sınıfıdergide yayınlanmış orijinal bir çalışmadır.)

7.     Akınerdem,F.,Er.C.,1991.Aneutetraploid Şeker Pancarında(Beta vulgaris L.) Meosis Araştırmaları. DoğaTürk Tarım ve Ormancılık Dergisi 15:841-849. (Yurt içi Hakemli DergilerdeYayınlandı)

8.      Akınerdem, F.; Er, C.; 1991.Studiesof meiosis in aneutetraploid sugarbeet (Beta vulgaris L.). Doğa, TürkTarım ve Ormancılık Dergisi, 1991, 15, 4, pp 841-849, 13 ref. (Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

9.     Gür, K., Akınerdem,F.,1991. Biositlerin Toprak ve Su Canlıları Üzerinde OlanZararlı Etkileri. Tarımda Kaynak Dergisi 2(1):5-9.

10. Akınerdem,F.,Arslan, N.,1991. TohumlukPatateslerde Filizlendirme (M Colon’dan).Tarımda Kaynak Dergisi 2(2-3):48-51.

11. Akınerdem,F.,1991.Modern Danimarka Zirai Gerçeği. Ziraat Müh. Dergisi.239:17-20.

12. Akınerdem,F.,1991.İngiltere, Fransa, Danimarka’da Şeker Pancarı Yetiştiriciliği, Organizasyonu veAraştırmaları,Pankobirlik Dergisi.10:27-30.

13. Akınerdem,F.,Mülayim,M.,1991. Şeker Sanayi ve Şeker PancarıTarımında Verimlilik,Orta Anadolu’da Tarımın Verimlilik SorunlarıSempozyumu,Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları:440,Konya,190-197.

14.  Arslan,N., Akınerdem, F., Gürbüz, B.,1991. Orta Anadolu Sanayii BitkileriÜretimi ve Verimlilik Sorunları.Orta Anadolu Ver. Kong.,8-10 Mayıs- Konya. MPMyayınları.440:114-128.

15. Gür, K., Akınerdem,F.,1992. Tarımsal Çevre Kirliliği ve Çözüm Yolları.Pankobirlik Dergisi. 18:12-15.

16. Akınerdem,F.,1992. Kuraklığa Dayanıklı Şeker Pancarı (Beta vulgarisL.) Islahı I. Çeşit Seleksiyonu. Doğa Türk Tarım ve OrmancılıkDergisi16:243-251. (Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

17.  Akınerdem, F.; 1992. Breedingsugarbeet (Beta vulgaris L.) resistant to dry conditions. I. Varietyselection. Doğa, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 16, 1, pp 243-251, 11 ref.(Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

18. Akınerdem,F.,,1992.Şeker Pancarında(Beta vulgaris saccharifera L.) Kuraklığın ve Sulama SayısınınVerim ve Kaliteye Etkisi. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi16:757-762.(Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

19. Akınerdem,F.1992.ErkenEkimin Şeker Pancarında(Beta vulgaris L.) Tohuma Kalkma ÜzerineEtkisi.S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 2(3)79-87. (Yurt içi Hakemli DergilerdeYayınlandı)

20. Akınerdem,F.1992.Kuraklığa Dayanıklı Şeker Pancarı(Beta vulgaris L.) ıslahı.II.Çeşiler ArasıDoğal Melezleme ve Seleksiyonu. S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 3(23) 67-77. (Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

21. Akınerdem,F.,Yıldırım,B.ve Babaoğlu,M.,1993.Farklı AzotluGübre Dozlarının Şeker Pancarında(Beta vulgaris L.)Verim ve KaliteyeEtkisi,S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,3(5),Konya,54-62. (Yurt içi HakemliDergilerde Yayınlandı)

22. Arslan, N., Gürbüz, B., Akınerdem,F., Gümüşçü,A., 1994. Tütün Tarımının Yönlendirilmesive Alınması Gereken Tedbirler. Ziraat Mühendisleri Dergisi. 279:21-23.

23.  Mülayim,M., Akınerdem, F., 1994. ŞekerPancarında Bitki Büyüme Düzenleyicileri Uygulaması. Şeker Pancarı ÜretimTekniği Sempozyumu:II- Gübreleme Sulama,6-7 Mayıs,Konya (Poster olarak sunulduve özeti yayınlandı)

24.  Akınerdem, F., Mülayim, M. 1994. Şekerpancarında (Beta vulgaris L.) bitkibüyüme düzenleyicileri uygulaması.  ŞekerPancarı Üretim Tekniği Sempozyumu: II- Gübreleme Sulama, Konya.(Poster olarak sunuldu ve özeti yayınlandı)

25. Kan,Y., .Akınerdem, F.,1994. Bazı Patates Çeşitlerinin Konya ŞartlarındaAdaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.(Baskıda).(Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

26. Akınerdem,F.,Yıldırım,B.,Babaoğlu, M.,1994. ŞekerPancarında(Beta vulgaris saccharifera L.) Seyreltmesiz Ekimle Optimum BitkiSıklığının Verim ve Kaliteye Etkisi. Doğa Türk Tarım ve OrmancılıkDergisi18:21-25. (Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

27. Akınerdem,F.,Sade, B., Tamkoç, A.,Topal,A.,Acar,R.,Soylu,S.,1994.Farklı Bitki Sıklıklarının Çörekotunda (Nigella sativa L.)Verim ve Bazı Morfolojik Özellikler Üzerinde Etkileri. S.Ü. Ziraat FakültesiDergisi,5 (7):72-79. (Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

28.  Sade,B., Akınerdem,F.,Tamkoç, A.,Topal,A.,Acar,R.,Soylu,S.,1994. Farklı Bitki SıklıklarınınÇemende (Trigonella foenum greacum L.) Verim ve Bazı Morfolojik ÖzellikleriÜzerine  Etkisi..S.Ü. Ziraat FakültesiDergisi 4 (6):5-14. (Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

29.  Akınerdem, F. 1994.Fertilizer-irrigation and yield-quality relationships in some areas of KonyaSugar beet factory. Symposium on sugar beet growth techniques, 1-10, 6-7 May,1994, Konya (in Turkish).

30.  Akinerdem, F. 1994.Effects of irrigation and fertilization on yield and quality of sugar beet inthe Konya plain. II. Irrigation and Fertilization Symposium: 1–10, Konya(in Turkish).

31. Akınerdem,F.,Yıldırım,B.,Mülayim, M.,Babaoğlu, M. Şeker Pancarında(Beta vulgaris saccharifera L.),1994. Seyreltmesiz Ekimle Optimum BitkiSıklığının Tespiti ve Bunun Verim ve Kaliteye Etkisi. Tübitak-Doğa Dergisi18:21-25.

32. Akınerdem,F.,1994.Şeker Pancarı Üretimi ElRehberi.Konya Pancar Kooperatifi Yayınları,Konya. (Kitap ve Teknik Not)

33. Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu-IIGübreleme ve Sulama Kitabı Editörlüğü, Mayıs 1994,Konya.(Türkçe Kitap Editörlüğü)

34. Akınerdem,F.,1994.Konya Şeker Fabrikası Bazı Bölgelerinde Gübreleme-Sulama ile Verim –Kaliteİlişkisi Üzerine  Bir Araştırma.ŞekerPancarı Üretim Tekniği Sempozyumu:II-Gübreleme Sulama,6-7 Mayıs, Konya.

35. Demirer,T,, Brohni,Ar., Koç,H., Akınerdem,F.,1994. TopraktanVerilen  Sabit Azot ve Fosfor Dozlarınaİlaveten Yapraktan Uygulanan Çeşitli Yaprak Gübrelerinin Şeker Pancarında Verimve Kaliteye Etkileri. Şeker Pancarı Üretim Tekniği Sempozyumu: II-GübrelemeSulama,Konya 6-7 Mayıs.

36.  Akınerdem,F.,1995.Bazı Tıbbi Aromatik Bitkilerin Konya Şartlarında Araştırılması. E.Ü.Z.F. TarlaBit. Böl. Bilim Derneği-Workshop. 25-26 Mayıs,İzmir.

37. Akınerdem,F.,1996.Gümrük Birliği ve Türkiye Ziraatı. KTO Yeni İpek Yolu Dergisi. 96:30-31.

38. Akınerdem,F.,1996.Türkiye Tarımında Yeni Ufuklar: Dondurulmuş Gıda. KTO Yeni İpek Yolu Dergisi.100:30-31.

39.  Akınerdem,F.,Önder,S. 1996. Şehir İçinde Yeşil Değil,Yeşil İçinde Şehir. Habitat II. Kent Zirvesi (3-12 Haziran 1996,İstanbul).

40.  Akınerdem, F.,1996.Tarımda Verimlilik. KTO EğitimÇalışmaları Bilimsel Toplantılar. KTO Salonu. (Toplantıda sözlü olarak sunuldu,özeti yayınlanmadı)

41. Arslan, N. , Akınerdem F. , Gürbüz, B., Gümüşçü, A. 1996. Dünya ve Türkiye’de tütün üretimi ve ticaretindeki gelişmeler(İnceleme- Araştırma). Türk Ziraat Yük. Müh. Birliği Vakfı Yayınları, No:7. (Kitapve Teknik Not)

42. Akınerdem,F.,Sade, B.,Acar,R., Soylu,S.,1996.Konya Şartlarında Şeker Pancarında(Beta vulgaris saccharifera L.) HasatZamanının Belirlenmesi. Doğave Türk Tarım Ormancılık Dergisi 20:139-143. (Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

43. Sade, B., Akınerdem,F.,Tamkoç, A.,Topal,A.,Acar,R.,Soylu,S.,1996. Çemen (Trigonella foenum greacumL.) Hatlarında Verim ve Bazı Verim Kompenentlerinin Korelasyonu ve PathAnalizi. Doğa Dergisi 20:153-1156. (Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

44. Koç,H. ,Akınerdem,F.,1996. Farklı Sıra Arası Mesafe ve Ekim ZamanlarınınÇemen (Trigonella foenum greacum L.)Bazı Verim ve Verim UnsurlarınaEtkisi.S.Ü.Ziraat Fak. Dergisi 10 (12):114-126. (Yurt içi Hakemli DergilerdeYayınlandı)

45. Akınerdem,F.,Kan Y.,Sade,Acar,R.,Soylu,S.,1997.KonyaSarayönü Kıraç Şartlarında Nadas Yılında Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının KimyonPopulasyonlarının Tohum Verimi Üzerine Etkileri.Türkiye II. Tarla BitkileriKongresi,22-25 Eylül,Samsun.

