ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. RAMAZAN TOPAK
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA .
E-Mail :  rtopak selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232837
Adres : ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA . A.B.D.
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Mehmet Akif Kalender, Ramazan Topak, " Irrigation Performance of Ilgın Plain Irrigation Association ", Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 31, , 59-67, 2017,( Üniversite Dergisi )
2. Cengiz Eliçabuk, Ramazan Topakk, " Gevrekli Sulama Birliğinde Sulama Suyu İhtiyacı ve Karşılanma Oranının Değerlendirilmesi ", Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 31, , 17-23, 2017,( Üniversite Dergisi )
3. Mehmet Akif Kalender, Ramazan TOpak, " The Performance Assessment in Irrigation Systems: The Case of Turkey ", Eurasian Journal of agricultural research, 1, , 30-36, 2017,( Konferans )
4. Esat Yurteri, Ramazan Topak, " Economical Analysis of Sprinkler and Drip Irrigated-Dry Bean Production ", Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 31, , 68-75, 2017,( Üniversite Dergisi )
5. Zeliha Kaya, Ramazan Topak, " Şekerpancarında Kısmi Kök Bölgesi Sulama Yöntemi Uygulamasının Verim ve Sulama Suyu Kullanımına Etkisi ", Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3, , 130-137, 2016,( Üniversite Dergisi )
6. Ali Kahraman,, Ercan Ceyhan, , Mustafa Onder, Ramazan Topak, Mehmet Ali Avcı , " Drought Resistance Indices of Chickpea (Cicer arietinum L.) Germplasm ", Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 30, , 39-43, 2016,( Üniversite Dergisi )
7. Gökhan Çıtak, Ramazan Topak, " Farklı Sulama Programları Uygulamasının Nohutta Verim ve Kaliteye Etkisi ", Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3, , 298-303, 2016,( Üniversite Dergisi )
8. Cengiz Eliçabuk, Ramazan Topak, " Gevrekli Sulama Birliğinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi ", Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3, , 191-199, 2016,( Üniversite Dergisi )
9. Ramazan Topak, Bilal Acar, Refik Uyanöz, Ercan Ceyhan, " Performance of partial root-zone drip irrigation for sugar beetproduction in a semi-arid area ", Agricultural Water Management, 176, , 180-190, 2016,( SCI )
10. Havva Nur Demir, Ramazan Topak, " Konya ? Sarayönü İlçesi Gözlü Sulama Kooperatifinde Su Yönetimi ", Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 2, , 19-26, 2015,( Üniversite Dergisi )
11. Ayşe Öksüz, Ramazan Topak, " Şekerpancarında Kısıntılı Sulama ile Kısıntılı Azot Uygulamalarının Şeker Verimine ve Azot Kullanma Performansına Etkisi ", Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 2, , 33-41, 2015,( Üniversite Dergisi )
12. Ramazan Topak - Bilal Acar - Refik Uyanöz - Ercan Ceyhan, " ŞEKERPANCARINDA DAMLA YÖNTEMİ VE AZALTIMLI SULAMA ? GÜBRELEME UYGULAMALARININ TEKNOLOJİK KALİTE UNSURLARINA ETKİSİ ", II.ULUSLARARASI KATILIMLI KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME SEMPOZYUMU, , , 103-114, 2014,( )
13. Ramazan Topak, Bilal Acar, Refik Uyanöz, Ercan Ceyhan, " PARTIAL ROOT ZONE DRYING IRRIGATION AND DIFFERENT NITROGEN LEVELS AFFECT ON NITROGEN RECOVERY EFFICIENCY FOR DRIP IRRIGATED SUGAR BEET CROP ", Lucrari Ştiintifice, 57, , 29-40, 2014,( )
14. Ramazan Topak, Biala Acar, Refik Uyanöz, Ercan Ceyhan, " Economical Analysis of Different Drip Irrigated Sugar Beet Production ", International Journal of Agriculture and Economic Development, 2, , 16-27, 2014,( )
15. Topak, R., Acar, B., " Sustainable agriculture water resources management for agricultural drought regions: a case study of Konya Basin-Turkey ", Minia international conference for agriculture irrigation in the Nile Basin Countries, proceedings, , , 1158-1162, 2012,( )
