ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Dersin Adı   MATEMATİK I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1521152 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe Dilek MADEN
Koordinator E-mail aysedilekmaden selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Ayşe Dilek MADEN , Doç. Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Matematik Bölümü Araştırma Görevlileri
Dersin Amacı Kalkülüsün yöntemlerini, uygulamalarını ve matematiksel düşünme yollarını tanımak kavramları alıştırma ve örneklerle geliştirmek ve teoriyi okunabilir bir lisanla açığa çıkarmak matematiksel fikirleri düşünebilmek ve iletebilmek fiziksel ve matematiksel konular hakkında özellikle türev ve integral üzerine kurgulayarak doğru ve mantıklı bir yolla düşünebilmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1.Anlatım 2.Soru-Cevap 3. Alıştırma ve Uygulama 4. Problem Çözme, 5. Ödev 6. Sınav
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Fonksiyonlar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Fonksiyonları Birleştirmek Grafikleri Kaydırmak ve Ölçeklendirmek, Trigonometrik Fonksiyonlar G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
2 Limitler ve Süreklilik Değişim Oranları ve Eğrilerin Teğetleri, Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları, Limitin Kesin Tanımı ve Tek Taraflı (sağdan ve soldan) Limitler G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
3 Süreklilik, Sonsuzluğu İçeren Limitler Grafiklerin Asimptotlar, Türev Teğetler ve Bir Noktada Türev, Bir Fonksiyon Olarak Türev, Türev Alma Kuralları ve Değişim Oranı Olarak Türev G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
4 Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Zincir Kuralı, Kapalı Fonksiyonlarda Türev, Bağıl Oranlar, Lineerleştirme ve Diferansiyeller, Türev Uygulamaları Fonksiyonların Ekstremum Değerleri G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
5 Ortalama Değer Teoremi, Monoton Fonksiyonlar ve Birinci Türev Testi, Konkavlık ve Eğri Çizimi, Uygulamalı Optimizasyon Problemleri ve Ters Türevler G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
6 İntegral Alan ve Sonlu Toplamlarla Tahminde Bulunmak, Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limitleri, Belirli İntegral, Kalkülüsün Temel Teoremi, Belirsiz İntegraller ve Yerine Koyma Yöntemleri, Değişken Dönüşümü ve Eğriler Arasındaki Alanlar G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
7 Belirli İntegralin Uygulamaları Dik-Kesitler kullanarak (Dilimleyerek) Hacim Bulmak, Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak, Yay Uzunluğu G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
8 Arasınav
9 Dönel Yüzeylerin Alanları, Momentler ve Ağırlık Merkezleri G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
10 Transandant Fonksiyonlar Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, Doğal Logaritma, Üstel Fonksiyonlar ve Üstel Değişim G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
11 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
12 Hiperbolik Fonksiyonlar ve Bağıl Büyüme Oranları, İntegrasyon Teknikleri Kısmi İntegrasyon G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
13 Trigonometrik İntegraller ve Trigonometrik Dönüşümler G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
14 Rasyonel Fonksiyonların Kısmi Kesirlerle İntegrasyonu ve Sayısal İntegrasyon, Genelleştirilmiş İntegraller. G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
15 Belirsizlikler ve LHopital Kuralı G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 8 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Fonksiyon ve bazı özel fonksiyonları tanır. Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder. Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Türev kavramını açıklar. Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır. Türevle ilgili teoremleri yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 3 Belirsiz ifadelerde limit hesaplar. Eğri çizimlerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 4 Belirsiz integral kavramını tanır ve integral alma tekniklerini öğrenir. İntegral alma metotlarını uygular. 4
D.Ö.Ç. 5 Belirli integralin uygulamalarını anlar ve onun problemlerini çözer. 3
D.Ö.Ç. 6 Sayısal integrasyonu öğrenir. Genelleştirilmiş integralleri tanır ve onun özelliklerini yorumlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20