46.  Akınerdem,F.,Öztürk,Ö.,Kaya,M.Z.,1997.Konya Şartlarında Farklı EkimZamanlarının Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus L.ssp. olifer) ÇeşitlerindeVerim ve Verim unsurlarına Etkisi S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi.11(15):113-125,Konya.

47. Akınerdem,F.,1997.Increasing the Efficiency of Invitro Chrosomoseme Doubling and PloidyDetermination in Haploid Sugar Beet (Beta vulgaris  L.) Tr. J. Agriculture and Forestry21:537-541.

48.  Akınerdem,F., Y. Kan and B. Sade1997. The effects of different nitrogen and phosphorus doses ongrain yield of cumin populations fallow year on Konya-Sarayönü dry conditions. The2nd National Field Crops Congress of Turkey, (Proceedings of IndustryPlant, University of Ondokuz Mayis, Faculty of Agriculture, Department of FieldCrops, Samsun-Turkey. September 22-25, 1997) 2: 381-385 (Tr).

49. Koç,H.,Akınerdem,F.,Öztürk,Ö.,1998.Farklıekim zamanı ve sıra aralıklarının bazı kışlık kolza (Brassica napus sppoleifera L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurularına etkileri.S.Ü.Ziraat Fak.Dergisi 11 (15) :113-125. (Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

50. Gaygısız, M., Akınerdem F.1998. Konya yöresi çöven türlerinden G. Venusta Fenzl’inBazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. S.Ü. ZiraatFakültesi Dergisi 12 (16):56-64. (Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

51. Hasanoğlu, M., Akınerdem,F.1999. Cihanbeyli Kimyon Populasyonunda (Cuminum cyminumL.) Populasyonunda Farklı Sıra Üzeri Mesafeleri ve Azot Dozlarının Verim, VerimUnsurları ve Kaliyete Etkisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (13):71-77.(Yurt içi Hakemli Dergilerde Yayınlandı)

52.  Öztürk,Ö.Akınerdem,1999.Bazı Kışlık KolzaÇeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Uygulamalarının Verim ve VerimUnsurlarına Etkisi.S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi .(13) (19):155-170,Konya(Doktora Tezinden Hazırlanmıştır.)

53.  Öztürk,Akınerdem,Gönülal,1999.Konya Ekolojik Şarlarında Aspir (Carthamus tinctorious L.)’deFarklı Ekim Zamanı ve Sıra Aralarının Tohum ve Yağ Verimine Etkisi.Türkiyelll.Tarla Bitkileri Kongresi (15-18 Kasım 1999),Adana (Poster Bildiri).

54.  Akınerdem,F.,1999.Konya Şeker Fabrikası Bölgelerinde Ekimle İlgili Bazı Tarımsal UygulamalarınTespiti Üzerine Bir Araştırma. Şeker Pancarı Tarım Tekniği. I. Uluslar arasıSempozyumu.12-13 Haziran, Konya. (Baskıda)

55.  Şentürk,T., ER, C., Akınerdem, F.,1999.Konya Ovasında Şeker Pancarının Sapa Kalkması Üzerine Araştırmalar. ŞekerPancarı Tarım Tekniği I. Uluslar arası Sempozyumu. 12-13 Haziran,Konya.(Baskıda)

56.  Arslan,N. Yılmaz G., Akınerdem,F., Özgüven,M., Kırıcı, S., Arıoğlu, H., Gümüşçü, A., Telci, İ.,2000. Nişasta-şeker ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin TüketimProjeksiyonları ve Üretim Hedefleri. TZMO. Türkiye Ziraat Müh. V. TeknikKongresi,453-483,17-21 Ocak, Milli Kütüphane. Ankara.

57.  Öztürk,Akınerdem,Gönülal,2000. Aspir (Carthamun tinctorious L.)’de Farklı Ekim Zamanı veSıra Aralığının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. S.Ü. Ziraat FakültesiDergisi.14 (21):142-152,Konya.

58.  Öztürk,Ö.,Akınerdem,F.,2000.Bazı Kışlık KolzaÇeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Uygulamalarının Verim ve KaliteÜzerine Etkisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,Konya (Baskıda) (Doktora TezindenHazırlanmıştır).