16. E. Ceyhan, M. Önder, A. Kahraman, Ramazan Topak, M.K. Ateş, S. Karadas and M.A. Avcı, " Effects of Drought on Yield and Some Yield Components of Chickpea ", World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, , , 378-382, 2012,( )
17. E. Ceyhan, A. Kahraman, M. Önder, M.K. Ateş, S. Karadaş, Ramazan Topak, M.A. Avcı, " Physiological and Biochemical Responses to Drought Stress of Chickpea Genotypes ", World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, , , 383-388, 2012,( )
18. Topak, R., Acar, B., Ünüvar, Y., " Water use yield responses of dry bean to conventional partial root-zone deficit drip irrigation ", Minia international conference for agriculture irrigation in the Nile Basin Countries, proceedings, , , 1149-1152, 2012,( )
19. Ramazan Topak, Sinan Süheri, Bilal Acar, " Effect of different drip irrigation regimes on sugar beet (Beta vulgaris L.) yield, quality and water use efficiency in Middle Anatolian, Turkey ", Irrigation Science , 29(6), , 79-89, 2011,( SCI )
20. Topak, R., Pocan, M., Acar, B. , " Different Irrigation Programs Affect Sugar beet Yield, Quality Water Use Efficiency in Middle Anatolian, Turkey ", The 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering ?International Conference in Agricultural Engineering, , , 24, 2011,( )
21. Acar B, Yavuz F.Ç, Topak R, " Research on drip irrigation tem performance under greenhouse conditions ", Bulletin UASVM Agriculture, 68(1), , 21-27, 2011,( )
22. Topak R, Acar B, " Evaluation of Agricultural Water Management in Water ? Starved Konya Basin, Turkey ", Journal of International Environmental Application Science, 6(2), , 216-224, 2011,( )
23. T0pak R, Ünüvar Y, Acar B, " Effects of different irrigation techniques on dry bean yield water use efficiency ", Albanian Journal of Agriculture Science, special edition, , 79-84, 2011,( )
24. Ramazan Topak, Sinan Süheri, Bilal Acar, " Comparison of energy of irrigation regimes in sugar beet production in a semi-arid region ", Energy, 35(12), , 5464-5471, 2010,( SCI )
25. Acar B., Topak, R., Direk, M, " Proceedings of the International Engineering Conference on Hot Arid Regions (IECHAR ", Proceedings of the International Engineering Conference on Hot Arid Regions (IECHAR)), , , 181-184, 2010,( )
26. Topak R., Acar, B. , " Konya Basin Agriculture-Environment Relationships Sustainability ", Second International Symposium on Sustainable Development, , , 204-213, 2010,( )
27. Topak R, Acar B, " Solution Approaches on Rationalist Use of Water Resources in Konya basin, Turkey ", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), , 65-70, 2010,( Kurum Dergisi )
28. Acar B, Topak R, Direk M, " Impacts of Pressurized Irrigation Technologies on Efficient Water Resources ", International Journal of Sustainable Water Environmental Systems, 1(1), , 1-4, 2010,( )
29. Topak R, Acar B, " Karaman Water Potential, Its Use in Agriculture Effect on Excess Water Use in Konya Basin of Turkey. ", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , 3(1), , 1-5, 2010,( Kurum Dergisi )
30. Çiftçi, N., Acar, B., Topak, R., Çelebi, M, " The Sustainability Problems of Irrigation in Turkey ", Second International Symposium on Sustainable Development. International Burch University, , , 191-197, 2010,( )
31. Bilal Acar Fatih Çağlar Yavuz, Ramazan Topak, Nuh Uğurlu , " Water Quality and Uniformity in Trickle Irrigation Systems: A Case Study of Antalya, Turkey ", Asian Journal of Chemistry, 21(6), , 3981-3987, 2009,( SCI )
32. Topak, R., Acar, B., " Effects of water use in agriculture on environment in Konya basin, Turkey ", First International Symposium on Sustainable Development. International Burch University, , , 457, 2009,( )
