ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. NUH UĞURLU
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA .
E-Mail :  nugurlu selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232839
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Selçuklu Kampüs Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Uğurlu, N., B.Acar, R. Topak, " Production Performance of Caged Layers Under Different Temperatures ", Archive für Geflugelkunde, 66, , 43-46, 202,( SCI )
2. Uğurlu, N., S. Şahin, " Kayseri ili Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, 2, , 23-26, 2010,( Kurum Dergisi )
3. Acar ,B., F.Ç. Yavuz, R.Topak, N.Uğurlu, " Water Quality and Uniformity in Trickle Irrigation System : A Case Study of Antalya, Turkey ", Asian Journal of Chemistry, 5, , 3981- 3987, 2010,( SCI )
4. Bayraktar, H., N. Uğurlu, A. M. Yılmaz, " Bitlis İli Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Süt Sığırı İşletmelerinde Barınakların Değerlendirmesi. ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, 2, , 17-22, 2010,( Kurum Dergisi )
5. Topak , R., B. Acar, N. Uğurlu, " Analysis of Energy Use and Input Cost for Irrigation in Field Crop Production : A Case Study for the Konya Plain of Turkey ", Journal of Sustaniable Agriculture, 33, , 757 ? 771, 2010,( SCI )
6. Uzal, S., N. Uğurlu, " The Effect of Seasons on the Time Budget and Area Usage of Animals in Open Loose Dairy Cattle Housing ", Journal of Animal and Veterinary Advences, 1, , 88-95, 2010,( SCI )
7. Uğurlu , N., S. Uzal, " The Effect of New Designed Micro Animal Housing on the Air Speed Distribution in the Barn for Providing of Climatic Comfort to the Cattles ", Journal of Animal and Veterinary Advences, 1, , 169-172, 2010,( SCI )
8. Uzal, S., N. Uğurlu, " The Dairy Cattle Behaviors and Time Budget and Barn Area usage in Freestall Housing ", Journal of Animal and Veterinary Advences, 2, , 248-254, 2010,( SCI )
9. Uğurlu ,N. S.Uzal, " The M odel Research on Constitution of Draught Free Area for Suitable Environmental Condition in Dairy Cattle Housing ", J. Int. Environnemental Application & Science,, 2, , 136-145, 2009,( Kurum Dergisi )
10. Uzal, S., N.Uğurlu, " The Effects of Seasons on the Area Usage of Anımals in Freestall Dairy Cattle Barn ", International Coference Lake and NutrientLoadsAlblakes 09, , , , 240-245, 2009,( Konferans )
11. Acar, B., R. Topak, M,Direk, N, Uğurlu, " Importance of Pressurized Irrigation Systems in Arid Arease : A Case Study of Konya- Tukey ", J. Int. Environnemental Application & Science,, 4, , 265-270 , 2008,( Kurum Dergisi )
12. Uzal. S., N. Uğurlu, " Serbest ve Serbest Duraklı Barınaklarda Sığırların Zaman Bütçesi ve Barınak Alan kullanımları ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, 47, , 27-37, 2008,( Kurum Dergisi )
13. Uğurlu, N. and S. Uzal, " Süt Sığırlarında Alternatif Yapı Tasarımında Canlı Konforu ve Uygun Çevre Koşullarının Oluşumu. ", Blacksea Internatıonal Envıronmental Symposıum, 3, , 240-251, 2008,( Konferans )
14. Uzal, S. ve N. Uğurlu, " Sığır Davranışları ve Barınak Tasarımındaki Önemi ", Konya'da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu, , , 412-420, 2007,( Konferans )
15. Uğurlu, N. ve S. Uzal, " Besi Sığırcılığında Açık Sistem Mikro Yapı Tasarım ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 43, , 61-67, 2007,( Kurum Dergisi )
16. Uğurlu, N, " Süt Sığırcılığında Sosyal Gruplu Açık Sistem Mikro Yapı Tasarımı ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 43, , 75-81, 2007,( Kurum Dergisi )
17. Uğurlu, N. ve S. Uzal, " Besi Sığırcılığında Sosyal Gruplu Açık Sistem Mikro Yapı Tasarımı, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergis ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 43, , , 68-74, 2007,( Kurum Dergisi )
18. Uğurlu, N., S. UZAL, " Konya İli Merkez İlçeleri Besi Sığırı Barınaklarının İklimsel Analiz ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 38, , 55-63, 2006,( Kurum Dergisi )
19. Uzal, S. ve N. Uğurlu, " Konya İli Merkez İlçeleri Besi Sığırı Barınaklarının Yapısal Analiz ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 40, , 131-139, 2006,( Kurum Dergisi )
