ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   Statik ve Mukavemet
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1521451 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilal ACAR
Koordinator E-mail biacar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Duran YAVUZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin davranışlarını, yük altındaki tarımsal yapıların analizini ve tasarımını öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 40 0 5 0 0 15
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Deney, Örnek olay, Proje,Bilgisayar Destekli, Laboratuar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Statik ve Statiğin Temel İlkeleri J.L. Meriam and L.G. Kraige, Statics, John Wiley & Sons Inc., New York, 1998
2 Vektörler Tekinel, O., Kumova, Y., ve Tekinsoy, M.A., 1987. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Notları No.25, Adana.
3 Bir Kuvvetin Bileşenlerine Ayrılması Omurtag, M.H. 2010. Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet, 4. Baskı. ISBN 978 -9944-77-188-7.
4 Bir Noktada Kesişen Düzlem Kuvvetlerin Dengesi Omurtag, M.H. 2010. Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet, 4. Baskı. ISBN 978 -9944-77-188-7.
5 Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti, Varignon Teoremi Omurtag, M.H. 2010. Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet, 4. Baskı. ISBN 978 -9944-77-188-7.
6 Düzlemde Kafes Sistemleri: Düğüm Noktaları Metodu Yahnioğlu, H. (2013). Statik ve Mukavemet (Statics and Strenght of Materials). Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Notları.
7 Sürtünme ve Sürtünme Kanunları Omurtag, M.H. 2010. Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet, 4. Baskı. ISBN 978 -9944-77-188-7.
8 Ara sınavı ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
9 Mukavemetin Konusu ve Amacı M. Bakioglu Cisimlerin Mukavemeti, Beta Yayınevi, 2001 J.L. Meriam and L.G. Kraige, Statics, John Wiley & Sons Inc., New York, 1998
10 İç Kuvvet, İç Kuvvet Bileşenleri, Kesit Tesirleri (Zorları) Omurtag, M.H. 2010. Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet, 4. Baskı. ISBN 978 -9944-77-188-7.
11 Gerilme Yahnioğlu, H. (2013). Statik ve Mukavemet (Statics and Strenght of Materials). Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Notları.
12 Şekil Değiştirme Yahnioğlu, H. (2013). Statik ve Mukavemet (Statics and Strenght of Materials). Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Notları.
13 Gerilme ? Şekil Değiştirme Bağıntıları Omurtag, M.H. 2010. Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet, 4. Baskı. ISBN 978 -9944-77-188-7.
14 Örnek problem Çözümleri Omurtag, M.H. 2010. Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet, 4. Baskı. ISBN 978 -9944-77-188-7.
15 Örnek Problem Çözümleri Statik ve Mukavemet Ders Notları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, 1987, Adana.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 8
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 2 5
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 7
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Tarımsal yapılardaki mevcut yükleri inceler ve değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 2 Tarımsal yapıların statik tasarımını yapar ve uygular 4
D.Ö.Ç. 3 Ulusal ve Uluslararası düzeyde tarımsal yapılarda sistem tasarımı yapar ve karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 4 Matematik ve fizik (mekanik) bilgilerini mühendisliği alanında kullanma becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 5 Tarımsal yapıların bilgisayar ortamında plan çizimlerini yapar ve analiz eder 4
D.Ö.Ç. 6 Tarımsal yapıları denetler ve natif projeler üretir 4
D.Ö.Ç. 7 Tarımsal yapılarda statik ve mukavemet'i deneysel olarak izah eder ve problem çözümleri yapar 4
D.Ö.Ç. 8 Zirai yapıların fizibilite raporunu hazırlar 4
D.Ö.Ç. 9 Tarımsal yapılarda statik ve mukavemet konularında sunum yapar ve rapor hazırlar 4
D.Ö.Ç. 10 Tarımsal yapıları projelendirir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20