33. Topak R, Süheri S, Acar B, " Kısıntılı - damla sulamanın mısır verimine ve su kullanımına etkisi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(49), , 74-80, 2009,( )
34. Ramazan Topak, Bilal Acar, Sinan Süheri, " Drip and Sprinkler Irrigation of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) in the Konya Basin, Turkey ", The Philippine Agricultural Scientist, 92(2), , 186-192, 2009,( SCI )
35. Ramazan Topak,Bilal Acar, Nuh Uğurlu, " Analysis of Energy Use and Input Costs for Irrigation in Field Crops Production: A Case Study for Konya Plain of Turkey ", Journal of Sustainable Agriculture, 33, , 757-771, 2009,( SCI )
36. Bilal Acar, Ramazan Topak, Fariz Mikailsoy , " Effect of applied water and discharge rate on wetted soil volume in loam or clay-loam soil from an irrigated trickle source ", African Journal of Agricultural Research, 4(1), , 49-54, 2008,( SCI )
37. Yavuz, D., Topak, R., Şahin, M., Süheri, S. , " Konya Çumra ovası tarımında yer altı ve yerüstü su kaynakları ile sulamanın su ve enerji tüketimine etkisinin belirlenmesi ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, Bildiriler Kitabı, , , 301-306, 2008,( )
38. Topak R, Süheri S, Yavuz D, " Yağmurlama sulamada enerji tüketimi: Yer altı su kaynakları ile sulama üzerine bir durum çalışması ", Karaman Water Potential, Its Use in Agriculture Effect on Excess Water Use in Konya Basin of Turkey., 22(45), , 87-93, 2008,( Üniversite Dersgisi )
39. Kara, M., Topak, R., Şahin, M., Süheri, S., Yavuz , D, " Konya ovasında sulamada yer altı suyu tüketimini azaltma çareleri?? ", Konya Kapalı Havzası Yeraltı suyu ve Kuraklık Konferansı, Bildiri kitabı, , , 51-56, 2008,( )
40. Topak, R., Süheri, S., Acar, B. , " İklim-tarımsal kuraklık-sulama ve çevre etkileşimi yönünden Konya havzası ", Konya Kapalı Havzası Yeraltı suyu ve Kuraklık Konferansı, Bildiri kitabı, , , 67-76, 2008,( )
41. Acar, B., Topak, R., Süheri, S. , " Konya Kapalı Havzasında Yer altı Su Kaynaklarının Etkin Kullanımında Basınçlı Sulama Yöntemlerinin Önemi ", Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, Bildiriler Kitabı, , , 289-294, 2008,( )
42. Süheri, S., Topak, R., Şahin, M., Yavuz, D, " Farklı gelişme dönemlerinde uygulanan farklı sulama programlarının şekerpancarı kök verimi ve arıtılmış şeker verimine etkisi ", Konya Kapalı Havzası Yeraltı suyu ve Kuraklık Konferansı, Bildiri kitabı, , , 342-354, 2008,( )
43. Acar B, Topak R, Direk M, " Importance of pressured irrigation tems in arid areas: A case study of Konya-Turkey ", Journal of ınternational Environmental Application Science, 3(4), , 265-270, 2008,( )
44. Yavuz D, Topak R, Süheri S, " Yüzey su kaynaklarının kullanıldığı yağmurlama sulama sistemlerinde enerji kullanımının belirlenmesi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(41), , 51-57, 2007,( Üniversite Dersgisi )
45. Karabacak A, Topak R, " Ereğli yöresi süt sığırı barınaklarının yapısal durumu ve sorunları ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(42), , 55-58, 2007,( Üniversite Dersgisi )
46. Süheri S, Topak R, Yavuz D, " Farklı sulama programlarının Şekerpancarı verimine ve su kullanım rımanına etkisi ", S.Ü. ziraat Fakültesi dergisi, 21(43), , 37-45, 2007,( Üniversite Dersgisi )
47. Acar, B., Topak, R., Direk, M., Çiftçi, N., Uğurlu, N, " Improvement of irrigation efficiency for sustainable agriculture: a case study in Turkey ", Agricultural Constraints in the soil-plant-atmosphere Continuum. Proceedings of international Symposium, , , 251-257, 2006,( )
48. Ramazan Topak, Sinan Süheri, Mehmet Kara, Sedat Çalışır, " Investigation of the energy efficiency for raising crop under sprinkler irrigation in a semi-arid ", Applied Engineering in Agriculture, 21(5), , 761-768, 2005,( SCI )