20. Acar, B., R. Topak, M,Direk, N, Uğurlu, " Improvement of Irrigation Efficiency for Agriculture: a Case Study in Turkey ", Agriculrural Constraints in the Soil ? Plant- Atmosfere Continuum, Proceeding of the İntrenational Symposium, , , 251-256, 2006,( Konferans )
21. Uğurlu, N., " Küçük Ölçekli Süt Sığırı İşletmeleri için Serbest Sistem Barınak Tasarımı ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 39, , 37-42, 2006,( Kurum Dergisi )
22. Uğurlu, N., S. UZAL, " Süt Sığırı Barınaklarının Tasarımında Mevsimsel Etkiler ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 33, , 73-79, 2004,( Kurum Dergisi )
23. Uğurlu, N., M. Kara, " 'The Effects of Evaporative Cooling on Reduction of Cage House Temperature and Production Performance of Laying Hens ", Archive für Geflugelkunde, 67, , 138-142, 2003,( SCI )
24. Uğurlu, N., S. UZAL, " Konya İlinde Süt Sığırları İçin Serbest Duraklı Barınak Tasarımında Alternatif Yaklaşım ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, , 49-55, 2002,( Kurum Dergisi )
25. Uğurlu, N., M. Kara, " Yumurta Tavuklarında Havalandırma Miktarına Yerleşim Sıklığı ve Yapının Isı Geçirme Katsayısının Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 29, , 59-64, 2002,( Kurum Dergisi )
26. Uğurlu, N, " Kafesli Kümeslerde Aydınlık Şiddetine Kafes ve Aydınlatma Elemanları Tasarımının Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 27, , 61-68, 2001,( Kurum Dergisi )
27. Uğurlu, N., M. Kara , " Islak Ped Sistemiyle Serinletmenin Performans Verileri ve Kafes Sistem Kümes İç Sıcaklığının Düşürülmesine Etkis ", The Journal of Turkish Agriculture and Forestry, 24, , 79-86, 2000,( SCI )
28. Uzal, S. and N.Uğurlu, " The Effect of Climatic Condition on Area Preference of Animals in Dairy Cattle Houses. ", J. Int. Environnemental Application & Science,, 4, , 224-233, 2000,( Kurum Dergisi )
29. Uğurlu, N, " Kafes Sistem Kümeste İklimsel Çevre Koşullarına Dış Hava Duru ve yapı Konstrüksiyonunun Etkis ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, , 10-24, 1999,( Kurum Dergisi )
30. Uğurlu, N., M. Kara, " Konya İli Yumurta Tavuğu Kümeslerinde yapı ve Ekipman Tasarımı, Karşılaşılan sorunlar ve Çözüm Öneriler ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19, , 47-63, 1999,( Kurum Dergisi )
31. Uğurlu, N, " Pedli Buharlaşmayla Serinletme Sisteminin Kafeste Barındırılan Tavukların Yumurta Üretimine, Ölüm ve Kırık Yumurta Oranına Etkisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, , 62-67, 1998,( Kurum Dergisi )
32. Uğurlu, N., M. KaraÇiftçi, N., M. Kara, N.Uğurlu, R. Topak, " Konya İli Sulama Kooperatiflerinin Sulamadaki Yeri ve İşletmecilik Sorunları ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, , 42-55, 1995,( Kurum Dergisi )
33. Uğurlu, N., M. Kara, " Konya Yöresi Süt ve Besi Sığırı Barınaklarının Fiziksel Yapı Durumu ve Sorunları ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4, , 59-71, 1994,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Selda Uzal, " Serbest ve serbest duraklı süt sıgırı barınaklarında hayvanların alan kullanımı ve zaman bütçesine mevsimlerin etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarımsal Yapılar ve sulama, - 2008, Tamamlandı
2. Hüseyin Bayraktar, " Bitlis ili ahlat ve adilcevaz ilçeleri süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2005, Tamamlandı
3. Bahattin Yıldız, " Çankırı ili süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri ve yeni barınak modellerinin geliştirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2013, Tamamlandı
4. İsmail Erbatur, " Konya ili kulu ilçesi besi sığırı barınaklarınınyapısal özellikleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2010, Tamamlandı
5. salih Şahin, " Kayseri il merkezi süt sığırı barınaklarının yapısal özellikleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2009, Tamamlandı
6. Selda Uzal, " Konya merkez ilçeleri besi sığırı barınaklarının yapısal analizi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve sulama, - 2004, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarimsal Yapilar Ve Sulama BölümüBölüm Başkani07/03/201307/03/2019

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BETONARME
HAYVAN BARINAKLARININ PLANLANMASI
STAJ-I
STAJ-II