ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET ŞAHİN
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA .
E-Mail :  mhsahin selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232975
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi1998 

  Akademik Yayınlar:
1. Şahin, M., Çiftçi, N., Süheri, S., Yavuz, D., Çivicioğlu, N, " . Irrigation Water Management in Arid and Semi-Arid Regions?Sample of Konya? ", The 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering ?International Conference in Agricultural Engineering", , , 1, 2011,( Konferans )
2. Çiftçi, N., Acar, B., Şahin, M. , " Agricultural Water Management and Main Irrigation Problems in Turkey. ", The 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering ?International Conference in Agricultural Engineering", , , 1, 2011,( Konferans )
3. Şahin, M., Zengin, M., Soylu S., Süheri, S., Yavuz, D., " Konya Ovasında Sulu Tarımın Sorunları ve Çözüm Önerileri. ", International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, , , 1, 2010,( Konferans )
4. Şahin, M., Güngör, S., " Yeşil Alanlarda Su Tasarrufuna Yönelik Önlemler ve Kurakçıl Peyzaj. ", Konya Ticaret Borsası , 11/29, , 48-55, 2008,( Kurum Dergisi )
5. Çiftçi, N., Acar, B., Şahin, M., Kutlar, İ.Y., Yavuz, D. , " Land and water potentials of Turkey and major problems in irrigated agriculture. ", Internaional Conference on Lakes and Nutrient Loads. , , , 305-310, 2008,( Konferans )
6. Süheri, S., Topak, R., Şahin., M., Yavuz D , " Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Şeker Pancarı Kök Verimi ve Arıtılmış Şeker Verimine Etkisi ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, , , 1, 2008,( Konferans )
7. Şahin, M., Yılmaz, A. M., Süheri, S., Yavuz, D., , " Konya Kent Merkezi Yeşil Alanlarında Mevcut Sulama Durumu ve Su Tasarrufuna Yönelik Öneriler. ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, , , 1, 2008,( Konferans )
8. Yavuz, D., Topak, R., Şahin, M., Süheri, S. , " Konya ? Çumra Ovası Tarımında Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynakları ile Sulamanın Su ve Enerji Tüketimine Etkisinin Belirlenmesi ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, , , 1, 2008,( Konferans )
9. Şahin, M., Süheri, S., Yavuz, D., " Damla Sulamanın Konya Koşullarında Uygulama Olanakları, ", Çumra Sempozyumu, , , 98-104, 2008,( Konferans )
10. Kara,M., Şahin, M., Topak, R., " Kentsel Yeşil Alanlarda Sulama Suyu Yönetimi, Konya Kent Örneği. ", III. Ulusal Sulama Mühendisliği Sempozyumu, , , 555-567 , 2007,( Konferans )
11. Şahin, M., Kara,M., Süheri S., Yavuz,D, " Kentsel Yeşil Alanlarda Sulama Suyu Yönetimi, Konya Kent Örneği. ", III. Ulusal Sulama Mühendisliği Sempozyumu, , , 555-567 , 2007,( Konferans )
12. Yılmaz, A.M., Şahin, M., Acar, B., Erik, H., " Effect of Gypsum on Reclamation of Boron Soils in Konya-Çumra Dedemoğlu Province. ", Pakistan Journal of Biological Sciences , 9 (15), , 2862-2868, 2006,( Diğer )
13. Şahin, M., Kara, M., " Konya İklim Koşullarında Farklı Sulama Uygulamalarının Çim Gelişimine Etkisi ve Su Kısıtına Yönelik Sulama Alternatifleri. ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(39) , , 118-128, 2006,( Üniversite Dersgisi )
14. Şahin, M., Kara, M., " Konya Kent Merkezinde Farklı Sulama Uygulamalarında Çim Su Tüketimi ve Bitki Katsayılarının Belirlenmesi. ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(37) , , 135-145 , 2005,( Üniversite Dersgisi )
15. Kara,M., Şahin, M., Topak, R., " Türkiye'deki Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Bazı Teknik Uygulama Sorunları. ", TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Türkiye'de Arazi Toplulaştırma Sempozyumu, , , , 27-33, 2005,( Konferans )