59.  Öztürk,Ö., F. Akınerdem ve E. Gönülal,2000. " Aspir (Carthamus tinctoriusL.)`de Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Aralığının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 821), , 142-152, 2000,( ÜniversiteDersgisi )

60.  Koç,H., Akınerdem, F.2000. Bazı HaşhaşÇeşitlerinde Farklı Gölgelemeye Sıra Üzeri Mesafesinin Kapsül Verimi ve MorfinOranı Üzerine Etkisi. . S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi. (Baskıda) (Yurt içiHakemli Dergilerde Yayınlandı)

61. Akınerdem,F.,Ada,R.,2000. Ilgın Şeker Fabrikası PancarBölgesinde Bazı Tarımsal Uygulamaların Tespiti Üzerine Bir Araştırma, S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 14(24),Konya,65-69. (Yurt içi Hakemli DergilerdeYayınlandı)

62.  Kan,Y.,Akınerdem, F. 2000. Bazı patates çeşitlerinin Konya şartlarında adaptasyonu üzerinebir araştırma. S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi (baskıda).

63.  Akınerdem, F.,C. Oğuz ve Ö. Öztürk, 2002. "Konya Bölgesi Şeker Pancarı Tarımında Maliyet Unsurları ve Ekonomik Analizi.Şeker Pancarı Üretiminde Verim ve Kalitenin Yükseltilmesi ", İkinci UlusalŞeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Ankara, , , 320-331, 2002,( Diğer )

64. Akınerdem,F.,2003.Çiftçi Desteklemesi ve Alternatif Ürün Projeleri.Konya TicaretBorsası.ISSN:1302-0323,Yıl:6,Sayı:15, Sayfa: 37-40.Temmuz,2003.

65. Oğuz,H., Öztürk,Ö., Öğüt. H., Akınerdem. F.2003. Yeni Ve Kullanılmış BitkiselYağların Gıda Harici Değerlendirilmesi ve Bunların Ekonomiye Olan Etkisininİncelenmesi. Türkiye 1. Yağlı Tohumlar Bitkisel Yağlar Ve TeknolojileriSempozyumu. 22-23 Mayıs İstanbul.

66.  Öztürk,Ö., ,  Akınerdem, F. 2003. Yağ Açığının Kapatılmasında Alternatif Bir YağBitkisi Kanola, Türkiye, I. YağlıTohumlar, Bitkisel yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri,118-124.

67. Öğüt, H., Akınerdem, F.,  Pehlivan, E., Aydın, M. E., Oğuz, H., 2004.Türkiye’de Bazı Yağ Bitkilerinden Biyodizel Üretim prosesleri ve DizelMotorlarda Kullanımının Tarım, Çevre, Gıda, Kimya ve Teknolojik BoyutlarıylaAraştırılması. Biyoenerji 2004 Sempozyumu 20-22 Ekim İzmir.

68.  Öğüt,H., C. Oğuz, H. Arısoy, H.Oğuz, F.Akınerdem, Ö. Öztürk ve M. Babaoğlu,2004."The Economic Analysis of Biodiesel Production From Rapeseed in Turkey ",2nd World Conference on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection , ,, 1561-1564, 2004,( Diğer )

69. Öğüt,H., Eryılmaz, T., Akınerdem, F. veOğuz, H., 2005. Tarımsal KaynaklıBiyoyakıtlar (Biyoetanol ve Biyodizel). Konya Ticaret Borsası Dergisi. Yıl 8,Sayı 19, s 26-29.

70.  Öztürk, Ö.,Topal, A., & Akınerdem, F. 2005. Effects of different sowing datesapplied after sugar beet on the yield and quality of wheat and barley inrotation system. Journal of Crop Research (Turkey).

71.  ÖztürkÖ, Topal A, Akınerdem F, Akgün N, 2005. Ekim nöbeti sisteminde şekerpancarından sonra uygulanan farklı ekim zamanlarının buğday ve arpa verim vekalite özelliklerine etkisi. Bitkisel Araştırma Dergisi(2005) 1: 17-26.

72. Ada,R.,Akınerdem,F.,2006. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen ŞekerPancarında(Beta vulgaris saccharifera L.) Verim,Kalite ve Hasat KayıplarınınBelirlenmesi.Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi,25(1),17-25.

73.  Akınerdem, F., 2007.Türkiye’de Biyoyakıtlar ve Hammadde Potansiyeli.Yozgatlı Dernekler Federasyonu.Yıl:2, Sayı:3, Sayfa:20-23. (Röportaj).

74.  Öztürk,Ö. ve F. Akınerdem, 2007." Bazı Kışlık KolzaÇeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarında Verim İle Morfolojik ÖzelliklerArasındaki İlişkilerin İncelenmesi ", Türkiye VII. Tarla BitkileriKongresi. Erzurum, , , 432-436, 2007,( Diğer)

75.  Öztürk, Ö., Akınerdem, F., Bayraktar, N. ve Ada, R., 2007. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim, VerimUnsurları ve Yağ Oranlarının İncelenmesi. I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler veBiyodizel Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sayfa 191-202, 28-30 Mayıs, Samsun.

