ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNELERI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kazım ÇARMAN

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hakan SONMETE

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ali Yavuz ŞEFLEK

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hakan SONMETE

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Ali Yavuz ŞEFLEK

Amacı: Bölümün ana amacı tarım makineleri tasarım, geliştirme, seçim, işletim ve kullanım alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim vermek ve uzman mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca tarım makinalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla denemeler yapılmakta ve rapor düzenlenmektedir. Tüm bunların yanında ulusal ve uluslar arası konferanslar, kısa kurslar ve seminerler bölümün düzenli aktiviteleri arasında yeralmaktadır.

Vizyon: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri bölümünde okuma ve çalışmanın her zaman tercih edilir olmasını sağlamak ve verdiği eğitim ve öğretimle, ürettiği bilgi ve teknolojilerinin ulusal kalkınmayakatkılarda bulunan ve uluslar arası düzeyde tanınan bir bölüm olmayı başarmaktır.

Misyon: Yeterli tarımsal ve tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış, Tarımsal üretimde, tarım makineleri sanayi sektöründe, tarıma dayalı sanayi vearaştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarındabaşarı ile görev alabilecek,Yaratıcı, hızlı düşünebilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takımçalışmasına yatkın,Çevreye duyarlı, sosyal ve meslekî etik bilincine, sorumluluğuna ve liderözelliklerine sahip,Mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma süreçlerinde yetkin eğitici ve araştırıcılaryetiştiren, Bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaşan ve bunları yayan,Ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilen Tarım Makineleri bölümü mezunu ziraat mühendisi yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tarım Makineleri A.B.D. 1983 yılında kurulmuş ve Tarım Makineleri ve Tarımda Enerji Kullanımı bilim dallarından oluşmuştur. Bölümde 6 Profesör Dr., 1 Doçent Dr, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 1 i doktor 4 Araştırma Görevlisi, 2 Öğr. Görevlisi 1 Tekniker ve 1 Teknisyen bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda motor ve elektrifikasyon uygulama atölyesi, mekanik teknoloji atölyesi, tarım arabası test düzeneği, toprak kanalı, tarım makineleri test ve araştırma laboratuarı, sulama pompaları test laboratuarı, bitkisel ürünleri kurutma tesisi, hidrolik ve pnömatik eğitim uygulama ve biyolojik malzeme test laboratuarları yer almaktadır. Anabilim dalının ana amacı tarım makineleri tasarım, geliştirme,seçme ve işletme alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim vermek ve uzman mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca tarım makinelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla denemeler yapılmakta ve rapor düzenlenmektedir. Tüm bunların yanında ulusal ve uluslar arası konferanslar, kısa kurslar ve seminerler bölümün düzenli aktiviteleri arasındadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olmak

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrenciler, önceki öğrenim gördüğü Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarında aldığı ders içeriklerinin ve kredilerinin aynı olması durumunda bu derlerden muaf sayılmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerden 130 (+-10) kredi dersi (toplam 240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 6. Yarıyıldan sonra 45 iş günü mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersten başarılı olabilmek için o dersin final ya da bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre geçme notu belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı puan aralıklarını aşağıya çekebilir. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz

İstihdam Olanakları: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile Çevre, Ticaret bakanlığı v.b kamu kuruluşlarında Ziraat Mühendisi olarak, Ziraat ve benzeri bankalarda tarım uzmanı olarak, Tarım Kredi kooperatiflerinde uzman olarak, Tarım makinaları ile ilgili özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde istihdam.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisansüstü öğretim programlarına aşağıdaki şartlar ve kurallara göre öğrenci alınır. Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları:Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayların Lisans Üstü Eğitim Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 almaları gerekir.Yüksek lisansta başarı durumu Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavın (ALES) notunun %50si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 30u ve yazılı bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sanat-kültür sınavı notunun %20sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle yüz üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır.