ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET MELİH YILMAZ
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA .
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Hikmet BİRYAN,Ahmet Melih YILMAZ, " Drainage Salinity-Alkalinity Problems in Cultivated Lands of KonyaProvince (Turkey) and Solution Suggestions ", International Conference on Ecosystems (ICE) Tirana, Albania, , , 490-495, 2011,( Konferans )
2. Hikmet BİRYAN,Ahmet Melih YILMAZ, " Stoniness and Erosion Problems in Cultivated Lands of Konya Province (Turkey) and Solution Suggestions ", International Conference on Ecosystems (ICE) Tirana, Albania, , , 496-500, 2011,( Konferans )
3. Ahmet Melih YILMAZ,Esra SARI, " Konya Kent Merkezi Yeşil Alan Sulamasında Kullanılan Yer Altı Sularının Su Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 2, , 6-16, 2010,( Üniversite Dersgisi )
4. Hüseyin BAYRAKTAR,Nuh UĞURLU,Ahmet Melih YILMAZ, " Bitlis İli Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Süt Sığırı İşletmelerinde Barınakların Değerlendirmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 2, , 17-22, 2010,( Üniversite Dersgisi )
5. Süreyya ÇAÇIK, Ahmet Melih YILMAZ, " Konya Karatay Çengilti Köyü Arazilerinin Tuzluluk-Sodyumluluk Yönünden İncelenmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 49, , 88-96, 2009,( Üniversite Dersgisi )
6. Mehmet ŞAHİN,Ahmet Melih YILMAZ,Sinan SÜHERİ,Duran YAVUZ, " Konya Kent Merkezi Yeşil Alanlarında Mevcut Sulama Durumu ve Su Tasarrufuna Yönelik Öneriler ", Konya Kapalı Havzası Yer altı Suyu ve Kuraklık Konferansı, , , , 2008,( Konferans )
7. Ahmet Melih YILMAZ,Bilal ACAR,Mehmet ŞAHİN,Hatice ERİK, " Effect of Gypsum on Reclamation of Boron Soils in Konya ?Çumra Dedemoğlu Province ", Pakistan Journal of Biological Sciences, 15, , 2862-2868, 2006,( Kurum Dergisi )
8. Bilal ACAR,Ahmet Melih YILMAZ,Mehmet ŞAHİN,İlknur KUTLAR YAYLALI, " Konya -Çumra Çevresinde Yeraltı Sularının Tarımda Kullanımı ", 1.Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 49-55, 2004,( Konferans )
9. Nizamettin ÇİFTÇİ,Ramazan TOPAK,Ahmet Melih YILMAZ,Mehmet ŞAHİN,Sinan SÜHERİ, " Konya Ovası Tuzlu-Sodyumlu Topraklarda Jips Uygulaması ", Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 117-131, 2004,( Konferans )
10. Mehmet ŞAHİN,Cennet OĞUZ,Hasan ARISOY,Ahmet Melih YILMAZ, " Konya İli Çumra İlçesinde Uygulanan Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi ", 2. Ulusal Sulama Kongresi Bildirileri, , , , 2003,( Konferans )
11. Ahmet Melih YILMAZ,Mehmet ŞAHİN,Ahmet Tuğrul POLAT, " Futbol Sahalarının Sulanması ve Drenajı ", S.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 1-2, , 64-68, 2002,( Üniversite Dersgisi )
12. Ahmet Melih YILMAZ,Nizamettin ÇİFTÇİ, " Konya Ovası Tuzlu?Sodyumlu Topraklarının Islahında Yıkama Suyu ve Jips İhtiyacı ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, , 132-144, 2001,( Üniversite Dersgisi )
13. Ahmet Melih YILMAZ,Nizamettin ÇİFTÇİ, " Konya Ovası Tuzlu?Sodyumlu Topraklarının Islahında Yıkama Suyu ve Kükürt'ün Etkisi Üzerine Bir Araştırma ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 26, , 1-15, 2001,( Üniversite Dersgisi )