76.  Akınerdem,F., Ada, R. ve Öztürk, Ö., 2007. Türkiye de Biyoyakıtlar ve Biyodizel Potansiyeli. I. UlusalYağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sayfa 80-85,28-30 Mayıs, Samsun.

77.  Akınerdem,F. ve Öztürk, Ö., 2007. Biyoyakıtlar ve Enerji Tarımı. Enerji Güvenliği, EnerjiTarımı, Küresel Isınma açısından Biyoyakıtlar Uluslar arası Semp., TOBBÜniversitesi-Ankara, Türkiye.

78.  Akınerdem, F., 2007. Biyoyakıtlarve Enerji Tarımı (Hammade Temini). IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji KaynaklarıSempozyumu, Kayseri.

79.  Ada,R., Ö. Öztürk, F. Akınerdem ve H.Öğüt, 2007." Konya KoşullarındaYazlık Kolzada Farklı Azot Dozlarının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkileri", I. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, , 28-30Mayıs, Samsun., , , 291-300, 2007,( Konferans ).

80.  Öztürk, Ö., Topal, A., AkınerdemF., Akgün, N., 2008. Effects on sowing and some quality characteristis of crop in sugar beet/ cereal rotationsystem.DOI: 10.1002/jsfa.3061,Journal of the Science of Food andAgriculture, Volume 88, Issue 1, pages 141-150, January 2008

81.  Akınerdem, F. ve Ada, R., 2008.  Şeker Pancarı Üretimi ve Özelleştirme. MedeniyetinBeşiği Tarımın Öncüsü Çumra Sempozyumu.

82.  Akınerdem, F.ve Ö. Öztürk,2008. " EnerjiBitkileri-Biyoyakıtlar ", Çumra Sempozyumu, , , 328-334, 2008,( Diğer )

83.  Ada R. ve AkınerdemF., 2008.Şeker Pancarında Hasat ve Silo Kayıpları. Konya Ticaret Borsası Dergisi,Yıl:10, Sayı, 2, Sayfa:42-47.

84.  F. Akınerdemand Ö. Öztürk, 2008. Safflower andBiodiesel Quality in Turkey. Safflower Conference. Australia.

85.  Akınerdem, F., 2008.Almanya YEK Gezisi. Biyoyakıt Dünyası Der. ISSN 1306-9373. 14:40-41.

86.  Akınerdem, F. ve Öztürk, Ö., 2008.Bitkisel Üretim-Biyoyakıtlar ve Temiz Hava. Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu,30-31 Mayıs, Konya.

87.  Öztürk,Ö., Akinerdem, F., Bayraktar, N.,Ada, R., 2008. The Investigation ofYield and Important Agronomic Characters of Some Hybrid Sunflower CultivarsUnder Konya Irrigated Conditions. Univ. of Selçuk., J. of Agric. 22(45): 11-20.

88.  Öztürk, Ö., Ada, R. ve Akınerdem, F.2008. Alternatif-Çevre Dostu Enerji Kaynağı Biyodizel ve Türkiye’deBiyodizel Üretiminde Kullanılabilecek Yağ Bitkileri. Blacksea InternationalEnvironmental Symposium, 25-29 August, Giresun.

89.  AdaR. ve F. Akınerdem,2008. "Şeker pancarında hasat ve silo kayıpları ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 10(2), , 42-47, 2008,( Diğer )

90.  Öztürk,Ö., Ada, R. ve F. Akınerdem,2008. " Konya Koşullarında YazlıkKolza Çeşitlerinde Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi ", S.Ü. ZiraatFakültesi Dergisi, 22 (46) , 6-17, 2008,( Üniversite Dersgisi )

91.  Öztürk,Ö., F. Akınerdem, N. Bayraktar ve R.Ada,2008. " Konya SuluKoşullarında Bazı Hibrit Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim Ve Önemli TarımsalÖzelliklerinin Belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (45), ,11-20, 2008,( Üniversite Dersgisi )

92.  Akınerdem, F., et al.2008 "Safflower and biodiesel quality in Turkey." Safflower: unexploited potential and worldadaptability. 7th International Safflower Conference, Wagga Wagga, New SouthWales, Australia, 3-6 November, 2008.. Agri-MC Marketing andCommunication, 2008.

93.  AdaR., Ö. Öztürk, F. Akınerdem2009. Konya koşullarında bazı soyaçeşitlerinin verim, verim unsurları ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi.Türkiye VIII.