16. Çakmak, B., Aküzüm,T., Çiftçi, N., Zaimoğlu Z., Acar B., Şahin M., Gökalp Z., " Su Kaynaklarının Geliştirme ve Kullanımı. ", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, , , , 912-211, 2005,( Konferans )
17. Çakmak, B., Aküzüm,T., Çiftçi, N., Zaimoğlu Z., Acar B., Şahin M., Gökalp Z., " Su Kaynaklarının Geliştirme ve Kullanımı. ", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, , , , 912-211, 2005,( Konferans )
18. Çiftçi N., Topak, R., Yılmaz, A.M., Şahin, M., Süheri S., " Konya Ovası Tuzlu-Sodyumlu Topraklarda Jips Uygulaması. ", D.S.İ ve Kültürteknik Derneği, Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, , , 117-131, 2004,( Konferans )
19. Acar, B., Yılmaz, A.M., Şahin, M., Kutlar, İ., " Konya Çumra Çevresinde Yeraltı Sularının Tarımda Kullanımı. ", I. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, , , 49-55, 2004,( Konferans )
20. Çiftçi, N., Kutlar, İ., Şahin, M., Yılmaz, A.M., " Konya Ovasında Su Kaynakları Kullanımı. ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(31) , , 36-40,, 2003,( Üniversite Dersgisi )
21. Topak, R. Acar, B. Kara, M. Çiftçi, N. Şahin, M. , " Çumra ve Çumra Ova Sulama Birlikleri Sulama Şebekelerinde Yeni İşletme Şeklinin Performans Göstergelerine Etkileri. ", 2. Ulusal Sulama Kongresi, Kültürteknik Derneği Bildiriler Kitabı, , , 66-73, 2003,( Konferans )
22. Şahin, M., Oğuz, C., Arısoy, H., Yılmaz, A.M., " Konya İli Çumra İlçesinde Uygulanan Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. ", 2. Ulusal Sulama Kongresi, Kültürteknik Derneği Bildiriler Kitabı, , , 409-417, 2003,( Konferans )
23. Yılmaz, A.M., Şahin, M., Polat, A.T, " Futbol Sahalarının Sulanması ve Drenaj ", S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, , 1, , 64-69, 2002,( Üniversite Dersgisi )
24. Şahin, M., Kara, M., Topak, R., Yılmaz, A.M, " Tuzluluk Sorunu Olan Toplulaştırma Alanlarında Sulama ve Drenajın Arazi Derecelerine Etkisi. ", Kültürteknik Derneği, Bildiriler Kitabı, , , 374-379, , 2002,( Konferans )
25. Şahin, M., Kara, M., " Çumra'daki Bazı Arazi Toplulaştırma Projelerinde Toprak Tuzluluğundan Kaynaklanan Arazi Değerlendirme Sorunları. ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(26), , 51-63, 2001,( Üniversite Dersgisi )
26. Şahin, M., Kara, M., " Konya Çumra'daki Bazı Arazi Toplulaştırma Uygulamaları Hakkında Çiftçi Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(27) , , 93-101, 2001,( Üniversite Dersgisi )
27. Yılmaz, A.M., Çiftçi, N., Şahin, M., Acar, B., , " Konya Ovası Bor'lu Topraklarının Islahı İçin Gerekli Yıkama Suyunun Tespiti. ", 1. Ulusal Sulama Kongresi, 08-11 Kasım 2001, Kültürteknik Derneği, Bildiriler Kitabı , , , 191-195, 2001,( Konferans )


  Yönetilen Tezler
1. Süheyla KARA, " KONYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN MISIR BİTKİSİNDE SU-VERİM İLİŞKİLERİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2008 - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı2013 
Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Müdürü2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Akşehir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.11/06/201529/07/2016
S.Ü. Akşehir Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.01/08/201626/10/2016
S.Ü. Akşehir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.27/10/201627/10/2019

 Ek Bilgi
T.C. Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Danışmanı.

 Dersler
Dersin Adı
AÇIK/YEŞİL ALANLARDA SULAMA VE DRENAJ (SEÇ)
DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ
HİDROLOJİ
PEYZAJDA SULAMA PLANLAMASI (SEÇ)
TARIMSAL METEOROLOJİ