ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   SERA PLANLAMA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1521753 2,00 / 2,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Selda UZAL SEYFİ
Koordinator E-mail seldauzal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Selda UZAL SEYFİ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sera planlama sistemlerinin tanımlanması, seraların iklimsel ve yapısal planlarını gerçekleştirme, projelerinin oluşturma yeteneğini ve deneyimini kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
15 30 0 5 0 0 50
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü ve görsel anlatım, Proje uygulaması.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sera planlamada temel kavramlar, seranın tarihi gelişimi ve uygulama alanları Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
2 Örtü altı yetiştiriciliği Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye. Yağanoğlu, A.V. ve Kocaman, B., 2013. Seraların Planlama ve Projelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
3 Yaygın kullanılan sera tipleri ve seraların sınıflandırılması Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye. Yağanoğlu, A.V. ve Kocaman, B., 2013. Seraların Planlama ve Projelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
4 Sera örtü malzemeleri Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
5 Bitki yetiştiriciliğinde etkili çevre koşulları Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye. Yağanoğlu, A.V. ve Kocaman, B., 2013. Seraların Planlama ve Projelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
6 Seralarda çevre koşullarının denetimi Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye. Yağanoğlu, A.V. ve Kocaman, B., 2013. Seraların Planlama ve Projelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
7 Seralarda havalandırma sistemlerinin planlanması Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye. Yağanoğlu, A.V. ve Kocaman, B., 2013. Seraların Planlama ve Projelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
8 Ara sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
9 Seralarda ısıtma sistemlerinin planlanması Sera Yapım Tekniği (Prof.Dr. Nafi BAYTORUN). Sera Yapım Tekniği (Prof. Dr. Aydın ÖNEŞ),
10 Sera yeri seçimi Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
11 Seraların boyutlandırılması Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
12 Seracılıkta yeni gelişmeler İnternetten güncel dökümanlar kullanılacaktır.
13 Sera yapı elemanlarının planlanması Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye. Yağanoğlu, A.V. ve Kocaman, B., 2013. Seraların Planlama ve Projelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
14 Sera yapı elemanlarının planlanması (devamı) Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye. Yağanoğlu, A.V. ve Kocaman, B., 2013. Seraların Planlama ve Projelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
15 Örnek sera projelerinin hazırlanması Yağanoğlu, A.V. 2013. Sera Yapım Tekniği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye. Yağanoğlu, A.V. ve Kocaman, B., 2013. Seraların Planlama ve Projelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, Türkiye.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - 1 30
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 40
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 5. Seralarda çevre koşulları denetimi yapar. 4
D.Ö.Ç. 2 8. Bir tarım işletmesi içerisinde en uygun sera yerini tespit eder. 3
D.Ö.Ç. 3 9. Seraları boyutlandırır, seranın statik ve mukavemet hesaplamalarını yapar. 4
D.Ö.Ç. 4 2. Dünyada yaygın olarak kullanılan sera tipleri ve seracılığın tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 5 1. Matematik ve fizik bilgilerini sera planlama alanında kullanma becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 6 4. Bitki yetiştiriciliğinde etkili çevre koşulları hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 7 6. Seralarda yetiştirilecek bitkiye ve çevre koşullarına uygun olacak şekilde havalandırma sistemini planlayabilme becerisine sahiptir. 4
D.Ö.Ç. 8 10. Sera planlama konusundaki dünyadaki yeni gelişmeleri takip eder ve ülkemiz koşullarındaki sorunların çözümünde kullanır. 4
D.Ö.Ç. 9 3. Bir sera işletmesi planlama, projelendirme ve uygulama yeteneğine sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 10 7. Seralarda ısıtma sistemlerini planlar ve projelendirir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20