ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   SULAMA SİSTEMLERİNİN PLANLANMASI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1521751 2 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Acar
Koordinator E-mail biacar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ramazan Topak
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dr. Duran Yavuz
Dersin Amacı Öğrenciler, özellikle yüzey ve basınçlı sulama yöntemlerini planlama ve uygulama konusunda detaylı olarak bilgilendirilecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 20 0 10 0 0 60
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel Anlatım, Örnek Olay, Bilgisayar Destekli, Tartışma, Laboratuar, Problem Çözme ve Proje.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Salma Sulama Sistemlerinin Planlanması Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara
2 Toprağın Su Alma Özelliklerinin Belirlenmesi Kara, M.2005. Sulama Ve Sulama Tesisleri. S.Ü. Ziraat Fak. Tar. Yapılar ve Sul Böl. Konya, 268 s.
3 Tava Sulama Sistemlerinin Tasarımı Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
4 Uzun Sulama Sistemi Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
5 Uzun Tava Sulama Sistemlerinin Tasarımı Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
6 Karık Sulama Sistemi Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
7 Karık Sulama Sistemlerinin Tasarımı Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
8 Ara sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
9 Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması ile İlgili Örnek Uygulamalar Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
10 Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
11 Bireysel Yağmurlama Sistemlerinin Tasarımı Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
12 Toplu Yağmurlama Sistemlerinin Tasarımı Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
13 Damla Sulama Sisteminin Planlanması Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
14 Damla Sulama Sisteminin Planlanması Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
15 Damla Sulama Sistemi Planlama Şekilleri Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1565, Ders Kitabı: 518, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 7
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 4 8
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Matematik ve fizik bilgilerini Sulama mühendisliği alanında kullanma becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 2 Sulamanın önemini kavrar ve sağlıklı bir sulama sistem planlaması yapar 4
D.Ö.Ç. 3 Tarım alanlarında sulama ile ilgili sorunları tespit eder ve natif çözüm geliştirir 4
D.Ö.Ç. 4 Sulama mühendisliği alanında modern bilgi teknolojilerini kullanır 4
D.Ö.Ç. 5 Sulama projelerinin tasarımında harita veya kroki kullanır ve üzerinde sistem tasarımı yapar 4
D.Ö.Ç. 6 Sulama sistemlerinin tasarımını ile ilgili ortak projeler yürütür 4
D.Ö.Ç. 7 Tarımda su yönetimi konusunda natif projeler geliştirir 4
D.Ö.Ç. 8 Sulama projelerinin uygulanmasında yapılmış projeleri kontrol eder ve rapor hazırlar 4
D.Ö.Ç. 9 Kurak ve yarı-kurak alanlar için yeni sulama modelleri geliştirir 4
D.Ö.Ç. 10 Sürdürülebilir tarım tekniklerinin uygulamasına yönelik bilgi ve donanım kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20