ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Hidrolik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1521551 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Koordinator E-mail rtopak selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Ramazan TOPAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Bilal ACAR
Dersin Amacı Hidrolik ilminin esasları ve hidroliğin ziraat Mühendisliği alanına uygulamalarını öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
25 45 0 5 0 0 25
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel anlatım, Bilgisayar destekli, Tartışma, problem çözme,örnek olay
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Akışkanlar mekaniği ve hidrolik ile ilgili kavramlar ve hidroliğin kapsamı, ziraat mühendisliği ile ilişkileri Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
2 Sıvıların özellikleri, hidrostatik kavramı Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji ( )
3 Hidrostatik kuvvet ve suya batık düzlemsel yüzeylere etkiyen hidrostatik kuvvetlerin hesabı Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
4 Akış ortamlarında gerçekleşen akış türleri, debi ve süreklilik denklemleri Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji ( )
5 Sıvılarda enerji ve enerji denkleminin elde edilmesi, örnek çözümler Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
6 Akış ortamlarında sürtünme kavramı ve sürtünmenin analizi Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
7 Akış ortamlarında hidrolik yük kaybı ve meydana geliş mekanizması Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
8 Arasınav ve değerlendirmesi
9 Yük kayıp çetvelleri kullanılarak borulu akış sistemlerinin boyutlandırılması Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
10 Boru akımları için hidrolik yük kayıplarının teorik olarak hesaplanması Hidrolik, ders notları, hidrolik ve hidroloji
11 Açık kanallar, çeşitleri, akış özellikleri, kanal en kesitleri ve en kesit elemanları Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
12 Kanal en kesit elemanlarının (hidrolik ve akımla ilgili) boyutlandırılması Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
13 Kanal en kesit elemanlarının (hidrolik ve akımla ilgili) boyutlandırılması Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
14 Hidrolik yönden uygun kanal kesitinin analiz edilmesi Hidrolik (Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ) Ders Notları (Prof. Dr. Ramazan TOPAK) Hidrolik ve Hidroloji
15 Açık kanal planlamasına ilişkin örnek problemler ders notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hidrolik ilmini ve ziraat mühendisliği alanındaki uygulamalarını açıklar. 3
D.Ö.Ç. 2 sıvıların oluşturduğu basıncı açıklar ve örnekler verir, 4
D.Ö.Ç. 3 Durgun sıvıların oluşturduğu farklı yönlerdeki hidrostatik basınç kuvvetini açıklar ve gerekli hesaplamaları yapar, 4
D.Ö.Ç. 4 Akış türleri, süreklilik denklemi ve sıvıların enerji denklemini analiz eder ve enerji denklemini problem çözümünde kullanır 4
D.Ö.Ç. 5 Akış ortamlarında gerçekleşen sürtünme olayını açıklar ve hidrolik yük kayıplarını teorik olarak hesaplar 4
D.Ö.Ç. 6 Borulu akış ortamları için boru çaplarını secer ve gerekli hesapları yapar. 4
D.Ö.Ç. 7 Kanalları ve kanal akımlarını açıklar, farklı kanal kesitlerini uygunluk yönünden kıyaslar. 4
D.Ö.Ç. 8 Kanal ve boru akımlarını karşılaştırır. 3
D.Ö.Ç. 9 Bilinen bir debi değeri için uygun olan kanalın en-kesit elemanlarını boyutlandırır. 4
D.Ö.Ç. 10 Akış halindeki bir yatağın debisini ölçer ve hesaplar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20