ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Drenaj Mühendisliği
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1521851 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nizamettin ÇİFTÇİ
Koordinator E-mail nciftci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Nizamettin Çiftçi , Yrd. Doç.Dr. İlknur Kutlar Yaylalı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Nurcan Yavuz , Dr. Duran Yavuz
Dersin Amacı Toprak- bitki- su ilişkilerinin tanımlanması, tarım alanlarında drenaj sorunlarının tespiti, drenaj çalışmalarında arazi etütlerinin yapılması, nemli ve sulanan alanlarda drenaj problemlerinin tanımı, problemi çözecek uygun drenaj sisteminin tesisi edilmesi ve işletilmesi için gerekli bilgi donanımının kazandırılması, sistemin dizaynı ve performansı hakkında öğrencilerin bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
15 35 0 5 0 5 40
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
( x ) Sözel Anlatım ( x ) Tartışma ( x ) Problem Çözme ( x ) Proje ( x ) Bilgisayar Destekli ( x ) Laboratuar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Drenaj mühendisliğinde temel kavramlar ve drenajın tarihsel gelişimi Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
2 Toprak-bitki-Su İlişkileri Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
3 Tarım alanlarında drenaj sorunlarının belirtileri ve drenajın faydaları Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
4 Drenajda ön etütler Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
5 Drenajda arazi etütleri Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
6 Drenajda proje etütleri Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
7 Yüzey drenaj sistemleri ve tasarımı Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
8 Ara sınav ve sonuçların değerlendirilmesi
9 Drenaj şebekelerinde yardımcı tesisler Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
10 Yüzey altı drenaj sistemleri ve tasarımı Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
11 Tarım arazilerinde tuzluluk - sodyumluluk sorunları, tuzlu-sodyumlu toprakların oluşumu ve sınıflandırılması Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
12 Tuzlu toprakların ıslah metotları Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
13 Tuzlu-sodyumlu toprakların ıslahı Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
14 Drenaj uygulamalarının sürdürülebilir tarıma etkileri Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
15 Drenaj mühendisliği çalışmalarının ekonomik analizi Ders notları (Prof. Dr. Nizametin Çiftçi) Drenaj Sistemlerinin tasarımı (Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. Zeki Erözel, Prof.Dr. Ahmet Öztürk) Drenaj (Prof. Dr. Ersan Gemalmaz)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 7
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 4 6
Arazi Çalışmaları : 3 5
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Matematik ve fizik bilgilerini Drenaj mühendisliği alanında kullanma becerisine sahip olmak 4
D.Ö.Ç. 2 2. Sulama açısından toprak-bitki-su ilişkilerinin kavranması ve yorumlanması becerisi kazanmak 4
D.Ö.Ç. 3 3. Tarım alanlarında drenaj sorunlarının tespit etme ve yorumlama becerisi kazanma 4
D.Ö.Ç. 4 4. Drenaj mühendisliği alanında arazi etüt çalışmalarını yapabilme bilgisine erişme 3
D.Ö.Ç. 5 5. Drenaj projelerinin tasarımında toprak haritalarını, jeolojik haritaları ve topoğrafik haritaları kullanma ve yorumlama bilgisine sahip olmak 3
D.Ö.Ç. 6 6.Yüzey altı drenaj sistemlerinin tasarımını yapma bilgi ve becerisine sahip olmak 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20