94.  TarlaBitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

95.  Öztürk,Ö ve F. Akınerdem2009." Oilseed Crops and Biofuelsin Turkey ", 15th International Symposium on Environmental and Its Impacton Life in the Mediterranean Regipn with focus on Environmental Threats in theMediterranean Region: Problems and Solutions. Book of Abstracts.Bari-Italy, , ,475, 2009,( Diğer )

96.  Ada,R., Öztürk, Ö. ve F. Akınerdem,2009. " Konya Koşullarında BazıSoya Fasulyesi Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Bazı KaliteÖzelliklerinin Belirlenmesi ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, CiltI, Sunulu Bildiriler, , Hatay., 201-204, 2009,( Konferans ),

97.  Soylu,S., Sade, B., Öğüt, H., Akınerdem, F.,Babaoğlu, M., Öztürk, Ö., Ada, R.,Eryılmaz, T. ve H. Oğuz,2009. " Türkiye için Alternatif Bir Biyoyakıt ve Silaj BitkisiOlarak Dallı Darının (Panicum virgatum L.) Yetiştirilebilme OlanaklarınınAraştırılması ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, PosterBildiriler, , , Hatay, , , 617-620, 2009,( Konferans ) 

98.  Akınerdem, F.,Ada, R., Ö. Öztürk, 2009."Konya Koşullarında Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinde Verim ve Verim UnsurlarınınBelirlenmesi ", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Poster Bildiriler,Hatay, , , 136-140, 2009,( Konferans)

99.  Öztürk,Ö., Ada, R. ve F. Akınerdem, 2009." Bazı Aspir ÇeşitlerininSulu ve Kuru Koşullarda Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi ", S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 23 (50), , 16-27, 2009,( Üniversite Dersgisi )

100.                    Soylu, S., Sade, B., Ögüt, H., Akınerdem, F., Babaoğlu, M., Ada, R.,Eryılmaz, T., Öztürk, Ö. Oğuz, H., 2010."Investigation of Agronomic Potential of Switchgrass (Panicum virgatum L.) As AnAlternative Biofuel And Biomass Crop For Turkey ", 18th European BiomassConference and Exhibition. Oral presentation, France, , , 230-235, 2010,( Diğer)

101.                    Soylu, S., Sade, B., Öğüt, H., Akınerdem, F., Babaoğlu, M., Ada, R.,Öztürk, Ö., Oğuz, H., T. Eryılmaz, T, 2010."Türkiye için Alternatif Bir Erozyonla Mücadele ve Yem Bitkisi Olarak DallıDarının (Panicum virgatum L.) Yetiştirilebilme Olanaklarının Araştırılması", Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, , , 383-389, 2010,(Diğer )

102.                    Akınerdem,F.ve Ö. Öztürk, 2010" AspirBitkisi ", Ilgın Ticaret Borsası Dergisi, 1, , 41-43, 2010,( Kurum Dergisi)

103.                    Öztürk, Ö., Akınerdem, F. ve R. Ada,2010" Kolza ve tarımı ", Ilgın Ticaret Borsası Dergisi , 2, , 42-46,2010,( Diğer )

104.                    Akınerdem,F.veÖztürk,Ö.,2011. Different Use Areasof Poppy in Turkey , 3th International Congress on Aromatic and MedicinalPlants. Poster Presentation, Book of Abstracts, Cagliari,Italy. Sayfa: 304.

105.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.ve Öztürk, Ö.,2011. Cultivation ofPoppy for Morphine Production in Turkey , 3th International Congress onAromatic and Medicinal Plants. Oral Presentation, Book of Abstracts,Cagliari,Italy. 123

106.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2011.Stratejik ve Ekonomik Değeri Yüksek Bir Tarım Alanı:Yağ Bitkileri ÜretimPolitikaları.Verim Degisi,Sayı 24. İstanbul.

107.                    Ada,R.,Akınerdem,F., 2011. Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Şeker Pancarında(Beta vulgaris saccharifera L.) Verim, Kalite ve Hasat KayıplarınınBelirlenmesi. AraştırmaMakalesi, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25 (1):(2011) 17-25, ISSN:1309-0550.

108.                    Endes, Z.; Akınerdem,F. 2011.Konya Şartlarında BazıYağlık Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşit ve Populasyonlarında Farklı EkimZamanlarının Verim Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 2011, 25.2: 30-38.

109.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2012.Türkiye Şeker Sanayi Geleceği ve Özelleşme Politikaları.Tarım GünlüğüUluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi. ISSN 2146-0965 Yıl:2Sayı:10, Sayfa:70-74.Temmuz-Ağustos 2012.

110.                                                                                                                                                                             Ada,R.,Akınerdem,F.,Öztürk,Ö.,2012.ŞekerPancarı Çeşitlerinin Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.1.Uluslar arası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu,20-22 Eylül2012,S.173-177,Kayseri.

111.                                                                                                                                                                             Öztürk, Ö., Akınerdem, F.,2012. Advancement of rapeseed production for edibleoil and biodiesel in Turkey. Turkey ", International Conference ofAgricultural Engineering. Poster Presentation. Valencia,Spain. Sayfa 173-177.20-22 Eylül.

112.                    Güleş, E.; Akınerdem,F.,2012. The effect ofdifferent sowing times on some agricultural properties of safflower varieties (Carthamustinctorius L.) and biodiesel quality. CIGR-EurAgEng, Valencia, Spain, Energy, biomass and biological residues.International Conference of Agricultural Engineering - CIGR-AgEng 2012:Agriculture and Engineering for a Healthier Life, Valencia, Spain, 8-12 July2012, 2012, pp C-1917, 6 ref.

