ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik (SEÇ.)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1521857 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Zuhal KARAKAYACI
Koordinator E-mail zuhalunal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Tarımsal taşınır ve taşınmaz mallara bilimsel yöntemlere göre değerleme yapma becerisi kazandırmak ve bilirkişiliğin esaslarını öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
5 30 5 10 0 0 50
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum yapilarak sozel anlatim, tartisma ve problem cozme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tarımsal değerleme ile ilgili kavramların tanımları ve değerlemenin amaçları 1) Gülten, Ş., 2000, Kıymet Takdiri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:202, Erzurum. 2) Mülayim, Z.G., 2008, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara. 3) Rehber, E., 2008, Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Yayınları, Bursa.
2 Değerleme kriterleri 1) Gülten, Ş., 2000, Kıymet Takdiri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:202, Erzurum. 2) Mülayim, Z.G., 2008, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara. 3) Rehber, E., 2008, Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Yayınları, Bursa.
3 Paranın zaman değeri ile ilgili kavramlar 1) Muhendis Matematigi 2) Mülayim, Z.G., 2008, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara
4 Değerleme yöntemleri (Pazar ve Maliyet Yöntemleri) 1) Mülayim, Z.G., 2008, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara. 2) Rehber, E., 2008, Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Yayınları, Bursa. 3) The Appraisal Institute, 2001, The Appraisal of Real Estate,Twelfth Edition, Chicago, Illinois, USA. 4) Ventolo, W.L., Williams, M.R., 2001, Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition, Published by Dearbon, Inc., Chicago, USA.
5 Değerleme yöntemleri (Gelir Yöntemi)
6 Tarım işletmelerinde değerleme
7 Tarım arazilerinde değerleme
8 Arsalarda değerleme
9 Meyve bahçelerinde değerleme
10 Meyve bahçelerinde değerleme uygulaması
11 Meyvesiz ağaçlara değerleme
12 Kamulaştırma sürecinde değerleme
13 Bilirkişilik ile ilgili kavramlar ve rapor hazırlama
14 Ornek olay inceleme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 4
Ara Sınav : 1 27
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Tarımsal değerlemede kullanılan bilimsel yöntemleri amacına (kamulaştırma, kredilendirme vb.) uygular 4
D.Ö.Ç. 2 2. Taşınmazın özelliğine (arazi, meyve bahçesi vb.) göre değerleme yöntemlerini uygular 4
D.Ö.Ç. 3 3. Türkiyedeki değerleme ile ilgili yasal süreci bilir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Türkiyedeki tarımsal değerleme ile ilgili kanunları bilir 4
D.Ö.Ç. 5 5. Tarımsal değerleme ile ilgili karşılaşılabilecek sorunları bilir ve çözüm üretir 4
D.Ö.Ç. 6 6. Tarımsal değerleme ile ilgili verileri derler, değerlendirir ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 7 7. Tarımsal değerleme ile ilgili dava konularına eleştirel yaklaşım gösterir 4
D.Ö.Ç. 8 8. Ziraat Mühendislerinin uzmanlığını gerektiren konularda bilirkişilik yapar 4
D.Ö.Ç. 9 9. Bilirkişi raporu hazırlamak için gerekli bilgileri bilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20