ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Arazi Toplulaştırma
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1521652 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilal ACAR
Koordinator E-mail biacar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dr. Duran YAVUZ
Dersin Amacı Öğrenciler, tarımsal üretimin artırılması için küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş arazilerin en uygun şekilde birleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
15 35 0 5 0 5 40
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Örnek olay, Bilgisayar Destek
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Arazi toplulaştırmasının tanımı ve kapsamı Avcı, M. ve Aşık, Ş. 1999. Arazi Toplulaştırması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Notları: 60/1, İzmir.
2 Türkiye' de tarım işletmelerinin yapısal durumu Avcı, M. ve Aşık, Ş. 1999. Arazi Toplulaştırması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Notları: 60/1, İzmir.
3 Arazi parçalanmasının olumsuz etkileri Kara, M. 1980. Arazi Toplulaştırması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 111, Yer Bilimleri Fakültesi Yayın No: 29, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotoğrometri Bölümü, Trabzon. 118 s.
4 Arazi toplulaştırmasının yasal mevzuatı Parlak, Z. 1010. Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak `Arazi Toplulaştırması'. 162 s.
5 Arazi toplulaştırma yöntemleri Kara, M. 1980. Arazi Toplulaştırması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 111, Yer Bilimleri Fakültesi Yayın No: 29, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotoğrometri Bölümü, Trabzon. 118 s.
6 Arazi toplulaştırmasında planlama işlemi Kara, M. 1980. Arazi Toplulaştırması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 111, Yer Bilimleri Fakültesi Yayın No: 29, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotoğrometri Bölümü, Trabzon. 118 s.
7 Arazi toplulaştırmasında ön etüt ve gerekli verilerin toplanması Avcı, M. ve Aşık, Ş. 1999. Arazi Toplulaştırması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Notları: 60/1, İzmir.
8 Ara sınav ve sonuçların değerlendirilmesi
9 Blokların planlanması Kara, M. 1980. Arazi Toplulaştırması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 111, Yer Bilimleri Fakültesi Yayın No: 29, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotoğrometri Bölümü, Trabzon. 118 s.
10 Blokların planlanması Kara, M. 1980. Arazi Toplulaştırması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 111, Yer Bilimleri Fakültesi Yayın No: 29, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotoğrometri Bölümü, Trabzon. 118 s.
11 Toplulaştırma yapılan alana sulama ve drenaj kanallarının yerleştirilmesi Avcı, M. ve Aşık, Ş. 1999. Arazi Toplulaştırması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Notları: 60/1, İzmir.
12 Toplulaştırma yapılan alana tarımsal yolların uygulaması Parlak, Z. 1010. Yaşanabilir Bir Kırsal Oluşturmak `Arazi Toplulaştırması'. 162 s.
13 Blok ve parselasyon işlemlerinde bilgisayar kullanımı Bilgisayar
14 Arazi toplulaştırmasında derecelendirme işleminin yapılması Avcı, M. ve Aşık, Ş. 1999. Arazi Toplulaştırması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Notları: 60/1, İzmir.
15 Arazi Toplulaşrma Öğrenci Grup Uygulamaları Kara, M. 1980. Arazi Toplulaştırması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 111, Yer Bilimleri Fakültesi Yayın No: 29, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotoğrometri Bölümü, Trabzon. 118 s.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 4 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 5
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Arazi toplulaştırma tekliklerini tasarlar ve uygular 4
D.Ö.Ç. 2 Arazi toplulaştırmasının üretime etkini açıklar ve örnekler verir 4
D.Ö.Ç. 3 Arazi toplulaştırmada sulama ve drenaj kanallarının aplikasyonunu yapar 4
D.Ö.Ç. 4 Arazi toplulaştırma tüzüğünü anlar ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 5 Toplulaştırma öncesi ön etüt raporu hazırlar 4
D.Ö.Ç. 6 Arazi toplulaştırmada bilgisayar destekli blok ve parselasyon işlemleri yapar 4
D.Ö.Ç. 7 Toplulaştırma planlarına yol şebekesini çizer 4
D.Ö.Ç. 8 Toplulaştırmada işleminde arazi derecelendirmesi yapar 4
D.Ö.Ç. 9 Matematik ve Temel mühendislik bilgilerini kullanır 4
D.Ö.Ç. 10 Tarım işletmelerinde arazi parçalanmasının nedenlerini açıklar 4
D.Ö.Ç. 11 Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki toplulaştırma uygulamalarını karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 12 Arazi toplulaştırmada natif projeler üretir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20