ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Tarımda Su Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1521856 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Koordinator E-mail rtopak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı sulama alanlarının sulama planlarının yapılması, su ihtiyacının kaynaklarla karşılaştırılması ve gerekli tedbirlerin uygulamaya konulması ve plana uygun su dağıtımının yapılmasının öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 30 0 5 0 5 40
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım,bilgisayar destekli, tartışma, problem çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tarımsal su yönetimi kavramı, kapsamı ve amaçları Sulama şebekeleri ve işletme yöntemleri(Prof. Dr. Bahri Çevik ve Prof. Dr.Osman Tekinel)
2 Sulama sistemleri, genel özellikleri ve su yönetindeki önemi DSİ Genel Müd. kayıtları, Sulama örgütlerime ilişkin kanun ve yönetmelikler
3 Sulama sistemlerini işletme (su dağıtım) yöntemleri ve yöntemlerin karşılaştırılması Türkiye Sulama Raporu(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)
4 Bitki paterni, uygulamadaki önemi, bitki deseninin belirlenmesinde etkili olan faktörler DSİ Genel Müd. kayıtları(Web sitesi)
5 Bitki paterninin değişmesi, etkili faktörler ve değişikliğin ortaya çıkardığı sorunlar ders notları(Prof. Dr. Ramazan TOPAK)
6 Sulama alanı sulama planının (su bütçesi) oluşturulması
7 Sulama planı(su bütçesi)nın genel değerlendirmesi Sulama şebekeleri ve işletme yöntemleri(Prof. Dr. Bahri Çevik ve Prof. Dr. Osman tekinel)
8 Ara sınav ve değerlendirmesi
9 Örnek bir su bütçesi oluşturma çalışması Sulama şebekeleri ve işletme yöntemleri(Prof. Dr. Bahri Çevik ve Prof. Dr. Osman Tekinel)
10 Su dağıtım programlarının yapılışı ve uygulaması Sulama şebekeleri ve işletme yöntemleri(Prof. Dr. Bahri Çevik ve Prof. Dr. Osman Tekinel)
11 Sulama programı ve sulama programı geliştirme
12 Sulama suyu ücretlendirmesi ve etkili faktörler
13 Sulama sistemlerinde bakım ve onarım Sulama şebekeleri ve işletme yöntemleri(Prof. Dr. Bahri Çevik ve Prof. Dr. Osman Tekinel)
14 İşletmedeki sulama projeleri için sulama performasının belirlenmesi Sulama şebekeleri ve işletme yöntemleri(prof. Dr. Bahri Çevik ve Prof. Dr. Osman tekinel)
15 Sulama performansı ve değerlendirme esasları Ders notları(prof. Dr. Ramazan TOPAK)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sulama sistemlerinde uygulanan işletme yöntemlerini açıklar ve karşılaştırır, 4
D.Ö.Ç. 2 Tarımsal su yönetiminin iyileştirilmesi yönünde öneriler sunar, 4
D.Ö.Ç. 3 Bitkiler için tahmini sulama programları oluşturur, 3
D.Ö.Ç. 4 Dünya ve Türkiye deki sulama örgütlerinden ve işleyişlerinden örnekler verir 3
D.Ö.Ç. 5 Türkiye deki tarımsal su yönetiminin mevcut durumunu analiz eder 4
D.Ö.Ç. 6 Sulama alanlarının sulama planlarını yapar 4
D.Ö.Ç. 7 Sulama sezonunda su dağıtım planlarını yapar ve uygular 4
D.Ö.Ç. 8 Sulama alanı su ihtiyanı hesaplar ve kaynakla karşılaştırır, 4
D.Ö.Ç. 9 Bitkiler için sulama programları çıkarılmasının önemini açıklar ve sebeplerini tartışır, 4
D.Ö.Ç. 10 İşletmedeki sulama tesisleri için sulama performansını değerlendirir
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20