ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik, Fen, Mühendislik bilgilerini Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği alanına uygular.
P.Ç.2 Genelde Ziraat mühendisliği, özelde Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliğinde sorunları algılayabilme ve çözebilme becerisi kazanır.
P.Ç.3 Bitkisel ve hayvansal üretim yapı sistemlerini planlama ve uygulayabilme becerisi kazanır.
P.Ç.4 Tarımsal yapı sistemlerini tasarlar, uygular ve kalite parametrelerini ölçebilme yeteneği kazanır
P.Ç.5 Sulama ve Drenaj sistemlerini planlama ve uygulayabilme becerisi kazanır
P.Ç.6 Toprak su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesine yönelik çevreye duyarlı bütüncül ve analitik düşünce yeteneği kazanır
P.Ç.7 Arazi düzenlemesine yönelik proje yapabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
P.Ç.8 Mesleki alanda ulusal ve uluslar arası sorunları izleyip, diğer disiplinler ile grup çalışması yapar.
P.Ç.9 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern araçları ve teknikleri kullanır, Mesleki alanda personel yönetimi, işletmecilik, satış ve pazarlama konularında, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır
P.Ç.10 Tarımsal Yapılar ve sulama Problemlerini çözmede özgüven ve girişimcilik yeteneğini kazanır. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olur.
P.Ç.11 Bilimsel rapor hazırlama ve etkili sunum beceresi kazanır. Mesleki etik bilinci oluşur.