113.                    Endes, Z., Akinerdem,F.,  Özcan, M. M. 2012. Determination of Saturated andUnsaturated Fatty Acids by Gas Chromatography in Linseed (Linum usitatissimumL.) Genotypes. Asian Journal of Chemistry24(5).

114.                                                                                                                                                                             Öztürk, Ö., Akınerdem, F.,2012. Türkiye'de tarım ve çevre boyutuyla biyodizel.Ekoloji 2012 Sempozyumu. Bildiri Özetleri.Sayfa 295.

115.                    Öztürk, Ö., ve Akınerdem, F. 2012. Türkiye’de Tarım ve Çevre Boyutuyla Biyodizel,Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3-5 Mayıs 2012, Kilis,Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ekoloji-2012 Bildiri Özetleri Kitabı, sf: 295. (inTurkish)

116.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2013.Dünyada ve Türkiye’de Ketencik.Agrotime Uluslar arası Bitkisel Üretim veHayvancılık Dergisi.ISSN 2147-7639 Yıl :1 Sayı: 4, Sayfa: 66-68, Temmuz–Ağustos 2013.

117.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2013.Tarımda Sektörel Açılımlar ve Yansımaları. Agrotime Uluslar arası BitkiselÜretim ve Hayvancılık Dergisi. Yıl:1,Say:1, Sayfa: 76-81, Ocak-Şubat 2013.

118.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2013.Şeker Pancarı Tarımı. S.Ü. Ziraat Fakültesi. Baskıda.

119.                    Akınerdem,F., 2013. Türk Tarımının Yeni Gözdesi ‘Aspir Bitkisi’. ToprakSu Dergisi ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Sayı:1,Sayfa: 36-39.

120.                    Akınerdem,F., 2013. Türkiye Şeker Pancarı Tarımı ve  Şeker Sanayi’nin Son Durumu. Agrotime Uluslararası Bitkisel ve Hayvansal Üretim Dergisi. Yıl:1, Sayı:3, Sayfa: 9-11.

121.                    Akınerdem,F., 2014. Patates Tohumculuğu. Agromedya Dergisi. Yıl:2,Sayı:11, Sayfa:90-96.

122.                    Akınerdem,F., 2014. Yağ Bitkileri Üretim Politikalarımız 2. TarımGünlüğü Uluslar arası Bitkisel ve Hayvansal Üretim Dergisi. Yıl:2, Sayı:11,Sayfa:63-68.

123.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F..2014.Türkiye’de Yağ Bitkileri Üretim Stratejileri. Agrotime Uluslar arası BitkiselÜretim ve Hayvancılık Dergisi. ISSN:2147-7639,Yıl:2,Sayı:8,Mart-Nisan.                                       

124.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2014. Aspir ve Enerji.Doğu AnadoluTarımsal Araştırma Enstitüsü.13 Haziran Erzurum.

125.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2014.TurkishSafflower (Carthamus tinctorious L.) Farming and Last Improvement, 5thInternational Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Sayfa 77, 17-20 Mart.

126.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2014.Erzurum’daAspir. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü Kuru Tarım AlanlarınaAlternatif Ürün,Aspir konulu panel, Baskıda,13 Haziran.

127.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2014. Biyoyakıtların Türkiye AçısındanÖnemi ve Tarım ve Enerji Sektörüne Etkisi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4.Ulusal Çalıştayı,Samsun. Sayfa 1-5. 28-29 Mayıs. Erzurum.

128.                    Akınerdem,F., 2014. Türkiye Şeker Sanayi, Şeker Pancarı Ekonomisi ve YanÜrünler. Agrotime Uluslar arası Bitkisel ve Hayvansal Üretim Dergisi. Yıl:2,Sayı:9, Sayfa: 56-59.

129.                                                                                                                                                                             Akınerdem,F.,2014. Türkiye’de Aspir Üretimi veBiyodizel Açısından Önemi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı.Baskıda. 28-29 Mayıs. Erzurum.

130.                    Akınerdem,F.,2014. Türkiye’de Yağ Bitkileri ÜretimStratejileri. Agrotime Dergisi. Sayı:8 ,Sayfa 24-32. Mart-Nisan.

131.                    Akınerdem,F.,2014.Biyoyakıta Yeni Yaklaşım. Agrotime Dergisi. Sayı:8  Sayfa 48. Mart-Nisan

132.                    Akınerdem,F.,2014.Tarım ve Enerji. Pusula Sektörüm Dergisi. Sayfa 26-27.

133.                    AkınerdemF.veÖztürk Ö.2014. Yağ Bitkileri Üretim Stratejileri. Baskıda. AyçiçeğiPaneli,Konya, 18 Mart.

134.                    Akınerdem,F.,2014.Dünyada ve Türkiye’de Ketencik. Agrotime Dergisi.Sayfa 66-68. Temmuz-Ağustos.

135.                    Akınerdem,F.,2014.Türkiye Şeker Sanayi,Şeker Pancarı Ekonomisi ve Yan Ürünler. Agrotime Dergisi.Sayfa 56-62. Mayıs-Haziran.

