ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   BİTKİ FİZYOLOJİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1521457 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY
Koordinator E-mail eatalay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Emine ATALAY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Derse katılan öğrencilerin bitki fizyolojisine ait teorik bilgileri tarlaya uygulayacak teknik beceri ve donanımı sahip olmalarını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 0 0 0 0 50
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel Anlatım,Örnek Olay,Bilgisayar Destekli,Tartışma,Laboratuar, Proje
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bitki kökleri Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
2 Kök fonksiyonları, sistemleri ve kökün yapısı Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
3 Kök gelişmesine etki eden faktörler Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
4 Bitkilerin su alımı Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
5 Bitkilerde su ve mineral maddelerin alımı ve taşınmaları ile ilgili fizyolojik olaylar Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
6 Bitkilerin besin maddeleri alımı Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
7 Bitkilerde besin maddesi alımını etkileyen faktörler Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
8 Vize haftası
9 Bitkilerde suyun, besin elementlerinin ve organik bileşiklerin taşınması Transprasyon Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
10 Fotosentez Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
11 Fotosenteze etki eden faktörler Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
12 Solunum Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
13 Solunum ve fotosentezin karşılaştırılması Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
14 Bitki büyüme düzenleyicileri Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
15 Bitkilerde suyun, besin elementlerinin ve organik bileşiklerin taşınması Transprasyon Sade, B. 2000. Bitki Fizyolojisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 133, Ders Kitabı: 29. Konya.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 62
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Fizyolojinin multidisipliner bir bilim olduğu, anatomi, morfoloji, biyokimya, biyoloji gibi birçok bilim dalı ile ilişkili olduğu bilincini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Bitki fizyolojisi konularında deneme yapar, sonuçları yorumlar ve değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 3 Bitki fizyolojisinin temel kurallarını açıklayabilir ve konu ile ilgili temel yeterlilik kazanır. 3
D.Ö.Ç. 4 Bir bitkide hücre, doku ve organ gibi organizasyonların görevlerini ve nasıl bir arada çalışarak organizmayı oluşturduklarını analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Bitki fizyolojisi alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır. 3
D.Ö.Ç. 6 Sağlıklı bitki büyüme ve gelişimi ile yüksek ve kaliteli üretim arasındaki bağlantıyı kavrar. 3
D.Ö.Ç. 7 Bitkilerdeki temel fizyolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olur, bu bilgileri yorumlayarak bitkilerde ortaya çıkan problemleri tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 8 Bitkisel üretim için gerekli yetiştirme koşullarının gerekçesini anlar ve yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 9 Bitki fizyolojisi ile ilgili araştırma yapabilir ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilir. 3
D.Ö.Ç. 10 Kaynak araştırması yapabilme ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi edinir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20