49. Çalışır, S., Topak. R., Acaroğlu, M. , " Specific Energy Consumption of Motopump in Irrigation? Proc. 9th International Congress on Mechanization Energy in Agriculture. ", Proc. 9th International Congress on Mechanization Energy in Agriculture, , , 276-280, 2005,( )
50. Topak R,Süheri S, Çiftçi N, Acar B, " Performance Evaluation of Sprinkler Irrigation in a Semi-arid Area ", Pakistan Journal of Biological Sciences , 8(1), , 97-103, 2005,( )
51. Süheri S, Topak R, " . Konya Ovasındaki Sulama Örgütlerinin İşletmecilik Yönünden Karşılaştırılması ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(37), , 79-86, 2005,( Üniversite Dersgisi )
52. Kara, M., Şahin, M., Topak, R. , " Türkiye?deki Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Bazı Teknik Uygulama Sorunları ", Türkiye?de Arazi Toplulaştırması Sempozyumu bildiriler kitabı, , , 27-33, 2005,( )
53. Akkaya, S., Topak, R., Kara, M. , " Konya Ovasında Yer altı Sularının Etkin Kullanımında Toplu Yağmurlama ve Arazi Toplulaştırmasının Önemi ", Bildiri Kitapçığı, , , 67-73, 2004,( )
54. Çiftçi, N., Topak, R., Yılmaz, A. M., Şahin, M., Süheri, S. , " Konya ? Ovası Tuzlu Sodyumlu Topraklarında Jips Uygulaması. ", Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, bildiriler kitabı, , , 117-131, 2004,( )
55. Sade, B., Gezgin,S., Çalışır, S., Direk, M., Dikici, N., Topak, R., Boyraz, N., " Konya?da Tarla Bitkileri Üretimi ", 1. Ulusal Konya Ekonomisi Sempozyumu, , , 369-400, 2003,( )
56. Topak, R., Acar, B., Kara, M., Çiftçi, N., Şahin, M. , " Çumra ve Çumra Ova Sulama Birlikleri Sulama Şebekelerinde Yeni İşletme Şeklinin Performans Göstergelerine Etkileri ", 2. Ulusal Sulama Kongresi, Bildiriler Kitabı, , , 66-73, 2003,( )
57. Nuh Uğurlu, Bilal Acar, Ramazan Topak, " Production Performance of Caged Layers Under Different Temperatures ", Archive für Geflugelkunde, 66(1), , 43-46, 2002,( SCI )
58. Şahin, M., Kara, M., Topak, R., Yılmaz, A. M., " Tuzluluk Sorunu Olan Toplulaştırma Alanlarında Sulama ve Drenajın Arazi Derecelerine Etkisi ", 1. Ulusal Sulama Kongresi, Bildiriler Kitabı , , , 374-379, 2001,( )
59. Topak, R., Çiftçi ,N., Kara, M. , " Şeker Pancarında Ekim ve Ekim Sonrası Toprak Neminin Çimlenme ve İntaş Açısından Değerlendirilmesi ", Şeker Pancarı Tarım Tekniği 1. Uluslar arası Sempozyumu, , , 26-32, 2000,( )
60. Topak, R., Çiftçi, N., Acar, B., Kara, M. , " The Evaluation of Use of Energy in Irrigation Applications for Konya-Çumra Plain ", Proc. 7th International Congress on Mechanization Energy in Agriculture, , , , 1999,( )
61. Çiftçi, N., Topak, R., Acar, B., Yılmaz, A. M., Tufan, İ, " Determination of Irrigation Water Management Problems Their Solutions for Konya-Çumra Province, ", International Conference Forging a Regional Cooperation in the Mediterranean Basin, book of Abstracts, , , 56, 1999,( )
62. Çiftçi, N., Uğurlu, N., Topak, R. , " Konya Bölgesi Kapalı Tip Koyun Ağıllarında Fiziksel Yapı ve Sorunların Belirlenmesi ", 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, , , 733-740, 1997,( )
63. Çiftçi N, Kara M, Uğurlu N, Topak R, " Konya İli Sulama Kooperatiflerinin Sulamadaki Yeri ve İşletmecilik Sorunları ", S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(9), , 42-55, 1995,( Üniversite Dersgisi )
64. Çiftçi N, Topak R, Çelebi M, " Konya Bölgesi çiftçilerinin Sulama-Drenaj Uygulamaları ve Bununla İlgili Sorunların Tespiti ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(7), , 93-107, 1994,( Üniversite Dersgisi )
65. Kara, M., Çiftçi, N., Şimşek, H., Topak, R. , " Konya Ovaları Projesinde (KOP) Su Potansiyeli ve İhtiyacı ", 4. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, , , 119-127, 1992,( )
