ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   İstatistik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 1521351 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail KESKİN
Koordinator E-mail ikeskin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Fatma İLHAN , Prof. Dr. İsmail KESKİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel İstatistik Metotlarını öğretmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 20 0 20 0 10 30
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözel Anlatım, Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., 1993. İstatistik Metodları. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1291, Ders Kitabı: 369, Ankara., Kesici, T. ve Kocabaş, Z., 2007. Biyoistatistik, Ankara Üniv. Eczacılık Fakültesi Yayın No: 94, Ankara.
2 Veriler Kesici, T. ve Kocabaş, Z., 2007. Biyoistatistik, Ankara Üniv. Eczacılık Fakültesi Yayın No: 94, Ankara.
3 Tanıtıcı İstatistikler: Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Ortanca Değer, Tepe Değeri) Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
4 Tanıtıcı İstatistikler: Değişim Ölçüleri (Değişim Genişliği, Varyans, Standart Sapma, Varyasyon Katsayısı) Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
5 Korelasyon ve Regresyon Katsayıları Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., 1993. İstatistik Metodları. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1291, Ders Kitabı: 369, Ankara. 2) Kesici, T. ve Kocabaş, Z., 2007. Biyoistatistik, Ankara Üniv. Eczacılık Fakültesi Yayın No: 94, Ankara.
6 Klasik Populasyonlar ve Dağılımları (Binomiyal Dağılım, Poisson Dağılımı, Normal Dağılım) Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
7 Hipotez Kontrolleri Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
8 Örnekleme Dağılımları Kesici, T. ve Kocabaş, Z., 2007. Biyoistatistik, Ankara Üniv. Eczacılık Fakültesi Yayın No: 94, Ankara.
9 Z Kontrolleri Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., 1993. İstatistik Metodları. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1291, Ders Kitabı: 369, Ankara. 2) Kesici, T. ve Kocabaş, Z., 2007. Biyoistatistik, Ankara Üniv. Eczacılık Fakültesi Yayın No: 94, Ankara.
10 Ara Sınav
11 t Kontrolleri Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
12 Ki-Kare Kontrolleri Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
13 Güven Aralığı Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
14 Örnekleme ve Örnekleme Metotları Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
15 Uygulama Kocabaş, Z., Özkan, M.M., Başpınar, E., 2013. Temel Biyometri, Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1606, Ders Kitabı: 558, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İstatistik ile ilgili temel kavramları öğrenme, bilme ve uygulama becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 Verileri özetleme ve sunma becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Test dağılımlarını tanıma ve uygulama becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Verilerin analizi ve sonuçların yorumlanması becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20