ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. SELDA UZAL SEYFİ
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA .
E-Mail :  seldauzal selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232852
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Selçuklu-KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü2001 

  Akademik Yayınlar:
1. Selda UZAL SEYFİ, " Seasonal variation of the lying and standing behavior indexes of dairy cattle at different daily time periods in free-stall housing ", Animal Science Journal, 84, , 708-717, 2013,( SCI )
2. Selda UZAL, " Comparison of the energy efficiency of dairy production farms using different housing systems ", Environmental Progress & Sustainable Energy, 32, , 1202-1208, 2013,( SCI )
3. Selda UZAL SEYFİ, " Hourly and seasonal variations in the area preferences of dairy cows in freestall housing ", Journal of Dairy Science, 96, , 906-917, 2013,( SCI )
4. Selda UZAL SEYFİ, " Daily and seasonal variation of air pollutants and some climatic parameters in freestall and loose dairy cattle houses in Konya, Turkey ", Journal of Food, Agriculture & Environment, 10, , 992-1000, 2012,( SCI )
5. Selda UZAL SEYFİ ve Şükrü DURSUN, " Indoor air quality in loose dairy housing in spring and the effects of gas emission on environmental pollution ", Int. J. of Sustainable Water and Environmental Systems, 3, , 59-64, 2011,( Diğer )
6. Selda UZAL ve Nuh UĞURLU, " The dairy cattle behaviors and time budget and barn area usage in freestall housing ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, , 248-254, 2010,( SCI )
7. Selda UZAL ve Nuh UĞURLU, " The effects of seasons on the time budget and area usage of animals in loose dairy cattle housing ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, , 88-95, 2010,( SCI )
8. Nuh UĞURLU ve Selda UZAL SEYFİ, " The effect of micro structure design on the air speed distribution in the shelter for providing of climatic comfort to the cattle ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, , 169-172, 2010,( SCI )

2009. The model research on constitution of draught freearea for suitable environmental condition in dairy cattle housing. J. Int. Environmental Application & Science, 4(2): 136-145.

 

A12. Uzal, S. and N. Uğurlu. 2008. The effect of climatic condition on area preference of animals in dairy cattle houses. J. Int. Environmental Application & Science, 3 (4): 224-233. (Doktora tezindent�retilmiş yayın)

 

A13.Uzal Seyfi, S. 2015. Seasonal Variation of the Dairy Cattle Behavioral Indexes Using Different Scan Sampling Frequency in Free-Stall Housing. Journal of Medical and Bioengineering , 4(5): 399-406.

 

A14. Aslan. H.and S. Uzal Seyfi, 2015. AlternativeBarn Design Applicable in Different Environmental Condition for Goat Breeding. J. Int. Environmental Application &Science, 10(4): 421-428.

 

A15. Acar B., Uğurlu,N. and  S. Uzal Seyfi, 2013. Production Performance of Caged Layers in Evaporative Cooling And Mechanical Ventilated Housing. Lucrări Ştiinţifice (Seria Agronomie), 56 (1), 71-76.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Uzal Seyfi, S. and L. Seyfi. 2015. Assessment of Base Station Radiation Pollution in Areas of Sheep and Goat Farms in Konya, Turkey. ICEBESE 2015 :17th International Conference on Environmental, Biological, Ecological Sciencesand Engineering, Jan 26-27, 2015, Jeddah, KSA.

B2. Uzal Seyfi, S. and H. Aslan, 2013. Hourly and daily variation of NHof loose goat house in winter, International Conference on Environmental Science and Technology, Abstract Book, 447, June 18-21, 2013, Nevşehir, T�rkiye.

B3. Uzal Seyfi, S. and Ş. Dursun, 2012. Ambient air quality ofsheep houses in konya region, International Conference on Ecosystems (ICE) Abstract Book, 84-85, May 31-June 7, 2012, Tirana, Albania.

B4. Uzal Seyfi, S. and N. Ugurlu, 2011. Natural ventilation forlivestock housing in hot arid region, International Conference on Ecosystems(ICE) Proceedings, 419-427, June 4-6, 2011, Tirana, Albania.

B5. Uzal Seyfi, S. and L. Seyfi, 2011. Electromagnetic pollution inareas of dairy cattle companies in konya-turkey, International Conference on Ecosystems (ICE) Proceedings, 486-489, June 4-6, 2011, Tirana, Albania.

B6.  �ift�i, N., B. Acar and S. Uzal Seyfi,2011. Effect of ırrigation cooperatives on ırrigation and water management problems in turkey, International Conference on Ecosystems (ICE) Abstract Book,68-69, June 4-6, 2011, Tirana, Albania.

B7. Uzal Seyfi, S. and Ş. Dursun, 2010. Ambient air quality of livestock housings during decomposition of manure at hot arid zone. International Engineering Conference on Hot Arid Regions (IECHAR 2010) Proceedings, 185-191, March 1-2, 2010,Al-Ahsa, KSA.

B8. Uzal, S., Uğurlu, N. and S. Dursun, 2010. The effect of gases emission rates in dairy livestock buildings on ındoor air quality and environmental pollution. World Academy of Science, Engineering and Technology 66 2010,637-647, June 28-30, 2010, Paris, Fransa.