66. Topak R, Kara M, Şimşek H, " Çumra Ovasında Yaygın Yağmurlama Sulama Şebekelerinde Yük Kayıpları ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(4), , 87-96, 1992,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Ali Karabacak, " Ereğli yöresi süt sığırı barınaklarının yapısal durumu ve sorunlarının tesbiti ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve sulama, - 2000, Tamamlandı
2. Halil İbrahim Çiftçi, " Mersin yöresi portakal bahçelerindeki damla sulama sistemlerinde uygulanan lateral tertip şeeri üzerine bir durum çalışması ", selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve sulama, - 2010, Tamamlandı
3. Gökhan ÇITAK, " KONYA KOŞULLARINDA NOHUDUN OPTİMUM SULAMA ZAMANI ve SULAMA SEVİYESİNİN ARAŞTIRILMASI ", selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, - 2016, Tamamlandı
4. Janan Oral Hashm AL-HURMUZİ, " ŞEKER MISIRDA FARKLI LATERAL ARALIĞI KOŞULLARINDA DAMLA SULAMA UYGULAMALARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ ", selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, - 2018, Tamamlandı
5. Mustafa Pocan, " FARKLI SULAMA ARALIKLARINDA SULAMANIN ŞEKER PANCARININ VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ ", Selçuk üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, - 2008, Tamamlandı
6. Duran Yavuz, " Yağmurlama sulamanın enerji gereksinimi?. S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü ", Selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve sulama, - 2006, Tamamlandı
7. Sinan Süheri, " Farklı gelişme safhalarında uygulanan farklı sulama rejimlerinin şeker pancarının verimi üzerine etkileri ", Selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tarımsal yapılar ve sulama, - 2007, Tamamlandı
8. Yavuz Ünüvar, " Farklı sulama programlarının fasulye verimine ve su tüketimine etkisi ", selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve sulama, - 2010, Tamamlandı
9. Sinan Süheri, " Konya Ovasındaki Sulama Örgütlerinin İşletmecilik Yönünden Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve Sulama, - 2004, Tamamlandı
10. Cengiz ELİÇABUK, " KONYA-GEVREKLİ SULAMA BİRLİĞİNDESULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, - 2016, Tamamlandı
11. Esat YURTERİ, " YAĞMURLAMA VE DAMLA SULAMALI KURU FASULYE ÜRETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, - 2017, Tamamlandı
12. Mehmet Akif KALENDER, " ILGIN OVASI POMPAJ SULAMA BİRLİĞİNDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, - 2017, Tamamlandı
13. Havva Nur DEMİR, " SARAYÖNÜ-GÖZLÜ SULAMA KOOPERATİFİNİN SU YÖNETİMİ VE KULLANIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, - , Tamamlandı
14. İnas Jameel Abdulwahhab ALBAYATİ , " DAMLA SULAMADA FARKLI LATERAL ARALIĞI UYGULAMASININ TAZE FASULYEDE VERİM VE KALİTE UNSURLARINA ETKİSİ ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve Sulama, - 2018, Tamamlandı
15. Zeliha Kaya, " Damla Yöntemiyle Uygulanan Kısmi Kök Bölgesi Sulama Tekniğinin Şekerpancarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve sulama, 2013 - , Tamamlandı
16. Ayşe Öksüz, " Damla yöntemiyle kısıntılı sulama koşulları altında kısıntılı azotlu gübreleme uygulamasının şekerpancarının verimi ve azot kullanımı üzerine etkilerinin belirlenmesi ", selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal yapılar ve sulama, 2013 - , Tamamlandı
17. Halit YÜREKLİ, " Ereğli sağ sahil sulama birliğinde sulama performansının değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Tarımsal Yapılar ve sulama, 2013 - 2013, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat FakültesiDekan Vekili05/03/201315/08/2013

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
HİDROLİK
TARIMDA SU YÖNETİMİ (SEÇ)
TÜRKİYE HİDROLOJİK HAVZALARI