ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. DURAN YAVUZ
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA .
E-Mail :  dyavuz selcuk.edu.tr
Telefon : 3322232978
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Duran Yavuz, Nurcan Yavuz, Musa Seymen, Önder Türkmen, " Evapotranspiration, crop coefficient and seed yield of drip irrigatedpumpkin under semi-arid conditions ", Scientia Horticulturae, 197, , 33-40, 2015,( SCI )
2. Duran Yavuz, Musa Seymen, Nurcan Yavuz, Önder Türkmen, " Effects of irrigation interval and quantity on the yield and quality ofconfectionary pumpkin grown under field conditions ", Agricultural Water Management, 159, , 290-298, 2015,( SCI )
3. Yavuz, D., M. Kara and S. Süheri, " Comparison of different irrigation methods in terms of water use and yield in potato farming ", Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, 1(2), , 1-12, 2012,( Üniversite Dersgisi )
4. Yavuz D., M. Kara and S. Süheri, " The Effects of Different Lateral Spacing and Wetting Percentage on Yield and Water Use for Drip-Irrigated Potato ", 23. International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, , , , 2012,( Konferans )
5. Yavuz, D., S. Süheri and R. Topak, " Determining Energy Consumption of Sprinkler Irrigation in Different Crops at Konya Plain ", Abstract Book from the 4th Annual International Symposium on Agricultural Research, , , 68, 2011,( Konferans )
6. Süheri, S., D.Yavuz and R. Topak, " Determining Yield Response Factor of Sugarbeet in Konya Region ", Abstract Book from the 4th Annual International Symposium on Agricultural Research, , , 62, 2011,( Konferans )
7. Şahin, M., N. Çiftçi, S. Süheri, D. Yavuz and N. Çivicioğlu, " Irrigation Water Management in Arid and Semi-Arid Regions: Sample of Konya ", The 12th Annual Conference on Agricultural Engineering, , , , 2011,( Konferans )
8. Şahin, M., M. Zengin, S. Soylu, S. Süheri ve D. Yavuz , " Konya Ovası'nda Sulu Tarımın Sorunları ve Çözüm Önerileri ", Uluslar arası sürdürülebilir su ve Atık Su Yönetimi Sempozyumu, , , , 2010,( Konferans )
9. Çiftçi, N., B. Acar, M. Şahin, İ.K. Yaylalı and D. Yavuz, " Land and Water Potentials of Turkey and Major Problems in Irrigated Agriculture ", International Conference on Lakes and Nutrient Loads, , , 305-310, 2009,( Konferans )
10. Şahin, M., S. Süheri ve D. Yavuz, " Damla Sulamanın Konya Koşullarında Uygulama Olanakları ", Çumra Sempozyumu, , , 98-104, 2008,( Konferans )
11. Şahin, M., A. M. Yılmaz, S. Süheri ve D. Yavuz, " ?Konya Kent Merkezi Yeşil Alanlarında Mevcut Sulama Durumu ve Su Tasarrufuna Yönelik Öneriler ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, , , 295-300, 2008,( Konferans )
12. Yavuz, D., R. Topak, M. Şahin ve S. Süheri, " Konya ? Çumra Ovası Tarımında Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynakları ile Sulamanın Su ve Enerji Tüketimine Etkisinin Belirlenmesi ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, , , 301-306, 2008,( Konferans )
13. Topak, R., D. Yavuz ve S. Süheri, " Yağmurlama Sulamada Enerji Tüketimi: Yeraltı Su kaynakları ile Sulama Üzerine Bir Çalışma ", Selçuk.Üniv., Ziraat Fakültesi Dergisi,, 22(45), , 83-90, 2008,( Üniversite Dersgisi )
14. Kara, M., R. Topak, M. Şahin, S. Süheri ve D. Yavuz, " Konya Ovasında Sulamada Yeraltı Suyu Tüketimini Azaltma Çareleri ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, , , 51-56, 2008,( Konferans )
15. Süheri, S., R. Topak, M. Şahin ve D. Yavuz, " Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Şeker Pancarı Kök Verimi ve Arıtılmış Şeker Verimine Etkisi ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferans, , , 342-354, 2008,( Konferans )
16. Yavuz, D., R. Topak ve S. Süheri, " Yüzey Su Kaynaklarının Kullanıldığı Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Enerji Kullanımının Belirlenmesi ", Selçuk Üniv., Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(41), , 51-57, 2007,( Üniversite Dersgisi )
17. Süheri, S., R. Topak ve D. Yavuz, " Farklı Sulama Programlarının Şekerpancarı Verimine ve Su Kullanım Randımanına Etkisi ", Selçuk Üniv., Ziraat Fakültesi Dergisi, , 21(43), , 37-45, 2007,( Üniversite Dersgisi )
18. Şahin, M., M. Kara, S. Süheri ve D. Yavuz , " Kentsel Yeşil Alanlarda Sulama Suyu Yönetimi, Konya Kent Örneği ", III. Ulusal Sulama Mühendisliği Sempozyumu, , , 655-667, 2007,( Konferans )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarimsal Yapilar Ve Sulama BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli31/03/200617/01/2011

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
KÜLTÜRTEKNİK PROJE UYGULAMALARI
MESLEK ETİĞİ (SEÇ)
ÖLÇME BİLGİSİ (SEÇ)
PROJE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİĞİ
STAJ-I
SULAMA ŞEBEKELERİNİN PLANLANMASI
TARIMDA MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
TOPRAK SU YAPILARI