14. Mehmet ŞAHİN,Mehmet KARA,Ramazan TOPAK,Ahmet Melih YILMAZ, " Tuzluluk Sorunu Olan Toplulaştırma Alanlarında Sulama ve Drenajın Arazi Derecelerine Etkisi ", 1.Ulusal Sulama Kongresi, 08-11 Kasım 2001, Kültürteknik Derneği, Bildiriler Kitabı Ek, , , 374-379, 2001,( Konferans )
15. Ahmet Melih YILMAZ,Nizamettin ÇİFTÇİ,Mehmet ŞAHİN,Bilal ACAR, " Konya Ovası Bor'lu Topraklarının Islahı İçin Gerekli Yıkama Suyunun Tespiti ", 1.Ulusal Sulama Kongresi, 08-11 Kasım 2001, Kültürteknik Derneği, Bildiriler Kitabı, , , 191-195, 2001,( Konferans )
16. Nizamettin ÇİFTÇİ,Ramazan TOPAK,Bilal ACAR,Ahmet Melih YILMAZ,İbrahim TUFAN, " Determination of Irrigation Water Management Problems and Their Solutions for Konya ?Çumra Province ", International Conference ?Forging Regional Cooperation in the Mediterranean Basin?. Firt Conference. Arles, France, Espace Van Gogh, , , 56, 1999,( Konferans )
17. Hüseyin ŞİMŞEK,Ahmet Melih YILMAZ, " Perlit'in Niğde?Misli Ovası Toprağının Faydalı Su Kapasitesi ve İnfiltrasyon Hızı Üzerine Etkileri ", 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri , , , 612-619, 1997,( Konferans )
18. Nizamettin ÇİFTÇİ,Mehmet KARA,Ahmet Melih YILMAZ,Nuh UĞURLU, " Konya Ovası'nda Drenaj Suları İle Sulanan Arazilerde Tuzluluk ve Sodyumluluk Sorunları ", V. Kültürteknik Kongresi (Sulama), 30 Mart-2 Nisan 1995 Kongre Bildirileri, Kültürteknik Derneği Yayını, , , 471-481, 1995,( Konferans )
19. Nizamettin ÇİFTÇİ,Ahmet Melih YILMAZ,Mehmet KARA, " Konya Ovası Drenaj Şebekelerinde Su Kalitesinin Yıllık Değişimi Ve Sulamada Kullanılabilirliği ", 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart ? 2 Nisan 1995, , , 509-520, 1995,( Konferans )


  Yönetilen Tezler
1. Didem Rabia DEMİR, " SİLİFKE OVASI SERACILIK İŞLETMELERİNDE, SU KAYNAKLARININ KALİTE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2011 - , Devam Ediyor
2. Şahin OKUMUŞ, " KONYA-EREĞLİ İVRİZ SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİNE AİT YERALTI SU KAYNAKLARININ SULAMA SUYU KALİTESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2009 - 2011, Tamamlandı
3. Ömer KARA, " KONYA-SARAYÖNÜ-GÖZLÜ KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ SULAMA SAHASINDAKİ TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ TUZLULUK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2007 - 2010, Tamamlandı
4. Hikmet BİRYAN, " KONYA İLİ TARIM ALANLARINDA ARAZİ ISLAH İHTİYACI VE BU AMAÇLA YAPILAN ÇALIŞMALAR ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2006 - 2011, Tamamlandı
5. Esra SARI, " KONYA KENT MERKEZİ YEŞİL ALAN SULAMASINDA KULLANILAN YER ALTI SULARININ SU KALİTESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2005 - 2007, Tamamlandı
6. Süreyya ÇAÇIK, " KONYA-KARATAY-ÇENGİLTİ KÖYÜ ARAZİLERİNİN TUZLULUK-SODYUMLULUK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2005 - 2008, Tamamlandı
7. Hatice HOŞGÖR, " KONYA OVASI BORLU TOPRAKLARININ ISLAHINDA JİPS'İN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, 2003 - 2006, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İKLİM BİLGİSİ
MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
PROJE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİĞİ
SULAMA SUYU KALİTESİ
ZEMİN MEKANİĞİ