ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Çevre Etki Değerlendirme
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1521557 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Ayşen Akay
Koordinator E-mail aakay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı ÇED Yönetmeliğince belirlenen tesisler için Çevresel Etki Değerlendirme Raporları hazırlama yeterliğinin kazandırılması. ÇED Raporlarının hazırlanması esnasında takip edilmesi gereken teknik ve idari adımlar konusunda gerekli bilginin sağlanması. Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler konusunda genel bilginin kazandırılması, yönetmeliklerin inceleme. ÇED için gerekli dokümanların temin edilmesi konusunda araştırma yeteneğinin geliştirilmesi. Faaliyetleri çevresel etkilerine göre değerlendirmek konusunda sistematik ve çok disiplinli bir ekip çalışması anlayışının kazandırılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 50 0 0 0 0 30
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
( x ) Sözel Anlatım,(x) Örnek Olay, (x ) Proje hazırlama ve inceleme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 ÇED nedir? Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
2 ÇEDin tarihçesi Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
3 Uluslararası alanda ÇEDin gelişimi Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
4 ÇEDin amacı ve içeriği Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
5 ÇED in aşamaları Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
6 ÇEDin aşamaları Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
7 Çevresel etki değerlendirmesinin kullanım alanları Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
8 Çevresel etki değerlendirmesi yöntemleri Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
9 ÇED ile ilgili örnek çalışmaların incelenmesi Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
10 Ara sınav
11 ÇED ile ilgili örnek çalışma hazırlanması Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
12 ÇED ile ilgili örnek çalışma hazırlanması Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
13 ÇED ile ilgili farklı konularda rapor hazırlanması Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
14 ÇED ile ilgili farklı konularda rapor hazırlanması Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
15 Türkiyede ÇED uygulamaları ile ilgili durum değerlendirmesi Çevresel Etki Değerlendirme(Prof.Dr.Muzaffer Yücel) Baki kitabevi,2001,Adana
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 1 40
Final   1 60 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 1 10
Projeler : 1 10
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 ÇED yönetmeliğini bilir 3
D.Ö.Ç. 2 ÇED raporlarını hazırlar 3
D.Ö.Ç. 3 ÇED raporlarını inceler 3
D.Ö.Ç. 4 ÇED raporlarını yorumlar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20