ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Kültürteknik Proje Uygulamaları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1521854 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nuh Uğurlu
Koordinator E-mail nugurlu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Bilal Acar
Yardımcı Öğretim Elemanları
Doç.Dr. Selda Uzal Seyfi
Dersin Amacı Öğrenciler, başta hayvan barınakları ve sulama yöntemleri olmak üzere diğer tarımsal altyapı hizmetlerinin uygulamaları konusunda bilgilendirilecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 30 0 0 0 0 60
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel Anlatım,Tartışma,Problem Çözme, Örnek Olay,Bilgisayar Destekli,Laboratuar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kültürteknik Proje Uygulamalarının konuları Kara, M., Çiftçi, N. 2010. Tarımda Kültürteknik. S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Konya.
2 Süt Sığırı Barınaklarının Tipleri Kara, M., Çiftçi, N. 2010. Tarımda Kültürteknik. S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Konya.
3 Süt Sığırı Barınaklarının Tiplerinin Uygulamaları Süt Sığırı Barınaklarının Tiplerinin Uygulamaları
4 Kümes Tipleri ve Özellikleri Kara, M., Çiftçi, N. 2010. Tarımda Kültürteknik. S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Konya.
5 Kafes Ortamında Yumurta Tavukçuluğu planlama ve Uygulamaları Kara, M., Çiftçi, N. 2010. Tarımda Kültürteknik. S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Konya.
6 Yağmurlama Sulama Sistemleri Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
7 Yağmurlama Sulama Sisteminin Tarla Bitkilerinde Uygulaması Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
8 Damla Sulama Sisteminin Planlanması Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
9 Damla Sulama Sisteminin Planlanması Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
10 Sözlü Sınav
11 Kurak Alanlarda Su Hasadı Teknikleri Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
12 Kurak Alanlarda Su Hasadı Uygulamaları Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
13 Kurak Alanlarda Tarımda Su Yönetimi Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
14 Kurak Alanlarda Tarımda Su Yönetimi Uygulamaları Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
15 Genel Sözlü Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - 1 60
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 40 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 4 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 4 9
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Matematik ve fizik bilgilerini tarımda kullanma becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 2 Hayvan barınaklarının tarımda önemini kavrar 4
D.Ö.Ç. 3 Sürdürülebilir büyükbaş hayvan barınakları planlar ve uygular 4
D.Ö.Ç. 4 Küçükbaş hayvan barınakları ile ilgili yapısal sorunları analiz eder ve natif uygulanabilir çözümler geliştirir 4
D.Ö.Ç. 5 Koyun ağıllarını planlar ve uygular 4
D.Ö.Ç. 6 Hayvan barınaklarının planlamasında sağlıklı sonuçlar üreten modern bilgi teknolojilerini kullanır ve uygular 4
D.Ö.Ç. 7 Sulama sistemlerinin tasarımını yapar ve uygular 4
D.Ö.Ç. 8 Tarımda su yönetimi ile ilgili projeler geliştirir ve ortak projeler yürütür 4
D.Ö.Ç. 9 Kurak ve yarı-kurak alanlar için etkin sulama su yönetim modelleri geliştirir 4
D.Ö.Ç. 10 Sürdürülebilir tarım tekniklerinin uygulamasına yönelik uluslar arası nitelikte bilgi ve donanım kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20