136.                    Akınerdem,F.,2014.Aspir Bitkisi ve Tarımı. Akademik Tarım Dergisi. Sayfa 14-17 Sayı:9. Mart.

137.                    Akınerdem,F., 2014. Biyoyakıtlar ve Türkiye. Agrotime Uluslar arasıBitkisel ve Hayvansal Üretim Dergisi. Yıl:2, Sayı:12, Sayfa: 80-82.

138.                    Akınerdem,F., 2014. Aspir Üretimi ve Konya Açısından Önemi. ÇumraSulama Birliği Dergisi. Sayı:2, Sayfa:44-46.

139.                    Akınerdem,F., 2014. Dünya ve Türkiye’de Su Arzı ve Kuraklık. AgrotimeUluslar arası Bitkisel ve Hayvansal Üretim Dergisi. Yıl:2, Sayı:11, Sayfa:30-32.

140.                    Akınerdem,F., 2014. Aspir Bitkisi ve Tarımı. Akademik Tarım Dergisi.Sayı:9, Sayfa: 14-17.

141.                    Akınerdem,F., 2014. Kuraklık Bitkisi Olarak Aspir Yetiştiriciliği. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Eylül.

142.                    Akınerdem,F., 2014. Aspirin Üretimi ve Pazarlama Modelleri başlıklıkonferansı. Yozgat-Sorgun Ziraat Odası. 25.12.2014.

143.                    Akınerdem,F., 2014. Biyoyakıtlar ve Enerji Tarımı. Türkiye Petrolleri.Ankara. (Toplantı)

DersNotları

Lif Bitkileri

Nişasta Şeker Bitkileri( Patates)

Nişasta Şeker Bitkileri(Şeker Pancarı)

Hakemliğiniyaptığı dergiler

·        4 tübitak doğa dergisinde

·        1 GOÜ Zir. Fak. Derg.

·        1 A.Ü. Zir. Fak. Derg.

·        2 S.Ü. Zir. Fak. Derg.

·        Tarla Bitkileri Merkez AraştırmaEnstitüsü Dergisi. T.C. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı. ISSN:1302-4310 E-ISSN:2146-8176,Cilt 21,Sayı 2,2012.

·        Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım BlimleriDergisi, Cilt:23 Sayı:2,Mayıs 2013.

DanışmanıOlduğu Yüksek Lisans Tezleri

·        Geç Dönemde Farklı Form ve DozlardaUygulanan Azotun Şeker Pancarında Verim ve Kalite Üzerine Etkisi, Ekim-2011,Konya.

·        Konya Koşullarında Bazı Şeker PancarıÇeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Aralık-2013,Konya.

·        Doruk, D.,2 014. Farklı Zamanlarda HasatEdilen ve Tarla Silosunda Bekletilen Şeker Pancarında Silolama Süresinin Verimve Kaliteye Etkisi, Kasım-2014, Konya

·        Temory, Z., 2014. Soyaya YapraktanUygulanan Kükürt Dozlarının Verim ve Kalite Değerleri Üzerine Etkisi, Temmuz-2014,Konya.

JüriÜyesi Olduğu Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri

·        Farklı Kavurma Teniklerinin Bazı YağlıTohum Yağlarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi,2009,Konya.(Yüksek Lisans)

·        Düşük Morfinli Haşhaş (Papaversomniferum L.) Hatlarının Bazı Bitkisel ve Tarımsal Özellikleri ÜzerineAraştırmalar, Şubat-2013,Ankara.

Gazeteler

·        Akınerdem,F.Tarım ve Enerji.Sektörüm Pusula Gazetesi

 

Yürütücülüğünü Yaptığı BAP Projeleri

 

·        Farklı Ekim Zamanlarının Bazı AspirCarthamus Tinctorius L. Çeşitlerinde Tarımsal Özelliklere Etkisi,08.07.2012-12.03.2013.

·        Türkiye'de Morfin Üretimi Için HaşhaşTarımı.13.04.2011-12.03.2013.

·        Yenilebilir Enerji Bıyodizel ve Çevre.7.10.2009-12.03.2013.

·        Konya Koşullarında Bazı Şeker PancarıÇeşitlerinin Verim, Verim Unsurları Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.14.11.2012-12.03.2013.

·        Bazı Çerezlik Ayçiçeği Çeşitlerinin KonyaŞartlarına Uyum Yeteneğinin Tespiti05.11.2009-12.03.2013.

·        Konya Koşullarında Bazı Şeker PancarıÇeşitlerinin Verim, Verim Unsurları Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.05.11. 2009-12.03.2013.

 

 

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Biyoyakitlar Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd.25/02/201111/08/2016
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.21/11/201224/11/2021
S.Ü. Biyoyakitlar Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müdür V.12/08/201612/08/2019
S.Ü. Biyoyakitlar Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müdür V.12/08/201912/08/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİYOYAKIT VE BİTKİSEL HAMMADDELERİ (SEÇ)
NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ
SEMİNER
STAJ-I