ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Genel Kuraklık Bilgisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1521558 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Koordinator E-mail rtopak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ramazan TOPAK , Doç. Dr. Bilal ACAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sonuçları itibari ile çevreyi ve insanlığı doğrudan etkileyen kuraklık olgusu ve kuraklığın tarıma ve su kaynaklarına etkileri ile alınması gerekli önlemler konusunda öğrencilerin donatılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 10 15 0 0 5 40
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım,Bilgisayar destekli sunum, Örnek olay,Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kuraklık kavramı ve kuraklık olgusu Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
2 Kuraklık-çevre etkileşimi ve kuraklık göstergeleri Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
3 Dünyada kuraklık Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
4 Türkiyenin kuraklık yönünden değerlendirilmesi Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
5 Kuraklık tipleri ve genel özellikleri Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
6 Tarımsal kuraklığın tarıma olumsuz etkileri ve azaltılmasına yönelik tedbirler. Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
7 Hidrolojik kuraklığın oluşumu ve tarıma olumsuz etkileri ve azaltılma çareleri Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
8 Arasınav ve değerlendirme
9 Tarımsal kurak alanlarda toprak, bitki ve su yönetimi Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
10 Tarımsal kurak alanlarda toprak,bitki ve su yönetimi Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
11 Meteorolojik kuraklık-tarım ilişkileri Ders notları
12 Tarımsal kuraklığın azaltılmasında kısa, orta ve uzun vadede yapılacak planlama ve uygulamalar Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
13 Küresel ısınma olgusu ve nedenleri Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
14 Küresel ısınma- kuraklık ilişkisi Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
15 Tarımsal kurak alanlarda mera yönetimi Ders notları (Prof.Dr. Ramazan Topak)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 5
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 15
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Konuya ilişkin temel mühendislik bilgilerini kullanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Kuraklık olgusunu ve çevre ile ilişkilerini açıklar 4
D.Ö.Ç. 3 Kuraklık olgusuna insan faaliyetlerinin etkilerini açıklar 4
D.Ö.Ç. 4 Dünya üzerindeki kurak ve yarı kurak alanların dağılışı hakkında genel değerlendirme yapar. 4
D.Ö.Ç. 5 Türkiyeyi kuraklık açısından değerlendirir ve gelecek için uygulanabilir çözümler üretir. 3
D.Ö.Ç. 6 Tarımsal kuraklığı bilir ve etkilerinin azaltılmasına yönelik öneriler geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 7 Hidrolojik Kuraklığı bilir veoluşumunda insan etkilerinin önlenmesine yönelik tedbirler geliştirir. 3
D.Ö.Ç. 8 Meteorolojik kuraklık ve etkilerini analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 9 Küresel ısınma-kuraklık ilişkilerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 10 Tarımsal kurak alanlarda bitki ve su yönetimi konusunda uygulanabilir planlamalar yapar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20