ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Temel ve Mühendislik bilimlerinden elde ettiği bilgileri Tarımsal Mekanizasyon alanındaki problemleri çözmede kullanır.
P.Ç.2 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir.
P.Ç.3 Ziraat Fakültesi öğrenimine esas oluşturacak Temel Bilimler (Matematik-Fizik-Kimya-Botanik ) alanında bilgi sahibidir.
P.Ç.4 Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibidir.
P.Ç.5 Tarımsal Mekanizasyonda deney planlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
P.Ç.6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi vardır.
P.Ç.7 Etkin iletişim kurma becerisi vardır.
P.Ç.8 Türk Dilini kurallarına uygun şekilde sözlü ve yazılı kullanım becerisini vardır.
P.Ç.9 Tarım Makinaları uygulamalarındaki problemleri tanımlama, analitik düşünme ve çözümleme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.10 Modern mühendislik araç ve tekniklerini kullanır.
P.Ç.11 Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci vardır.
P.Ç.12 Bir sistemi, sistem bileşenlerini veya süreci analiz eder ve yorumlar.
P.Ç.13 Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapar ve veri tabanlarıyla diğer kaynakları kullanır.
P.Ç.14 Güncel mesleki sorunları ve olayları bilir, saptar ve yorumlar.
P.Ç.15 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkında olma özellikleri vardır.
P.Ç.16 Yabancı Dili kurallarına uygun şekilde yazılı iletişimde kullanır.