ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Sulama
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1521651 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Koordinator E-mail rtopak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Bilal ACAR
Dersin Amacı Sulamanın amaç ve önemi ile sulamanın temel prensiplerini ve sulamanın uygulama esaslarını öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
25 30 0 5 0 5 35
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım,bilgisayar destekli, tartışma, problem çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tarımsal kuraklık ve sulamanın gerekliliği, tanım ve amacı meteoroloji (Prof. Dr. Süer ANAÇ), Tarımsal Meteoroloji (Prof. Dr. Mehmet KARA)
2 Toprak-su-atmosfer ilişkileri ve toprak suyunun ifade şeeri (ağırlık %'si, hacim %si, eş değer derinlik vs) Sulama (Prof. Dr. Yetkin GÜNGÖR ve arkadaşları) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet KARA)
3 Sulama açısından toprak nem karakteristikleri ve konuya ilişkin temel hesaplamalar Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
4 Toprak nem değerlerine bağlı temel sulama bilgisi hesaplamaları Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
5 Toprak neminin ölçülmesi yöntem ve araçları Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör ve arkadaşları )
6 Bitki su ilişkileri Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
7 Bitki su tüketimi, etkili faktörler ve su tüketiminin ölçülmesi ve tahmin edilmesi Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
8 Ara sınav ve değerlendirmesi
9 Kap buharlaşması yöntemine göre su tüketimi hesabı Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
10 Blaney-Criddle yöntemine göre aylık su tüketiminin hesaplanması Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
11 Sulamada su kayıpları ve randıman Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
12 Sulama şebekeleri, tipleri ve genel özellikleri Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
13 Sulama yöntemleri ve yöntem seçiminde etkili faktörler Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
14 Salma sulama yöntemleri Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
15 Basınçlı sulama yöntemleri Sulama (Prof. Dr. Yetkin Güngör, ) Sulama ve sulama tesisleri (Prof. Dr. Mehmet Kara)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kuraklık olgusunu analiz eder, tarımsal kuraklığın sonucu olan sulamanın gerekliliğini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 2 Toprak-su ilişkilerini ve sulama açısından toprak nem karakteristiklerini açıklar, sulama suyu hesaplarını yapar. 4
D.Ö.Ç. 3 Toprak nemini izleme ekipmanlarını kullanır ve toprak nemini ölçer. 3
D.Ö.Ç. 4 Bitki su tüketimini belirleme yöntemlerini uygulama kolaylığı açısından karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 5 Blaney-criddle ve kap buharlaşması yöntemleriyle bitki su tüketimini hesaplar ve bitki sulama suyu ihtiyacını kestirir. 3
D.Ö.Ç. 6 Sulama randımanını açıklar ve sulama suyu kayıplarını analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 7 Salma sulama yöntemlerini açıklar ve sınıflandırarak kıyaslar. 4
D.Ö.Ç. 8 Yağmurlama sulama yöntemini açıklar ve farklı açılardan karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 9 Damla sulama yöntemini her yönüyle açıklar ve tartışır. 3
D.Ö.Ç. 10 Bir tarla parseline uygun sulama yöntemini seçer. 3
D.Ö.Ç. 11 Sulama şebekelerini (tesislerini), temel yapı elemanlarını ve görevlerini açıklar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20