B9. Uzal, S. and N. Uğurlu, 2009. Theeffects of seasons on the area usage of animals in freestall dairy cattle barn. International Conference Lakes and Nutrient Loads Alblakes09 Proceedings, 240-245, April 24-26, 2009. Pogradec, Tirana, Albania. (Doktora tezinden t�retilmiş yayın)

B10. Uğurlu, N. and S. Uzal, 2008. S�t sığırlarında alternatif yapı tasarımında canlı konforu ve uygun �evre koşullarının oluşumu (Constitution of Animal Comfort and Suitable Environmental Conditions in Alternative Design of Structures for Dairy Cattle). Blacksea International Environmental Symposium Proceeding, Vol.3, 241-252, August 25-29. Giresun, T�rkiye.

D. Ulusal hakemlidergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Uzal, S.ve N. Uğurlu, 2009. Serbest ve serbest duraklı s�t sığırı barınaklarında sığırların zaman b�t�esi ve barınak alan kullanımları. Sel�uk �niversitesi Ziraat Fak�ltesi Dergisi, (23) 47, 27-37. (Doktora Tezinden t�retilmiştir).

 

D2. Uğurlu, N. ve S. Uzal, 2007. Besi sığırcılığında a�ık sistem mikro yapı tasarımı, S.�. Ziraat Fak�ltesi Dergisi, (21) 43,  61-67.

 

D3. Uğurlu, N. ve S. Uzal, 2007. Besi sığırcılığında sosyal gruplu a�ık sistem mikroyapı tasarımı,  S.�. Ziraat Fak�ltesi Dergisi,  (21) 43,  68-74.

 

D4.Uzal, S. ve N. Uğurlu, 2006. Konya ili merkez il�eleri besi sığırı barınaklarının iklimsel analizi. Sel�uk �niversitesi Ziraat Fak�ltesi Dergisi, 20 (38), 55-63. (Y�ksek Lisans Tezinden t�retilmiştir).

 

D5. Uzal,S. ve N. Uğurlu, 2006. Konya ili merkez il�eleri besi sığırı barınaklarının yapısal analizi. Sel�uk �niversitesi Ziraat Fak�ltesi Dergisi, 20 (40),131-139. (Y�ksek Lisans Tezinden t�retilmiştir).

 

D6. Uğurlu, N. ve S. Uzal, 2004. S�t sığırı barınaklarının tasarımında mevsimsel etkiler,  S.�. Ziraat Fak�ltesi Dergisi,  18 (33), 73-79.

 

D7. Uğurlu, N. ve S. Uzal, 2002. Konya ilinde s�t sığırları i�in serbest duraklıbarınak tasarımında alternatif yaklaşım, S.�. Ziraat Fak�ltesi Dergisi, 16 (30), 49-55.

 

 

E. Ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Uzal, S., Uğurlu, N. ve N. �ift�i, 2012. Serbest sistem s�t sığırı barınaklarında sığırların yaz mevsiminde barınak alanı kullanım yoğunluklarının saatlik değişimi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 977-984,24-25 Mayıs 2012, E.�. Ziraat Fak�ltesi Tarımsal Yapılar ve Sulama B�l�m�,İzmir, T�rkiye.

 

E2. Uzal, S., Uğurlu, N. ve N. �ift�i, 2010. Serbest duraklı s�t sığırı barınaklarında sığırların barınak alan tercihlerinin saatlik değişimleri. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş S�t�� İmam �niversitesi, 521-530, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaraş, T�rkiye.

 

E3. Uzal, S. ve N. Uğurlu, 2007. Sığır davranışları ve barınak tasarımındaki �nemi.  Konya’da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu, 412-420, 25-26 Mayıs, Konya, T�rkiye.

 

E4. Uzal, S., Uğurlu, N.,  Şahin, E. v e M.S. Yılmaz, 2014. Ke�i Ağılında Kış Mevsiminde CO2, CH4, H2S’�n Saatlik ve G�nl�k Değişimleri, 12. Ulusal K�lt�rteknik Sempozyumu, 21 – 23 Mayıs 2014, Tekirdağ,T�rkiye.

 

F. Diğer yayınlar:

F1. Uğurlu, N. ve S. Uzal., 2010. Kırsal Yerleşim ve �iftlik Planlaması,Tarımda K�lt�rteknik, (Edit�rler: M. Kara ve N. �ift�i), pp: 255-268, Sel�uk�niversitesi Basımevi, Konya. (Kitap B�l�m�).

 

F2. Uğurlu, N. ve S. Uzal., 2010. �iftlik Yapıları ve Hayvan Barınakları, Tarımda K�lt�rteknik, (Edit�rler: M. Kara ve N. �ift�i),pp: 269-298, Sel�uk �niversitesi Basımevi, Konya. (Kitap B�l�m�).


  Yönetilen Tezler
1. Hasan ASLAN, " KONYA BÖLGESİ İÇİN ALTERNATİF AĞIL PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2014 - 2015, Tamamlandı
2. Mümün Süslü, " KONYA MERKEZ İLÇELERİ SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE GÜBRE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama , 2010 - 2013, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İNŞAAT MALZEME VE YAPI BİLGİSİ
İNŞAAT TEKNİK RESİMİ
PROJE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİĞİ
SERA PLANLAMA
STATİK VE MUKAVEMET