ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Toprak Su Yapıları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1521752 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARA
Koordinator E-mail mkara selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Mehmet KARA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Su iletim ve dağıtım sistemlerinin nasıl tasarlanacağını öğrencilere öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
15 45 0 0 0 0 40
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
( x ) Sözel Anlatım ( x ) Örnek Olay ( x ) Tartışma ( x ) Laboratuvar ( x ) Problem Çözme ( x ) Proje
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Su Temini İçin Gerekli Yapılar ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995., * Sulama Suyu İletim Dağıtım Yapıları-S.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları-Prof. Dr. Mehmet KARA, ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996.
2 Yeraltı Su Yapıları Kaptajlar, Galeriler, Kuyular ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995., * Sulama Suyu İletim Dağıtım Yapıları-S.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları-Prof. Dr. Mehmet KARA, ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996.
3 Yüzey Suyu Biriktirme Yapıları, Baraj ve Göletler ? Kara, M. Sulama Suyu İletim Dağıtım Yapıları-S.Ü.Zir. Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
4 Baraj ve Göletlerin Çeşitleri, Elemanları, Yer Seçimi ? Kara, M. Sulama Suyu İletim Dağıtım Yapıları-S.Ü.Zir. Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
5 Kapasite Hesapları, Yapımı ? Kara, M. Sulama Suyu İletim Dağıtım Yapıları-S.Ü.Zir. Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
6 Su Saptırma ve Kabartma Yapıları, Regülatörler Elemanları, Yer Seçimi ? Kara, M. Sulama Suyu İletim Dağıtım Yapıları-S.Ü.Zir. Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
7 Projelendirme, Kabartma Miktarı Hesabı ? Kara, M. Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Yapıları-S.Ü.Zir. Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
8 Ara sınav
9 Su İletim Yapıları, Kanallar ? Kara, M. Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Yapıları-S.Ü.Zir. Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
10 Kanal Güzergâh Tayini ? Kara, M. Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Yapıları-S.Ü.Zir. Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
11 Kanaletler Kanalet Elemanları ? Kara, M. Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Yapıları-S.Ü.Zir. Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
12 Kanalet Güzergâh Tayini ? Kara, M. Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Yapıları - S.Ü. Ziraat Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
13 Boru İle Su İletim ve Dağıtımı ? Kara, M. Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Yapıları - S.Ü. Ziraat Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
14 Su İletiminde Emniyet Yapıları, Geçiş Yapıları, Geçit Yapıları ? Kara, M. Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Yapıları - S.Ü. Ziraat Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
15 Su Dağıtım Yapıları Prizler, Priz Çeşitleri, Prizlerin Projelendirilmesi, Vanalar, Arklar ? Kara, M. Sulama Suyu İletim ve Dağıtım Yapıları - S.Ü. Ziraat Fak. Yayınları ? Yıldırım, O., Sulama Sistemleri II. Ankara Ü. Z. F. Yayın No: 1449, Ankara, 1996. ? Gemalmaz, E. ve A. Hanay., Toprak-su Yapıları, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayınları No: 181. Erzurum, 1995.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 4 5
Arazi Çalışmaları : 3 5
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Matematik, Fen, Mühendislik bilgilerini Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği alanına uygular. 4
D.Ö.Ç. 2 Tarımsal yapı sistemlerini tasarlar, uygular ve kalite parametrelerini ölçebilme yeteneği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 3 Sulama ve Drenaj sistemlerini planlar ve uygular. 4
D.Ö.Ç. 4 Toprak su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesine yönelik çevreye duyarlı bütüncül ve analitik düşünce yeteneği kazanır. 4
D.Ö.Ç. 5 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern araçları ve teknikleri kullanır, Mesleki alanda personel yönetimi, işletmecilik, satış ve pazarlama konularında, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 6 Tarımsal Yapılar ve Sulama problemlerini çözmede özgüven ve girişimcilik yeteneğini kazanır. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20