ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Peyzaj Mimarlığı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1521659 2 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Nurgül ARISOY
Koordinator E-mail nurgul selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Nurgül ARISOY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığının temel kavramları ve Peyzaj Mimarlığı mesleğinin diğer bilim, sanat ve mimarlık alanlarıyla ilişkisini öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 40 0 0 60 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel Anlatım, Örnek Olay
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin kapsamı, önemi, işleyiş yöntemi ve gerekleri Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
2 Peyzaj tanımı ve peyzaj sınıflandırması Doğal ve Kültürel Peyzaj Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
3 Peyzaj Mimarlığı ve Peyzaj Mimarı tanımı, görevi ve faaliyetlerinin örneklerle anlatılması Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
4 Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin bireysel ve disiplinler arası çalışmalar kapsamında tanıtılması Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
5 Peyzaj Mimarlığının tarihi:ilk bahçeler Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
6 Peyzaj Mimarlığının tarihi:Rönesans bahçeleri Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
7 Peyzaj Mimarlığının tarihi:Ortaçağ bahçeleri Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
8 Ara sınav ve değerlendirilmesi
9 Peyzaj Mimarlığının tarihi:İslam bahçeleri Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
10 Peyzaj Mimarlığının tarihi: Uzakdoğu bahçeleri Peyzaj Mimarlığının tarihi: Uzakdoğu bahçeleri
11 Peyzaj Tasarım Süreci Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
12 Peyzaj Planlama Süreci Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
13 Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı arasındaki farklar, planlama ve tasarım alanlarının ve içeriklerinin tanıtılması Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
14 Planlama ve tasarım örneklerinin gösterilmesi Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
15 Koruma, onarım ve yönetim faaliyetlerinin örneklerle sunulması Gültekin, E., 1991. Bahçe ve Sanatı Tarihi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No:94, Adana Nurlu E., Erdem Ü. 1994. Peyzaj Sanatı Tarihi. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir. ISBN: 975- 483-275-7 Laurie. M.1976.An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London, 206 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 13 10
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 13 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 13 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 17
Final : 1 18
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Peyzaj Mimarlığının kapsamı, içeriği ve tarihi hakkında genel bir bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Peyzaj Mimarlığı süreci ve vizyonunu bilir. 3
D.Ö.Ç. 3 Peyzaj Mimarlığı güncel konuları hakkında fikir sahibi olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20