ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   İNGİLİZCE-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1521255 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Bünyamin AKSOY
Koordinator E-mail bunax selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Bunyamin Aksoy
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amac? o?rencinin somut ihtiyaclar?n? kars?layabilmek icin ihtiyac duyaca?? gunluk ?ngilizce ifadeleri ve en temel yap?lar? anlay?p kullanabilme becerisini kazand?rmakt?r. O?rencilerin universite d?s?ndaki ortamlarda da konusma, anlama, dinleme ve okuma becerilerini basit seviyede kullanabilmeleri icin onlar? gerekli seviyeye getirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Possessive adjectives
2 Possessives
3 Verb + ing: like/hate/love
4 Adjectives: common and demonstrative
5 How much/how many and very common uncountable nouns
6 Prepositions of place
7 Prepositions, common
8 Adverbs of frequency
9 Comparatives and superlatives
10 Ara S?nav
11 Intensifiers - very basic
12 Going to
13 Id like
14 Reading Comprehension Skills
15 Revision
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 4 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 9
Final : 1 9
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 3. Net bir ?ngilizceyle konusuldu?unda diyalog kurar. 2
D.Ö.Ç. 2 2. Yasad??? yer, tan?d??? insanlar, sahip oldu?u nesneler ve esyalar hakk?nda soru sorup cevaplar. 2
D.Ö.Ç. 3 5. O?renciler, bolum ile alakal? akademik arast?rmalar? icin ?ngilizce altyap? olustururlar. 2
D.Ö.Ç. 4 1. Kendini ve di?erlerini tan?t?r. 2
D.Ö.Ç. 5 4. O?renciler, uluslararas? e?itim projelerine kat?labilmeleri icin gerekli olan minimum seviyede ?ngilizce o?renirler. 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20